Evropské centrum mládeže Břeclav
Evropské centrum mládeže Břeclav

O nás

Evropské centrum mládeže Břeclav je nezisková nevládní organizace založený mladými lidmi pro mladé lidi 15. 3. 2007. Centrum vzniklo za finančního příspěvku Nadace Vodafone a sídlí v budově Gymnázia Břeclav, které mělo na jejím vzniku nemalý podíl.

Naší hlavní misí je:

  • Informování a zvyšování povědomí o Evropské unii a jejích vzdělávacích programech
  • Podpora seberealizace a osobního rozvoje mladých lidí prostřednictvím evropských vzdělávacích programů
  • Rozvoj neformálního vzdělávání, mezikulturního dialogu, mezinárodní spolupráce a aktivní občanské společnosti