Evropské centrum mládeže Břeclav
Evropské centrum mládeže Břeclav

Užitečné odkazy

https://eycb-eu4u.blogspot.cz/
Blog EYCB o příležitostech pro mládež.

http://www.naerasmusplus.cz/
Oficiální české stránky programu Erasmus+, spravované Domem zahraničních služeb (viz odkaz níže).

ec.europa.eu/erasmus-plus/
Oficiální web programu Erasmus+.

http://www.dzs.cz/
Web Domu zahraniční spolupráce (jehož součástí je i ČNA Mládež) s informacemi o mezinárodních vzdělávacích programech a mezinárodní spolupráci ve vzdělávání.

http://europa.eu/index_cs.htm
Oficiální stránky Evropské unie.

http://europa.eu/teachers-corner/home_cs
Stránky s výukovými materiály o EU.

https://www.euroskop.cz/
Zpravodajský a informační portál o EU v češtině

https://europa.eu/euandme/cs/
S čím vším vám může Evropská unie pomoct? Zjistěte to na webu #EUandME.

http://www.neformalnivzdelavani.cz/
Nový web skupiny "Neformální vzdělávání" při ČNA Mládež o neformálním vzdělávání, jeho koncepci, dějinách, metodách a technikách.

http://www.nidm.cz/okp
Stránky věnované tzv. Osobnímu kompetenčnímu portfoliu, užitečnému nástroji pro sledování a zaznamenání toho, co jste se naučili a co umíte. Portfolio je možné využít jako doplněk životopisu.

http://europa.eu/youth/cs
Evropský portál pro mládež - informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy: vzdělávání a odborná příprava, dobrovolnictví, kultura a kreativita, občanská angažovanost, sociální začleňování, mládež a svět, zaměstnanost a podnikání, zdraví a životní styl.

http://eurodesk.cz/
Eurodesk - evropská informační síť pro mládež: studium, práce, dobrovolnictví, cestování, granty, partneři.

http://nicm.cz/
Web Národního informačního centra pro mládež sdružující informace z mnoha oblastí (vzdělávání v ČR a zahraničí, práce v ČR a zahraničí, cestování, volný čas, zdraví, mládež a EU, občan a společnost, sociálně-patologické jevy ad.)

http://www.mladiinfo.cz/ 
Infoportál pro mladé o dobrovolnictví, neformálním vzdělávání, stážích či cestování.

http://www.dobrovolnik.cz/
Vše o dobrovolnictví (dobrovolnické příležitosti, management, poradna...)