Change Places, Change Lives — Rakousko

single-image

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Termín konání: 13.—21. prosinec 2021

Místo konání: Velden am Wörthersee, Rakousko

Před tím, než se přihlásíte na jakýkoliv náš projekt, důkladně si přečtěte všechny informace v sekci Chci vyjet na projekt a seznamte se s Pravidly účasti na zahr. projektech.

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím důkladně si přečtete info-pack a rozpis denních aktivit.

Prosím zamyslete se, jak do tohoto projektu zapadáte vy (viz „participants‘ profile“ níže). Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit jako náhradníci, prosím odešlete svou vyplněnou přihlášku co nejdříve.

Tento projekt je cílen na pracovníky s mládeží. Do přihlášky proto do sekce ORGANISATION INFORMATION uveďte informace o mládežnické organizaci, pro kterou reálně dobrovolničíte/vykonáváte činnost. Pokud nejste aktivní v žádné mládežnické organizaci, prosím v sekci ‚Organisation information‘ uveďte v této části do odpovědí „N/A“.

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €180 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět.

Prosím seznamte se s podmínkami pro vstup do Rakouska (nutnost testů, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde.

Prosím seznamte se s podmínkami pro návrat do ČR ze zahraničí (nutnost testů, karantény, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde. 

Účastnický poplatek (vybírá si ho samotná hostitelská organizace): €30/účastník  

Věkový limit pro účastníky: 18-30

Počet volných míst: 2. Přihlašování do: 1. října

Účastnící se země: Rakousko, Belgie, Chorvatsko, Kypr, ČR, Estonsko, Řecko, Itálie, Litva, Rumunsko, Slovinsko, Španělsko 

Hostitelská organizace: GEMMA – Germeshausen und Mak

Popis projektu:

Chtěl/a bys, aby se migranti lépe integrovali do naší společnosti a stali se rovnocennými občany? Nejsi v tom sám/sama! Přihlas se na tréninkový kurz, kde se naučíš, jak na to, užiješ si týden v Rakousku, a navíc získáš dva testy na COVID-19 zdarma!

Tréninkový kurz „Change Places, Change Lives“ má za cíl rozvinout kompetence pracovníků s mládeží/vůdčích osobností mládeže v oblasti migrace a předat jim správné nástroje a metody, které pomohou mladým lidem adaptovat se na dobu, kdy migrace probíhá více než kdysi. 

Solidarita, tolerance a integrace jsou základními hodnotami, které tento tréninkový kurz má za cíl propagovat. Aktivity budou zaměřeny na principy mezikulturního dialogu a sociální inkluze, a to jak na evropské, tak na globální úrovni. Výzvy související s migrací jako inkluze a integrace migrantů vyžadují rozvoj solidarity a tolerance. Tento tréninkový kurz má za cíl vybavit účastníky nástroji k šíření těchto hodnot mezi mladé lidi a přispět k podpoře otevřenější a informovanější společnosti, která poskytuje rovné příležitosti všem.

Bude se jednat o tréninkový kurz, ale ne o takový, kde si účastníci budou moci sednout a odpočívat. Budeme využívat aktivních metod založených na experimentálním vzdělávání ve spojení praktickou teorií. To znamená, že si účastníci užijí řady workshopů plných role-playingu a vymění si zkušenosti, které jim pomohou plánovat budoucí projekty.

Cíle projektu:

  • Vytvořit tolerantnější, inkluzivnější a rovnostářštější společnost;
  • Podpořit reflexi účastníků zaměřenou na různé aspekty migrace a mobilit mládeže;
  • Umožnit výměnu osvědčených postupů v oblasti mládeže zaměřených na mezinárodní migraci, mobility, představit jejich vliv na mládež v EU a partnerských zemích a příležitosti z nich vyplývajících;
  • Vytrénovat pracovníky s mládeží, aby, spolu s místní mládeží a migranty, lépe adresovali problémy a příležitosti vyplývající z migrace;
  • Sdílet a rozvinout znalosti pracovníků s mládeží v oblasti evropských projektů mobility mládeže;
  • Zpropagovat spolupráci neziskových organizací, které pracují s migrací a mobilitami mládeže;
  • Rozvinout nové iniciativy v oblastech mládeže a mobility v projektech Erasmus+, tak, aby migranti a místní mládež měli stejné příležitosti.

Možná se ti bude líbit