Employment Coaching for Youth with Fewer Opportunities — Ukrajina

single-image

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Místo konání: Sumy, Ukrajina

Termín konání: 5.—13. listopad 2021

Prosím důkladně si přečtěte info-pack.

Počet volných míst: 3

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím odešlete svou vyplněnou přihlášku co nejdříve.

Před tím, než se přihlásíte na jakýkoliv náš projekt, důkladně si přečtěte všechny informace v sekci Chci vyjet na projekt a seznamte se s Pravidly účasti na zahr. projektech.

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €275 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět. 

Prosím seznamte se s podmínkami pro vstup na Ukrajinu (nutnost testů, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde.

Prosím sledujte aktuální opatření (nutnost testů, karantény, atp.) pro návrat do ČR ze zahraničí na stránkách MZV zde.

Věkový limit pro účastníky: 18+

Hostitelská organizace: Wroclawska Fundacja Edukacji Europejskiej i Wspopracy Miedrzynarodowej  „FREYA“

Účastnící-se země: Polsko, Ukrajina, Ázerbajdžán, ČR, Bulharsko, Moldavsko, Lotyšsko, Gruzie

Popis projektu:

Nezaměstnanost mladých lidí je problém, který je vysoce relevantní pro většinu zemí EU a východních partnerských zemí. Příčin nezaměstnanosti mladých lidí je mnoho a jsou složité. Mezi nejdiskutovanější patří kvalita a význam vzdělávání, nepružný trh práce a předpisy, které naopak vytvářejí situaci pomoci a závislosti.

Situace je obvykle horší, když mluvíme o mladých lidech, kteří jsou z malých měst, venkova, nebo vzdálených oblastí. Mezi důsledky nezaměstnanosti mladých lidí patří mimo jiné urbanizace a pracovní migrace, které vedou k poklesu regionů.

Realizací tohoto projektu bychom chtěli poskytnout podporu místním nevládním organizacím a pomoci tak jejich cílovým skupinám (místním mladým lidem) v seberealizaci a budoucím rozvoji jako aktivní členové komunity. Vzdělávací kurz bude věnován koučování mladých lidí s omezenými příležitostmi při budování kariéry, zejména na online trhu práce. Účastníci tréninkového kurzu budou pracovníci s mládeží, kteří budou připraveni působit jako koučové ve svých komunitách a podporovat mladé lidi při budování kariéry.

Cíle:

  • prozkoumat příčiny a důsledky nezaměstnanosti mladých lidí ve venkovských a znevýhodněných městských oblastech
  • vyškolit mezinárodní skupinu pracovníků s mládeží, aby se stali trenéry pro mladé lidi s omezenými příležitostmi v jejich seberealizaci a budoucí kariéře, zejména na online trhu práce
  • podporovat organizace pracující s mladými lidmi s omezenými příležitostmi (zejména těmi, kteří pocházejí z venkovských a chudých městských oblastí) a poskytnout jim inovativní nástroje zaměřené na rozvoj mládeže
  • podporovat mezinárodní spolupráci a budování kapacit v oblasti práce s mládeží

Cílová skupina: pracovníci s mládeží a vedoucí mládeže, trenéři a vzdělavatelé pracující s mladými lidmi.

Participants‘ profile:

The participants background:

  • youth workers, trainers, youth leaders, educators who have direct access to our final beneficiaries group of young people to multiply new experience and skills in their communities;
  • having guaranteed support from their sending organisations in the implementing future activities based on the experience gained in the TC;
  • motivated to take part in the TC and to be personally interested in the topic of the TC;
  • motivated to implement the experiences gained on the TC in their communities;
  • motivated to build and support international partnerships which will be created during the TC with the future Erasmus+ projects;
  • no younger than 18 years old (due to the international travel restrictions), no upper age limits.

Možná se ti bude líbit