F.A.ME — Follow Active MEntors — Lotyšsko

single-image

Program: ERASMUS+: Mládež, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Místo konání: Gulbene, Lotyšsko

Termín konání: bude oznámeno (pravdepodobně červenec 2022)

Počet volných míst: 3 

Před tím, než se přihlásíte na jakýkoliv náš projekt, důkladně si přečtěte všechny informace v sekci Chci vyjet na projekt a seznamte se s Pravidly účasti na zahr. projektech.

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím důkladně si přečtete info-pack. Prosím vyčkejte, dokud se zde neobjeví pevný termín konání

Prosím zamyslete se, jak do tohoto projektu zapadáte vy (viz „participants‘ profile“ níže). Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím odešlete vyplněnou přihlášku. Prosím vyčkejte, než se zde objeví nový termín konání

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €275 z místa bydliště do místa konání projektu a zpět.

Prosím seznamte se s podmínkami pro vstup do Lotyšska (nutnost testů, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde.

Prosím seznamte se s podmínkami pro návrat do ČR ze zahraničí (nutnost testů, karantény, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde. 

Hostitelská organizace: Jauniesu centrs „Baze“

Účastnící-se země: Řecko, ČR, Portugalsko, Rumunsko, Itálie, Malta, Slovensko, Maďarsko, Bulharsko

Popis projektu:

Cílem tohoto tréninkového kurzu je zvýšit kvalitu mentorování a podpořit mentory pro další rozvoj jejich kompetencí, které jsou třeba pro mentorování v programu European Solidarity Corps (ESC) a v místních aktivitách a také vytvořit inspirativní vzdělávacích prostor pro výměnu zkušeností a účinných praktik.

Základní informace:

 

Po mentorech je čím dál více požadováno, aby byli nejen schopni pracovat se skupinami mladých lidí, ale také aby schopni provázet jednotlivce jednotlivými učebními, profesními a osobními rozvojovými procesy.

Jak ale můžeme podpořit mladé dobrovolníky? Jak můžeme vybudovat důvěru v neziskové organizace, díky čemuž můžeme zabezpečit bezpečnou a kreativní vzdělávací pouť pro naše dobrovolníky a organizace?

Jsi aktivní jako mentor v programu Erasmus+ a/nebo programu ESC? Chystáš se stát tímto mentorem? Byl/a jsi mentorem v programu EVS (European Voluntary Service — předchůce ESC) a cítíš potřebu reflektovat svojí roli, odpovědnosti a výzvy? Jsi připraven/a sdílet své zkušenosti, poznat nové lidi, praktiky a metody?

Tento trénink zve aktivní mentory, kdo cítí potřebu rozvinout své kompetence a zvýšit kvalitu jejich mentorování. Jeho účastníci budou reflektovat své role, zodpovědnosti a praktiky.

 

Záměr a cíle:

 

Celkový záměr tohoto tréninkového kurzu je zvýšit kvalitu mentorování a podpořit mentory (jak začátečníky, kteří jsou již zahrnuti do jiného projektu, tak zkušené profesionály) pro další rozvinutí jejich kompetencí, které jsou nutné k mentorování v rámci programu ESC a v místních aktivitách. Tento projekt také cílí na vytvoření inspirativního vzdělávacího prostoru pro výměnu zkušeností a účinných praktik.

Specifické cíle tohoto projektu jsou:

  • Pochopit koncept a učební dimenzi ESC a rozvinout pochopení mentoringu;
  • Zvýšit povědomí o učební dimenzi ESC a poskytnout nástroje pro vzdělávací podporu;
  • Posílit kompetence mentorů ESC a zvýšit znalosti o mentorování v rámci ESC a místních aktivit;
  • Zvýšit kapacitu praktické realizace projektů ESC a poskytnout aktuální informace o programu Erasmus+;
  • Reflektovat role, odpovědnosti, výzvy a potřeby související s mentoringem v rámci ESC;
  • Poskytnout setkávací místo pro organizace pro výměnu informací, podpůrný kontakt a spolupráci mezi partnerskými organizacemi, založit mezinárodní partnerství.

Program projektu bude zahrnovat diskuze, sdílení účinných praktik mezi partnerskými organizacemi a zeměmi a bude nabízet skvělou příležitost pro rozvoj partnerství a networking.

Profil účastníka: 

Tento projekt cílí na vůdčí osobnosti mládeže a pracovníky s mládeží, kteří mají zkušenosti v programu Erasmus+ a chtějí sdílet své znalosti a zkušenosti asistováním dalším potenciálním uchazečům v rozvoji jejich nápadů na projekty.

Více specificky:

  • Tréninkový kurz je určen pro ty, kteří jsou přímo účastni v podpůrném systému ohledně ESC dobrovolničení (ESC koordinátoři, mentoři);
  • Účastníci by měli mít osobní zkušenosti s programem ESC a/nebo EVS;
  • Účastníci by měli být schopni pracovat a komunikovat v angličtině.

Možná se ti bude líbit