Let’s Go Digital — Volunteering Engagement in the New Online World — Rumunsko a Severní Makedonie

single-image

Program a akce: Erasmus+ Mládež, klíčová akce 1: více-fázový projekt: tréninkový kurz a seminář

  1. Místo konání a termín konání tréninkového kurzu: Marabu Camp, Milcoveni village, Rumunsko, 1.—8. srpen 2021
  2. Místo a terrmín konání semináře: Kratovo, Severní Makedonie, 25. listopad — 1. prosinec 2021

Počet volných míst: 2. Účastníci se musí zúčastnit obou částí tohoto více-fázového projektu.

Prosím důkladně si přečtete info-pack. Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím odešlete svou vyplněnou přihlášku co nejdříve

Před tím, než se přihlásíte na jakýkoliv náš projekt, důkladně si přečtěte všechny informace v sekci Chci vyjet na projekt a seznamte se s Pravidly účasti na zahr. projektech.

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu Erasmus+ Mládež jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondu programu Erasmus+ Mládež a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €180 v případě tréninkového kurzu v srpnu Rumunsku a do max. výše €275 v případě semináře v listopadu v Severní Makedonii z místa bydliště do místa konání projektu a zpět. 

Prosím seznamte se s podmínkami pro vstup do Rumunska (nutnost testů, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde. a s podmínkami pro vstup na území Severní Makedonie.

Prosím seznamte se s podmínkami pro návrat do ČR ze zahraničí (nutnost testů, karantény, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde. 

Věkový limit pro účastníky: 18+

Celkový počet účastníků za národní skupinu: 2

Účastnící se země: Rumunsko, Belgie, Chorvatsko, ČR, Francie, Němeko, Maďarsko, Itálie, Litva, Severní Makedonie, Srbsko, Slovinsko, Turecko, Polsko 

Hostitelská organizace: ASOCIATIA NEVO PARUDIMOS

Popis projektu:

Tento projekt je zaměřen na aktualizaci stylu komunikace a kompetence pracovníků s mládeží v souladu s rychlými změnami. Účastníci se také naučí používat online nástroje pro spolupráci. Projekt má dvě aktivity: tréninkový kurz v Rumunsku a seminář v Severní Makedonii.

Cíle projektu:

  1. Rozvíjet kreativní a inovativní online komunikaci a pracovní kompetence pro spolupráci, které jsou specifické pro zapojení dobrovolníků, mezi 33 pracovníků s mládeží z 16 zemí během 21 měsíců.
  2. Zlepšit efektivní používání sociálních médií a kreativní online nástroje  pro komunikaci a spolupráci s mladými dobrovolníky, alespoň v 1 vzdělávací aktivitě pro každou partnerskou organizaci během 4 měsíců.
  3. Podpora výměny zkušeností a osvědčených postupů v oblasti zapojení dobrovolníků skrze používání online komunikativních pracovních nástrojů, pro 33 pracovníků s mládeží a 16 partnerských organizací během 21 měsíců.

Pilotní aktivity:

Účastníci jsou povinni realizovat aspoň jednu aktivitu s mladými lidmi s využitím minimálně 2 online nástrojů (1 komunikativní nástroj a 1 pracovní nástroj pro spolupráci) ve své vlastní zemi po skončení projektu. Příprava se bude provádět na konci tréninkového kurzu za pomoci školitelů a následně za pomoci manažerského týmu jejich vysílajících organizací. Před seminářem obdrží všichni účastníci pokyny k přípravě jejich prezentace a sdílení jejich pilotních zkušeností.

Seminář:

Seminář je určen ke sdílení pilotních zkušeností a získaných zkušeností a osvědčených postupů jako nástroje pro zlepšování strategie zapojení dobrovolníků. Jedná se o 7 denní mobilitu, která proběhne 25.11.2021 – 01.12.2021 v Kratovu, v Severní Makedonii.

Profil účastníka:

  • Dobrovolníci
  • Pracovníci s mládeží
  • Členové organizace starší 18 let

Možná se ti bude líbit