Take me in Europe 4 – Itálie

single-image

Začátky: květen/červenec/září 2022 

Pro termíny konání projektu se prosím podívejte níže do informací o jednotlivých dobrovolnických pozicích!

Místo konání: region Apulie, Itálie

Program, akce: Evropský sbor solidarity – dlouhodobé dobrovolnictví (5-12 měsíců) 

Deadline pro přihlaššování: 15. únor 2022 (může být prodloužen) 

V případě zájmu vyplňte přihlášku zde.

Pro více informací pište na [email protected]

Přečtěte si prosím infopacky k dobrovolnické pozici v Associazione “Appoggiati a me”, škole Battisti Ferraris, organizaci InCo Molfetta, střední škole Liceo Classico-Scientifico, škole Battisti-Pascoli, škole Secondary School Monterisiinfo pack Auser Molfetta ODV, infopack Camper Club Trullo Beach, info- pack ve vzdělávacím institutu Manzoni-Poli.

Pro to, abyste na tento projekt mohli jet je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu Evropský sbor solidarity jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů ESC je kompletně (ze 100 %) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, povinné doplňkové pojištění u pojišťovny Cigna, jazykový kurz, místní doprava, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu Evropský sbor solidarity a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (v případě tohoto projektu) ve výši max. €275 z místa bydliště do místa konání projektu a zpět.

Účastník musí:

 • Být ve věku 18-30 let;
 • Být zaregistrovaný na portálu ESC;
 • Mít zájem o dobrovolnictví a tento projekt;
 • Ovládat angličtinu alespoň na úrovni B1. Znalost italštiny výhodou.

Hostitelské organizace: Jedná se o projekt dobrovolnického partnerství zahrnující více hostitelských organizací (viz infopacky výše).

Škola Battisti-Pascoli:

Jako dobrovolník přispěješ k obohacení každodenních aktivit a podpoříš učitele zaměstnance školy. Budeš mít možnost:

 • Prezentovat svoji zemi a kulturu;
 • Pomáhat při výuce angličtiny a při neformálním vzděláváni; 
 • Účastnit se aktivit „Show cooking“ — což zahrnuje připravování tradičních jídel (místních a z domovské země dobrovolníka);
 • Účastnit se aktivit „Getting around“ — rozšiřování povědomí o místním kulturním dědictvím a jeho prozkoumávání;
 • Účastnit se aktivit „Fair play“ — zaměření na propagaci sportu, fyzických aktivit a zdravého životního stylu;
 • Pomáhat s aktivitami „#coding“ zaměřenými na využívání PC, různých druhů softwaru a platforem;
 • Pomáhat studentům, kteří mají tělesné postižení či poruchu učení (pomoc s domácími úkoly, pohybovými cvičeními, sebedůvěrou…);
 • Číst knihy a pohádky dětem a sdílet přeběhy ze své domovské země;
 • Účastnit se uměleckých aktivit (zpěv, hra na hudební nástroje…);
 • Podporovat projekt demokratické participace;
 • Pomáhat učitelům s integrací dětí z rodin imigrantů.

 

Střední škola Liceo Classico-Scientifico:

Jako dobrovolník přispěješ k obohacení každodenních aktivit a podpoříš učitele i zaměstnance školy. Budeš mít možnost:

 • Organizovat kulturní debaty, jazykové workshopy, přednášky s cílem rozšíření zájmu studentů o jazyky, jazykové zkoušky a mezinárodní kulturu;
 • Pomáhat studentům s domácími úkoly;
 • Angažovat se ve školních a mimoškolních aktivitách (komentované prohlídky, orchestr, sborový zpěv…);
 • Organizovat speciální akce (dramatický kroužek, kinoklub, semináře, výstavy…)
 • Účastnit se schůzek zaměstnanců;
 • Angažovat se v komunitě-propagačních aktivitách (debaty o neformálním vzdělávání, kultuře…);
 • Účastnit se aktivit, které pomáhají postiženým nebo znevýhodněným studentům(integrace do kolektivu, pochopení jiné kultury, vyjadřování se v cizím jazyce…);
 • Účastnit se jazykového kurzu italštiny;
 • Vést „Čtenářskou laboratoř” (skupinové čtení knih na dané téma).

 

Střední škola Monterisi:
Jako dobrovolník přispěješ k obohacení každodenních aktivit a podpoříš učitele i zaměstnance školy. Budeš mít možnost:

 • Organizovat multikulturní klub v angličtině. Tento klub bude součástí výuky angličtiny na škole s dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Klub bude organizován ve spolupráci s učiteli.
 • Účastnit se CLIL (Content and Language Integrated Learning – Integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka) workshopů. Budeš pomáhat učitelům vyučovat předmět tvého výběru v angličtině;
 • Podporovat studenty v každodenním vzdělávání;
 • Účastnit se odpoledních aktivit z oblastí hudby, umění, sportu a environmentálního vzdělávání;
 • Účastnit se výletů a exkurzí;
 • Účastnit se jazykového kurzu italštiny;
 • Pomáhat studentům s domácími úkoly;
 • Spolupracovat s místními neziskovými organizacemi.

 

Vzdělávací institut Manzoni-Poli:

Jako dobrovolník přispěješ k obohacení každodenních aktivit a podpoříš učitele i zaměstnance školy. Budeš mít možnost:

 • Prezentovat svoji kulturu a zemi;
 • Vypomáhat při výuce angličtiny a aktivitách neformálního vzdělávání;
 • Pomáhat studentům s vadami učení či tělesným postižením (pomoc s domácími úkoly, pohybovými cvičeními, sebedůvěrou…);
 • Pomáhat dětem z jeslí a mateřských škol při obědě;
 • Podporovat studenty se zájmem o cizí jazyk;
 • Pomáhat studentům, kteří skládají zkoušku z orientačního běhu;
 • Podporovat učitele ve zlepšování jejich jazykových schopností;
 • Pomáhat při sportovních aktivitách;
 • Pomáhat při fyzické a kreativní prací;
 • Účastnit se mimoškolních aktivit (environmentální aktivity, turnaje ve volejbalu, umělecké aktivity…);
 • Účastnit se kulturních aktivit a školních výletů.

 

Sdružení Associazione Appoggiati a me:

Jako dobrovolník přispěješ k obohacení každodenních aktivit a podpoříš učitele i zaměstnance školy. Budeš mít možnost:

 • Prezentovat svoji kulturu a zemi;
 • Pomáhat s přípravou týdenních aktivit;
 • Podporovat projekt „scuola di lavoro“ (základy informatiky a sekretářství pro žáky);
 • Angažovat se ve víkendových rekreačních aktivitách pro žáky;
 • Pomáhat pracovníkům dramatického kroužku;
 • Pomáhat postiženým dětem při sportu a plavání;
 • Účastnit se tréninkových panelů;
 • Organizovat aktivity s dalšími dobrovolníky (kulturní večery, literární soutěže, jazykové; workshopy…);
 • Pomáhat s fyzickou i kreativní prací;
 • Účastnit se kulturních aktivit a výletů.

Více informací v jednotlivých infopacích!

Možná se ti bude líbit