Youth Work versus Euroscepticism — Rumunsko

single-image

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: seminář na navazování nových kontaktů 

Termín konání: 7.—16. září 2021

Místo konání: Iasi, Rumunsko

Věkový limit pro účastníky: 18+

Počet volných míst: 3

Před tím, než se přihlásíte na jakýkoliv náš projekt, důkladně si přečtěte všechny informace v sekci Chci vyjet na projekt a seznamte se s Pravidly účasti na zahr. projektech.

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím důkladně si přečtete info-pack & travel-pack.

Prosím zamyslete se, jak do tohoto projektu zapadáte vy (viz “participants’ profile” níže). Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím odešlete svou vyplněnou přihlášku co nejdříve.

Tento projekt je cílen na pracovníky s mládeží. Do přihlášky proto do sekce ORGANISATION INFORMATION uveďte informace o mládežnické organizaci, pro kterou reálně dobrovolničíte/vykonáváte činnost. Pokud nejste aktivní v žádné mládežnické organizaci, prosím v sekci ‘Organisation information’ uveďte v této části do odpovědí “N/A”.

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €275 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět.

Prosím seznamte se s podmínkami pro vstup do Rumunska (nutnost testů, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde.

Prosím seznamte se s podmínkami pro návrat do ČR ze zahraničí (nutnost testů, karantény, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde. 

Účastnící se země: Rumunsko, Itálie, Slovinsko, Turecko, Španělsko, Řecko, Severní Makedonie, Bulharsko, Chorvatsko, Srbsko, ČR

Hostitelská organizace: KASTA MORRELY International Organization

Popis projektu:

Snil/a jsi někdy o organizaci vlastního projektu Erasmus+, ale nevěděl/a jsi, jak na to? Teď máš možnost to změnit. Na tomto semináři se totiž nejen dozvíš, jak se takový projekt plánuje, protože až přijedeš domů, budeš mít svůj projekt již připravený!

Záměrem tohoto projektu je posílit spolupráci na evropské úrovni mezi organizacemi, které se zaměřují na rozvoj aktivit mládeže pro boj s euroskepticismem.

Cíle projektu:
• Rozvoj evropského partnerství založeného na zvyšování kvality budoucích projektů mládeže a podpoře evropské solidarity mezi 11 mládežnickými organizacemi z 11 různých zemí;
• Zvětšení kapacity pracovníků s mládeží s cílem přinést přidanou hodnotu ve zvyšování povědomí o nástrojích hodnocení evropské identity v psaných médiích, rádiu a televizi;
• Podpora vytvoření 4 projektů mládeže vytvořených v rámci evropského partnerství jakožto konkrétních akcí s cílem snížit riziko euroskepticismu mezi mládeží.

Pracovní metody:

Seminář je založený na metodách specifických pro neformální vzdělávání a zahrnuje:

• Team-buildingové aktivity;
• Simulace televizní show s cílem prezentovat zúčastněné organizace;
• Role play zaměřený na dobré návyky mládežnických aktivit partnerů;
• Brainstorming a prezentaci programu Erasmus+;
• Přípravu Erasmus+ projektů;
• Nastiňování projektů s cílem podpořit evropskou identitu a dosah ke znevýhodněným skupinám;
• Workshop na téma tvoření mediálních nástrojů k podpoře evropské identity: novinový článek, příspěvek do rádia a televize;
• Návštěvu rádiových a televizních instituci v Iasi — praktická ukázka využití mediálních nástrojů v práci mládeže;
• Workshop zaměřený na diseminaci a rozvoj organizační kapacity;
• Uplatnění techniky walk and talk pro dosažení mezinárodního šíření mládežnických aktivit partnerských organizací;
• Mezikulturní aktivity.

Profil účastníka:

• Členové partnerských organizací se zájmem o osobnostní rozvoj;
• Pracovníci s mládeží a vůdčí osobnosti mládeže se zájmem o rozvoj budoucích Erasmus+ projektů;
• Zájem o aktivní účast na všech částech projektu;
• Schopnost plynule komunikovat anglicky jak v písemné, tak v mluvené formě.

O organizaci Kasta Morelly;

Jde o mezinárodní kulturní organizaci se zaměřením na ochranu lidských práv pomocí propagování kompetencí a kvalifikací potřebných k rozvoji demokratické společnosti. Řada projektů Kasta Morelly financovaných Evropskou komisí byla rumunskou národní organizací vybrána jako vzory dobře uskutečněných projektů.

Možná se ti bude líbit