Build Opportunities for Disabled Youth – Itálie

single-image

Termín konání: 8.-14. ledna

Místo konání: Nurri, Cagliari, Sardinie

Program a akce: program Mládež v Akci, akce 4.3. partnership building activity (PBA)

Účastníci: Adéla Claire Pohůnková, Lukáš Dumský, Lada Matyášová

Report z projektu:

Aktivita na tvoření partnerů, tedy tzv. partner-building acitivity, proběhla v týdnu 8. – 14. ledna 2014 na italském ostrově Sardinie poblíž malé vesničky Nurri. A samozřejmě na ní nesměli chybět ani tři dobrovolníci vyslaní EYBC Claire, Lada a Lukáš.

Projekt se konal v nádherném malém hotýlku Istellas vedle největší přehrady na ostrově uzavřené nádherným panoramatem hor doslova uprostřed ničeho (doslova proto, že nejbližší vesnice byla pět kilometrů daleko do obrovského kopce). Tedy ideální místo pro odpočinek, relaxaci a čerpání energie.

Sjelo se sem na třicet účastníků z několika zemí Evropy – Polska, Chorvatska, Slovinska, Rumunska, Španělska, Řecka a České republiky. A společně s dobrovolníky Evropské dobrovolné služby z Polska, Bulharska, České republiky a Velké Británie, kteří tento projekt organizovali, to byl pěkný multi-kultirní mišmaš. Však to bylo při národních prezentacích znát, jelikož se mezistátní družba protáhla až do páté hodiny ranní.

Celý týden byl zasvěcen výbornému jídlo, italskému stylu odpočinkového pojetí času, ale také perné práce pod záštitou tématu lidí s postižením. Nejen, že jsme se naučili teoreticky, co různé druhy handicapů obnášejí, ale také se s několika takovými lidmi osobně potkali, a snažili se zmapovat situaci v našich zemích i regionech (jak z hlediska státní podpory, tak i o neziskových organizacích). Sdíleli jsme naše zkušenosti a poznatky ohledně této mnohdy opomíjené menšině a snažili se přijít na to, jak zařadit inkluzi do našich běžných životů a co pro nás vlastně tento moderní pojem znamená. Prezentovali jsme naše vysílající organizace, navazovali mezi nimi oficiální styky a tvořili kontakty i zábavu také jeden s druhým.

A na úplný závěr jsme to vše využili k tvorbě konceptu projektu pod nově ustanoveným programem Erasmus+. Z našeho středu vzniklo pět projektových skupin, které pracují na výměnách mládeže, seminářích či Evropské dobrovolné službě o sportování v parcích a loukách navzdory počítačové realitě, o divadelním představení pro lidi s handicapem, o zapojení lidí s handicapem do tvorby kulturního festivalu, o ekologickém chování a o zvýšení získání zaměstnání mladých lidí s postižením. A aby toho nebylo málo, odvezli jsme si krom příslibu budoucího setkání na těchto projektech také mnoho nezapomenutelných zážitků a neopomenutelných zkušeností pro náš život.

Lada Matyášová

You may like