Talking About You(th) — Portugal

single-image

Dates 22—31 August 2020

Venue: Covilhã, Portugal

Participants: 4+1GL

Programme & action: ERASMUS+, Key Action 1: youth exchange

Please read the info-pack. 

Hosting organisation: Mountain Lovers

Participating countries: Portugal, Czech Republic, Bulgaria, Turkey, Romania, Serbia, Greece

Popis projektu:

Cílem této výměny mládeže je rozvinout kompetence účastníků v oblastech tvorby, přípravy a realizace projektů na různá témata a představit nástroje, které lze pro tyto účely použít.

Účastníci z různých evropských zemí se naučí týmovému uvažování, získají měkké dovednosti (tzv. soft skills) a praktické zkušenosti, které využijí pro aktivní občanství v místní komunitě.

Spojením kreativity, vnímání sociálního a životního prostředí, neformálního vzdělávaní a praktických aktivit vytvoříme novou generaci připravenou řešit problémy naší společnosti a podpoříme myšlenku proevropské mládeže žijící v souladu s životním prostředím.

Důraz bude kladen i na předání získaných informací a metod všem národním organizacím.

 

You may like