Move Forward — Poland

single-image

ERASMUS+, Key Action 1: youth exchange

Youth exchange dates: 8—17 July 2022

Venue: Rabka-Zdrój, Poland

APV (= Advance Planning Visit): 3—6 June 2022, Rabka Zdrój, Poland

Please read the info-pack.

Hosting organisation: Europe4Youth

Czech team: Monika Sladká (GL), David Stehlík, Filipp Lomakin, Tomáš Kabát, Emma Petrů

Project report:

Jako svůj první erasmus+ jsem si už před prázdninami zvolila tento projekt, Mowing Forward, konající se od 9. července do 17. července a rozhodně to nebyla chyba. S naším pěti členným česko-slovenským týmem jsme se vydali do krásného městečka Rabka-Zdrój, kde se měl náš projekt konat. Bydleli jsme v nádherné vile se zahradou a altánem jen pár minut chůze od blízkého velkého parku a asi 15 minut chůze od centra. 

Přesto, že jsme přijeli večer, tak jsme stejně měli šanci se potkat s většinou účastníků, ale protože jsme byli všichni velmi unavení z cesty, větší seznamování proběhlo až následující den. 

Každý den se skládal z dobrovolné ranní jógy, snídaně, dvěma po sobě jdoucími programy, které byly proloženy přestávkami na kafe, kde se většina naší posádky seběhla do jídelny a nabrala si sušenky a ovoce. Po skončení druhého programu byl oběd a polední pauza, kdy jsme se většinou vydali do města, nebo do parku. Po polední pauze následoval odpolední program, půlhodinová pauza a pak už přišla tzv. “Reflection group,” moje nejoblíbenější část dne. Ve vybraných mezinárodních skupinkách jsme probírali uběhlý den, naše pocity, myšlenky a připomínky. Těmto sezením nebyl dán časový limit, nicméně se často konaly až do večeře. Po večeři se konal už dobrovolný večerní program a pak už nás čekal jen “Kouzelný sklep,” kde jsme trávili večer po odbití 22 hodiny, tedy večerního klidu.

První den byl ve znamení seznamování se s projektem a seznamování se mezi sebou. Sepsali jsme anonymně svoje obavy a také co potřebujeme, abychom se během projektu cítili bezpečně, na základě čehož jsme pak vytvořili společná pravidla. 

Druhý den jsme už začali s tématem, a to “Posunem vpřed.” Sdíleli jsme naše zkušenosti, kreslili to, co si představujeme pod určitými slovy a vyjadřovali vše pohybem. Program podobného rázu byl i den třetí. Večerním programem tyto dva dny byly tzv. “International nights,” kde každý tým prezentoval svojí zemi pomocí prezentace, kahootu, nebo scénky. Závěrem byla vždy ochutnávka dovezeného jídla. 

Čtvrtý den byla pauza od programu a šli jsme na výšlap na horu Luboń Wielki. Výšlap nebyl nejlehčí, ale když jsme viděli asi sedmileté děti průvodce, jak to zvládají bez kapky potu, zatnuli jsme zuby a všichni to úspěšně vyšli nahoru. 

Pátý den se vytvořila spousta workshopů, jako byla improvizace, balet, volejbal, RPG, kreslení a každý si mohl vybrat čeho se zúčastní. 

Šestý den jsme se rozlosovali do skupinek a začali vytvářet finální skupinový příběh, kde jsme všichni pomocí zvuků, slov a hlavně pohybu vyjádřili, co pro nás znamená cesta, ať už někdo představil svoji osobní cestu, nebo někdo představil jakýmkoli jiným kreativním způsobem cestu a měl v tom své skryté významy, vznikly z toho nádherná emocionální představení, které jsme prezentovali v parku následující den – což byl i poslední den projektu. Dále nás čekali ještě nějaká společná sezení a druhý den jsme se už vydali každý svou cestou domů. 

Během tohoto projektu jsme se nejen všichni mohli naučit, jak se posunout dál, ale i jsme se naučili mnoho z cizích kultur, poznali úžasné lidi a vytvořili si tak spoustu nových přátel z cizích zemí. 

                                                                                                                                    Emma Petrů

You may like