Evropské centrum mládeže Břeclav
Evropské centrum mládeže Břeclav

Chci vyjet na EVS

Číslo akreditace: 2014-1-CZ01-KA110-002161

EDS (Evropská dobrovolná služba) – co to je?

Jedná se o jednu z akcí programu Erasmus+: Mládež v akci, která je určena lidem ve věku 17-30 let. Na rozdíl od ostatních akcí umožňuje Evropská dobrovolná služba (European Voluntary Service – EVS) vycestovat do zahraničí a sbírat zkušenosti až po dobu 12 měsíců.

EDS je výbornou příležitostí, jak si osvojit nové dovednosti a cizí jazyk, poznat cizí zemi a její kulturu, získat nové přátele a (možná první) pracovní zkušenost, a ještě při tom všem být prospěšný ostatním. Navíc máte nárok na potvrzení své účasti na EDS certifikátem Pas mládeže (Youthpass), kterým Evropská komise zajišťuje uznání doby strávené na EDS jako období neformálního vzdělávání a informálního učení. Tento dokument může být velkým přínosem pro další vzdělávací nebo profesní dráhu dobrovolníka.

Je ale dobré vědět i to, co EDS není. Evropská dobrovolná služba NENÍ: stáž, odborná praxe, jazykový kurz, studijní pobyt, turistický či výdělečný výlet, náhrada klasického pracovního místa.

POZOR!!!: Dobrovolník nesmí být po dobu své dobrovolné služby (po dobu trvání aktivit projektu) ani studentem, ani zaměstnancem! Takovou situaci je možné řešit např. přerušením studia nebo výpovědí.

 

Jak projekt vypadá?

Délka projektu, na který Vás můžeme vyslat, se pohybuje od 2 do 12 měsíců (dlouhodobá EDS). Mladým lidem s omezenými příležitostmi nabízíme možnost zúčastnit se tzv. krátkodobé EDS od 2 týdnů do 2 měsíců. Hlavní náplní projektu je služba (většinou) v neziskové organizaci či jiné instituci (např. ve škole) dle Vašeho výběru. Samotná náplň Evropské dobrovolné služby může být velice různorodá a bude pravděpodobně záviset jednak na zaměření konkrétní organizace (práce s mladými/handicapovanými lidmi, ekologie, sport, umění, anti-diskriminace, média, …) a také na Vaší dohodě s hostitelskou organizací.

Projekt může zahrnovat například následující aktivity: organizaci nejrůznějších setkání, diskusí, kulturních, sportovních, volnočasových aj. akcí, ať už krátkodobých nebo s delším trváním (tábory), tvůrčí činnosti (fotografování, výrobu ekologických zařízení,…), pomoc s chodem organizace a práci v kanceláři (tvorbu propagačních materiálů, brožur, správu webových stránek apod.). Budete mít i šanci realizovat vlastní projekt.

Součástí každé EDS je také jazykový kurz (buď klasický, nebo formou jazykové podpory online) s cílem naučit dobrovolníka jazyk dané země, aby se byl schopen dorozumět alespoň v základních situacích a lépe se integroval do tamní společnosti. V rámci projektu budete mít také šanci potkat ostatní dobrovolníky, kteří jsou v dané zemi na EDS.

Abyste si o průběhu EVS udělali konkrétnější představu, pročtěte si prosím reporty námi vyslaných dobrovolníků v sekci Uplynulé EVS projekty.

 

Chci se EDS zúčastnit. Co dál?

Pokud jste rozhodnuti, že EDS by pro Vás mohla být tím pravým, napište nám prosím na náš mail eycb.info@gmail.com. Kontaktní osoba se s Vámi spojí a pravděpodobně dohodne osobní schůzku, kde Vám přiblíží vše podstatné o EDS, probere s Vámi Vaši motivaci a očekávání od dobrovolné služby a zodpoví všechny Vaše případné dotazy. Kvůli realizaci osobní schůzky s budoucími dobrovolníky upřednostňujeme zájemce z Břeclavi a okolí.

Dalším krokem by mělo být zaregistrování do databáze Evropského sboru solidarityDatabáze jednak umožňuje dobrovolníkům najít vysněný projekt či směr budoucí pracovní cesty. Na druhé straně také organizace mohou do svého projektu vybrat a oslovit člověka dle jeho profilu, který si sám v databázi vytvoří. V ideálním případě tak dochází k propojení a odstartování společné spolupráce. Od léta 2018 je registrování všech dobrovolníků v databázi Evropského sboru solidarity povinné.

Již před schůzkou se také můžete dát do hledání hostitelské organizace, která by Vám vyhovovala nejvíce. Seznam akreditovaných hostitelských (ale také vysílajících a koordinujících) organizací najdete v EDS databázi na adrese http://europa.eu/youth/evs_database. Hledat lze podle několika kritérií (např. téma dobrovolné služby, země, znevýhodnění a dalších). Kritéria lze samozřejmě různě kombinovat.

Je třeba se připravit na to, že hodně hostitelských organizací je zahlceno emaily lidí, kteří stejně jako Vy chtějí jet na svou EDS právě k nim, a z toho důvodu neodepisují na Vaše maily. Proto je dobré oslovit až 20 různých organizací. S jejich kontaktováním stejně jako s přípravou motivačního dopisu Vám může pomoci koordinátor Vaší vysílající organizace (v tomto případě ECMB). I když oslovujete potenciální hostitelskou organizaci sami, vždy buďte v kontaktu s koordinátorem Vaší vysílající organizace a konzultujte s ním svůj postup a aktuální stav Vaší přípravy. Z důvodů uvedených na začátku tohoto odstavce je důležité kontaktovat vysílající organizaci a začít s hledáním hostitelské org. včas, tj. i několik měsíců před uzávěrkou!

Pokud se dohodnete s hostitelskou organizací na uskutečnění projektu a jeho konkrétní podobě, koordinující organizace (většinou totožná s hostitelskou) podá žádost o grant k jedné z uzávěrek: Jsou tři uzávěrky ročně bez pevných dat - aktuální je 4. října 2018. Samotná EDS může začít nejdříve 3-4 měsíce po uzávěrce, ke které byla podána žádost o grant. Vysílající, hostitelská (a koordinující) org. a dobrovolník spolu také uzavírají tzv. Smlouvu o partnerství, kde jsou vymezeny všechny detaily projektu a práva a povinnosti všech partnerů.

Jestliže se tomuto zdlouhavějšímu postupu chcete vyhnout, můžete zkusit hledat již schválené EVS projekty v databázi dobrovolnických příležitostí nebo v řadě facebookových skupin (např. EVS - volné projekty pro české dobrovolníky: https://www.facebook.com/groups/433733466765354/EVS Czech Republic - https://www.facebook.com/EVS-Czech-republic-1559684430932097/, Eurodesk - https://www.facebook.com/EurodeskCZ/?fref=ts, Erasmus+: https://www.facebook.com/groups/erasmusplusprojects/, Erasmus Plus Projects: https://www.facebook.com/groups/211479949023086/, Youth in Action: https://www.facebook.com/groups/erasmusyouth/ a další). Vždy ale prosím informujte o svém postupu vaši vysílající organizaci!

 

Před odjezdem

Zhruba 2 měsíce po uzávěrce se dozvíte, zda Váš projekt byl či nebyl schválen. V prvním případě je nejvyšší čas pustit se do příprav a vyřizování praktických záležitostí, jako je koupě letenky/jízdenky (vždy je třeba zvolit nejlevnější způsob dopravy: 2. třídu při cestě vlakem, turistickou třídu při letecké přepravě), pojištění (u pojišťovny Cigna Health Benefits), případně víz, očkování apod. S tím Vám pomůže vysílající organizace.

Vy se ještě před odjezdem na Vaši EDS musíte zúčastnit krátkého předodjezdového školení, pořádaného vysílající organizací, na kterém Vám budou objasněny všechny záležitosti EDS: proberete Vaše očekávání a motivaci, průběh EVS projektu, práva a povinnosti jednotlivých partnerů EVS, praktické záležitosti (pojištění, víza,...), otázky setkání odlišných kultur, přínosů a rizik z toho vyplývajících, proces učení a školicí cyklus během EDS apod.

 

Po návratu domů

Vaše EDS nekončí dnem, kdy se vrátíte domů. Ještě je totiž potřeba projekt uzavřít a vyhodnotit. Přestože většina práce bude na vysílající, resp. hostitelské organizaci, budete muset celý projekt zhodnotit s koordinátorem Vaší vysílající organizace.

Koordinátor Vám také, budete-li o to stát, pomůže se znovuzačleněním do „normálního“ života a nalezením příležitostí, jak nejefektivněji uplatnit a rozvinout dovednosti, které jste se během EDS naučili.

 

Kolik mě to bude stát?

EDS je přístupná všem mladým lidem, kteří mají dostatečnou motivaci něco se naučit a pomáhat, a to bez ohledu na jejich finanční situaci. V praxi to znamená, že jako dobrovolník si platíte pouze část cestovních nákladů do a ze země konání projektu. Zbytek cestovních nákladů, ubytování, strava, jazykový kurz, místní doprava a kapesné bude hrazeno z grantu.

 

Poskytnutí, zpracování a uchování osobních údajů

Berete na vědomí, že budeme zpracovávat Vaše osobní údaje, tj. jméno, příjmení, bydliště, datum narození, místo narození, informace o cestovním dokladu, kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo, facebookový profil, státní občanství, kontaktní údaje na Vašeho nejbližšího příbuzného, číslo bankovního účtu, povolání nebo údaje o organizaci ve které působíte nebo se kterou spolupracujete.

Berete na vědomí, že budeme zpracovávat také Vaše tzv. zvláštní kategorie osobních údajů, jako jsou údaje o Vašich dietárních režimech a dalších stravovacích režimech nebo potřeb, údaje o případných tělesných indispozicích, zdravotním stavu v případě speciálních potřeb s ohledem na Vaši účast na projektu (popř. i rodné číslo/číslo občanského průkazu či cestovního pasu), pohlaví, státní občanství, či povolení k trvalému pobytu, zaměstnaneckého statusu či příslušnosti k menšinám.

Berete také na vědomí, že Vaše osobní údaje a zvláštní osobní údaje mohou být při Vaší účasti na projektu poskytnuty naším partnerům (organizátorům) příslušného projektu.Berete rovněž na vědomí, že při Vaší účasti na projektu konajícím se mimo území Evropské unie mohou být Vaše osobní údaje a zvláštní osobní údaje předány také našim partnerům mimo Evropskou unii. Současně berete na vědomí, že v takovém případě neexistuje Rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně osobních údajů v těchto zemích (s výjimkou Švýcarska).

Potvrzujete, že v případě, že poskytujete osobní údaje třetích osob (např. v kolonce "emergency kontakt"), že máte právo poskytnout nám osobní údaje těchto třetích osob, že tyto třetí osoby byly poučeny o způsobech, jak sbíráme, uchováváme, předáváme a jinak nakládáme s osobními údaji, o účelu, za kterým jste jejich osobní údaje poskytli, a o způsobu, jak nás mohou kontaktovat.

Dále berete na vědomí, že Vámi poskytnuté osobní údaje jsou ukládány do adresáře na úložišti Google, a jako takové se stávají majetkem společnosti Google.

Berete na vědomí, že v případě, že budete vybráni jako účastníci tohoto projektu, bude Vaše jméno, příjmení a e-mailová adresa sdílena ostatními účastníky, a to za účelem zabezpečení řádné přípravy účastníků na projekt.

Účel, za kterým budeme zpracovávat Vaše osobní údaje a Vaše zvláštní osobní údaje, a za kterým můžeme případně postoupit tyto údaje u příslušného projektu konajícího se mimo EU, je zajištění Vaší účasti na projektech a umožnění řádného konání projektu (včetně ubytování, rozřazení pokojů, splnění věkových limitů určených pořadateli projektu, umožnění dodržování speciálních stravovacích režimů. Za účelem proplácení cestovních nákladů pak zpracováváme i číslo bankovního účtu. K jiným účelům budou Vaše osobní údaje případně zvláštní údaje poskytnuty jen s Vaším souhlasem.Udělení souhlasu za uvedeným účelem je zcela dobrovolné a poskytuje se na celou dobu trvání vašeho zájmu účasti na projektech.

Váš nezájem o účast na projektech můžete kdykoli sdělit na kontaktní e-mail (eycb.info@gmail.com). V takovém případě budou Vaše osobní údaje a zvláštní osobní údaje vymazány.Souhlas lze kdykoli odvolat, a to zasláním zprávy na kontaktní e-mail (eycb.info@gmail.com). Odvoláním souhlasu nebude možno Vás zařadit mezi účastníku projektu, protože nebude moci být zajištěn jejich řádný průběh.

Zároveň máte právo na přístup k Vašim osobním údajům a k Vaším zvláštním osobním údajům a právo na jejich opravu nebo výmaz.Veškeré osoby, které přijdou do styku s osobními údaji a zvláštními osobními údaji jsou při plnění pracovních povinností vázány mlčenlivostí jak o těchto údajích, tak i o bezpečnostních opatřeních k jejich ochraně. Tato povinnost mlčenlivosti trvá neomezeně i po skončení účasti na projektech.Vyjma výše uvedených případů mohou být Vaše osobní údaje a zvláštní osobní údaje v nezbytně nutných případech poskytnuty také subjektům, u kterých nám to ukládá zákon nebo jiný právní předpis.

Prosím seznamte se také s pokyny v sekci Chci vyjet na projekt, které se v přiměřené míře vztahují i na zájemce o EDS!!!