Užitečné odkazy

EU 4 U blog
Blog EYCB o příležitostech pro mládež.

Na Erasmus+
Oficiální české stránky programu Erasmus+, spravované Domem zahraničních služeb (viz odkaz níže).

Erasmus+
Oficiální web programu Erasmus+.

DZS
Web Domu zahraniční spolupráce (jehož součástí je i ČNA Mládež) s informacemi o mezinárodních vzdělávacích programech a mezinárodní spolupráci ve vzdělávání.

Evropská unie
Oficiální stránky Evropské unie.

Evropa pro školy
Stránky s výukovými materiály o EU.

Euroskop
Zpravodajský a informační portál o EU v češtině.

EUandME
S čím vším vám může Evropská unie pomoct?

Neformální vzdělání
Nový web skupiny „Neformální vzdělávání“ při ČNA Mládež o neformálním vzdělávání, jeho koncepci, dějinách, metodách a technikách.

Osobní kompetenční portfolio
Stránky věnované tzv. Osobnímu kompetenčnímu portfoliu, užitečnému nástroji pro sledování a zaznamenání toho, co jste se naučili a co umíte. Portfolio je možné využít jako doplněk životopisu.

European Youth Portal
Evropský portál pro mládež — informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy: vzdělávání a odborná příprava, dobrovolnictví, kultura a kreativita, občanská angažovanost, sociální začleňování, mládež a svět, zaměstnanost a podnikání, zdraví a životní styl.

Eurodesk
Evropská informační síť pro mládež: studium, práce, dobrovolnictví, cestování, granty a partneři.

Národní informační centrum pro mládež
Web sdružující informace z mnoha oblastí (vzdělávání v ČR a zahraničí, práce v ČR a zahraničí, cestování, volný čas, zdraví, mládež a EU, občan a společnost, sociálně-patologické jevy atd.).

Mladiinfo
Infoportál pro mladé o dobrovolnictví, neformálním vzdělávání, stážích či cestování.

Dobrovolník
Vše o dobrovolnictví (dobrovolnické příležitosti, management, poradna…)