Chci vyjet na ESC

Číslo akreditace

2014-1-CZ01-KA110-002161

ESC (European Solidarity Corps = Evropský sbor solidarity) — co to je?

Jedná se o program Evropské unie podporující solidaritu, především prostřednictvím dobrovolnických aktivit. Program je určen lidem ve věku 18—30 let. Na rozdíl od krátkodobých výměn mládeže nebo tréninkových kurzů ERASMUS+ Mládež umožňuje Evropský sbor solidarity (European Solidarity Corps = ESC) vycestovat do zahraničí, dobrovolničit a sbírat zkušenosti až po dobu 12 měsíců.

Zúčastnit se můžete dokonce několikrát. Kompletní přehled pravidel pro opakovanou účast najdete na webu DZS zde.

Dobrovolnické projekty ESC jsou výbornou příležitostí, jak si osvojit nové dovednosti a cizí jazyk, poznat cizí zemi a její kulturu, získat nové přátele a (možná první) pracovní zkušenost, a ještě při tom všem být prospěšný ostatním. Navíc máte nárok na potvrzení své účasti na ESC certifikátem Pas mládeže (Youthpass), kterým Evropská komise zajišťuje uznání doby strávené na dobrovolnickém projektu ESC jako období neformálního vzdělávání a informálního učení. Tento dokument může být velkým přínosem pro další vzdělávací nebo profesní dráhu dobrovolníka.

Je ale dobré vědět i to, co dobrovolnické projekty ESC nejsou. Dobrovolnické projekty Evropského sboru solidarity NEJSOU: stáž, odborná praxe, jazykový kurz, studijní pobyt, turistický či výdělečný výlet, náhrada klasického pracovního místa.

POZOR!!!: Dobrovolník nesmí být po dobu své dobrovolné služby (po dobu trvání aktivit projektu) ani studentem, ani zaměstnancem! Takovou situaci je možné řešit např. přerušením studia nebo výpovědí. V případě, že jste student a jedete ve volnu mezi semestry na pár měsíců na ESC, či jedete na ESC dobrovolnický tým, nikdo nebude řešit, že máte status studenta.

 

Jak projekt vypadá?

Dobrovolnictví se člení dle délky projektu a pohybuje se od dvou týdnů až do 12 měsíců (dlouhodobý ESC):

  • Dobrovolnické týmy: trvají dva až osm týdnů. Na dobrovolnické týmy jede vyšší počet dobrovolníků z celé Evropy (cca 20+) a 2-8 týdnů společně pracují na naplnění konkrétního cíle (vymalovat školku, zlikvidovat nelegální skládku/zpevnit stezky v chráněnné krajinné oblasti, pomoct s organizací místního festivalu, hlídat pláže, kde se v dané době líhnou želvičky, atp.), 
  • Krátkodobá ESC: trvá dva týdny až dva měsíce,
  • Dlouhodobá ESC: trvá dva měsíce až jeden rok.Hlavní náplní krátkodobé a dlouhodobé ESC je dobrovolnická činnost v neziskové organizaci či jiné instituci (např. ve škole, školce, domě dětí, divadle, environmentální organizaci, umělecké dílně, atp.) dle vašeho výběru. Samotná náplň dobrovolné služby může být velice různorodá a bude pravděpodobně záviset jednak na zaměření konkrétní organizace (práce s mladými/handicapovanými lidmi, ekologie, sport, umění, anti-diskriminace, média, ekologické aktivity, …) a také na vaší dohodě s hostitelskou organizací.

Projekt může zahrnovat například následující aktivity: organizaci nejrůznějších setkání, diskusí, kulturních, sportovních, volnočasových aj. akcí, ať už krátkodobých nebo s delším trváním (tábory), tvůrčí činnosti (fotografování, upcycling,…), pomoc s chodem organizace a práci v kanceláři (tvorbu propagačních materiálů, brožur, správu webových stránek apod.). Budete samozřejmě mí prostor realizovat i svůj osobní projekt.

Abyste si o průběhu ESC udělali konkrétnější představu, pročtěte si prosím reporty námi vyslaných dobrovolníků v sekci Uplynulé EVS/ESC projekty (prosím vyberte si ke čtení ESC z předešlého roku – z letošních ESC ještě ESC deníky nejsou k dispozici).

Součástí každé ESC je také jazykový kurz (formou online jazykové podpory) s cílem naučit dobrovolníka jazyk dané země, aby se byl schopen dorozumět alespoň v základních situacích a lépe se integroval do tamní společnosti. V rámci projektu budete mít také šanci potkat ostatní dobrovolníky, kteří jsou v dané zemi na ESC.

Chci se ESC zúčastnit. Co dál?

Prvním krokem je povinná registrace do databáze Evropského sboru solidarity. Databáze jednak umožňuje dobrovolníkům najít vysněný projekt. Na druhé straně také organizace mohou do svého projektu vybrat a oslovit člověka dle jeho profilu, který si sám v databázi vytvoří. V ideálním případě tak dochází k propojení a odstartování společné spolupráce. 

EYCB zveřejňuje nabídky účasti na ESC dobrovolnických projektech na svých stránkách — prohlédněte si prosím sekci Chystané ESC projekty — a na soc. sítích: InstagramuFacebooku.

Již schválené ESC projekty najdete také v databázi dobrovolnických příležitostí nebo v řadě facebookových skupin (např. EVS — volné projekty pro české dobrovolníky, EVS Czech Republic).

Máte-li zájem o to, aby vaší vysílající organizací bylo EYCB, napište nám prosím na [email protected]. Pošlete nám odkaz na projekt ESC, který vás zaujal nebo na který jste se už přihlásili, spolu s kontaktem na hostitelskou (pořádající) organizaci. Přidejte nás prosím do vaší komunikace s hostitelskou organizací, abychom byli v obraze a mohli začít řešit záležitosti ohledně naší účasti coby partnerské organizace v projektu.

 

Před odjezdem

Jakmile navážeme kontakt s vámi jako dobrovolníky a hostitelskou organizací a potvrdíme si vaši účast v dobrovolnickém ESC projektu, pustíme se společně do příprav a vyřizování praktických záležitostí, jako je koupě letenky/jízdenky (vždy je třeba zvolit nejlevnější způsob dopravy: 2. třídu při cestě vlakem, turistickou třídu při letecké přepravě), pojištění (u pojišťovny Henner Health), případně víz, očkování apod. 

Ještě před odjezdem na váš ESC dobrovolnický projekt je nutné se zúčastnit krátkého předodjezdového školení, pořádaného vysílající organizací (tedy námi), na kterém Vám budou objasněny všechny záležitosti ESC: proberete Vaše očekávání a motivaci, průběh ESC projektu, práva a povinnosti jednotlivých partnerů ESC, praktické záležitosti (zdravotní pojištění, co vzít s sebou, …), otázky setkání odlišných kultur, přínosů a rizik z toho vyplývajících, proces učení a školicí cyklus během ESC apod.

 

Po návratu domů

Váš ESC dobrovolnický projekt nekončí dnem, kdy se vrátíte domů. Ještě je totiž potřeba projekt uzavřít a vyhodnotit. Přestože většina práce bude na vysílající, resp. hostitelské organizaci, budete muset celý projekt zhodnotit s koordinátorem vaší vysílající organizace (tedy s námi).

Koordinátor vám také pomůže se znovuzačleněním do „normálního“ života a nalezením příležitostí, jak nejefektivněji uplatnit a rozvinout dovednosti, které jste se během ESC naučili.

 

Kolik mě to bude stát?

ESC je přístupná všem mladým lidem, kteří mají dostatečnou motivaci něco se naučit a pomáhat, a to bez ohledu na jejich finanční situaci. V praxi to znamená, že každý dobrovolník má z ESC grantu hrazeny všechny náklady = jídlo, ubytování, mezinárodní i místní cestovní náklady, zdravotní pojištění, jazykový kurz + každý dobrovolník dostává kapesné. 

Co se zdravotním pojištění v ČR? Pokud jedete na ESC jejíž trvání je kratší než 6 měsíců, zůstanete přihlášení v českém zdravotním systému. Pokud jedete na ESC delší než šest měsíců, z české zdravotní pojišťovny se na celou dobu vaší ESC odhlásíte (zdrav. pojištění tak v ČR neplatíte). Bez ohledu na délku ESC, během celé ESC jste kryti zdravotním pojištěním pojišťovny Henner, které je plně hrazeno z grantu ESC. Zpět do českého zdravotního systému se opět přihlásíte až po vašem návratu z ESC.

Můžu se ESC zúčastnit vícekrát?

Základním pravidlem je, že na dlouhodobou ESC může člověk vyjet jen 1x za život (na max. 12 měsíců). Ostatních typů ESC se můžete zúčastnit opakovaně. Dohromady vaše účast na ESC nesmí přesáhnout délku 12 měsíců. Pořadí účasti na jednotlivých typech ESC je libovolné. Kompletní přehled pravidel pro opakovanou účast najdete na webu DZS zde

Seznamte se prosím s našimi zásadami pro poskytování, zpracování a uchování osobních údajů.

 

Prosím seznamte se také s pokyny v sekci Chci vyjet na projekt, které se v přiměřené míře vztahují i na zájemce o ESC!