Chci vyjet na ESC

Číslo akreditace

2014-1-CZ01-KA110-002161

ESC (Evropský sbor solidarity) — co to je?

Jedná se o program Evropské unie podporující solidaritu, především prostřednictvím dobrovolnických aktivit. Program je určen lidem ve věku 18—30 let. Na rozdíl od krátkodobých výměn mládeže nebo tréninkových kurzů ERASMUS+ Mládež umožňuje Evropský sbor solidarity (European Solidarity Corps – ESC) vycestovat do zahraničí, dobrovolničit a sbírat zkušenosti až po dobu 12 měsíců.

Dobrovolnické projekty ESC jsou výbornou příležitostí, jak si osvojit nové dovednosti a cizí jazyk, poznat cizí zemi a její kulturu, získat nové přátele a (možná první) pracovní zkušenost, a ještě při tom všem být prospěšný ostatním. Navíc máte nárok na potvrzení své účasti na ESC certifikátem Pas mládeže (Youthpass), kterým Evropská komise zajišťuje uznání doby strávené na dobrovolnickém projektu ESC jako období neformálního vzdělávání a informálního učení. Tento dokument může být velkým přínosem pro další vzdělávací nebo profesní dráhu dobrovolníka.

Je ale dobré vědět i to, co dobrovolnické projekty ESC nejsou. Dobrovolnické projekty Evropského sboru solidarity NEJSOU: stáž, odborná praxe, jazykový kurz, studijní pobyt, turistický či výdělečný výlet, náhrada klasického pracovního místa.

V rámci programu ESC se můžete zúčastnit i stáže nebo pracovního pobytu v zahraničí. EYCB však účast na těchto typech projektů ESC nezprostředkovává.

POZOR!!!: Dobrovolník nesmí být po dobu své dobrovolné služby (po dobu trvání aktivit projektu) ani studentem, ani zaměstnancem! Takovou situaci je možné řešit např. přerušením studia nebo výpovědí.

 

Jak projekt vypadá?

Délka projektu, na který vás můžeme vyslat, se pohybuje od 2 do 12 měsíců (dlouhodobý ESC). Mladým lidem s omezenými příležitostmi nabízíme možnost zúčastnit se tzv. krátkodobé ESC od 2 týdnů do 2 měsíců. Hlavní náplní projektu je dobrovolnická činnost v neziskové organizaci či jiné instituci (např. ve škole) dle vašeho výběru. Samotná náplň dobrovolné služby může být velice různorodá a bude pravděpodobně záviset jednak na zaměření konkrétní organizace (práce s mladými/handicapovanými lidmi, ekologie, sport, umění, anti-diskriminace, média, …) a také na vaší dohodě s hostitelskou organizací.

Projekt může zahrnovat například následující aktivity: organizaci nejrůznějších setkání, diskusí, kulturních, sportovních, volnočasových aj. akcí, ať už krátkodobých nebo s delším trváním (tábory), tvůrčí činnosti (fotografování, upcycling,…), pomoc s chodem organizace a práci v kanceláři (tvorbu propagačních materiálů, brožur, správu webových stránek apod.). Budete mít i šanci realizovat vlastní projekt.

Součástí každé ESC je také jazykový kurz (buď klasický, nebo formou online jazykové podpory) s cílem naučit dobrovolníka jazyk dané země, aby se byl schopen dorozumět alespoň v základních situacích a lépe se integroval do tamní společnosti. V rámci projektu budete mít také šanci potkat ostatní dobrovolníky, kteří jsou v dané zemi na ESC.

Abyste si o průběhu ESC udělali konkrétnější představu, pročtěte si prosím reporty námi vyslaných dobrovolníků v sekci Uplynulé EVS/ESC projekty.

 

Chci se ESC zúčastnit. Co dál?

Prvním krokem je zaregistrování se do databáze Evropského sboru solidarity. Databáze jednak umožňuje dobrovolníkům najít vysněný projekt či směr budoucí pracovní cesty. Na druhé straně také organizace mohou do svého projektu vybrat a oslovit člověka dle jeho profilu, který si sám v databázi vytvoří. V ideálním případě tak dochází k propojení a odstartování společné spolupráce. Od léta 2018 je registrování všech dobrovolníků v databázi Evropského sboru solidarity povinné.

EYCB zveřejňuje nabídky účasti na ESC dobrovolnických projektech na svých stránkách — prohlédněte si prosím sekci Chystané ESC projekty — a na Facebooku.

Již schválené ESC projekty najdete také v databázi dobrovolnických příležitostí nebo v řadě facebookových skupin (např. EVS — volné projekty pro české dobrovolníky, EVS Czech Republic, Eurodesk, Erasmus+, Erasmus Plus Projects, Youth in Action a další).

Máte-li zájem o to, aby vaší vysílající organizací bylo EYCB, napište nám prosím na [email protected]. Pošlete nám odkaz na projekt ESC, který vás zaujal nebo na který jste se už přihlásili, spolu s kontaktem na hostitelskou (pořádající) organizaci. Přidejte nás prosím do vaší komunikace s hostitelskou organizací, abychom byli v obraze a mohli začít řešit záležitosti ohledně naší účasti coby partnerské organizace v projektu.

 

Před odjezdem

Jakmile navážeme kontakt s vámi jako dobrovolníky a hostitelskou organizací a potvrdíme si vaši účast v dobrovolnickém ESC projektu, pustíme se společně do příprav a vyřizování praktických záležitostí, jako je koupě letenky/jízdenky (vždy je třeba zvolit nejlevnější způsob dopravy: 2. třídu při cestě vlakem, turistickou třídu při letecké přepravě), pojištění (u pojišťovny Cigna Health Benefits), případně víz, očkování apod. Dokud nedostanete přípravný e-mail od vysílající organizace, prosím V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ si nekupujte jízdenky/letenky.

Ještě před odjezdem na váš ESC dobrovolnický projekt se musíte zúčastnit krátkého předodjezdového školení, pořádaného vysílající organizací, na kterém Vám budou objasněny všechny záležitosti ESC: proberete Vaše očekávání a motivaci, průběh ESC projektu, práva a povinnosti jednotlivých partnerů ESC, praktické záležitosti (pojištění, víza,…), otázky setkání odlišných kultur, přínosů a rizik z toho vyplývajících, proces učení a školicí cyklus během ESC apod.

 

Po návratu domů

Váš ESC dobrovolnický projekt nekončí dnem, kdy se vrátíte domů. Ještě je totiž potřeba projekt uzavřít a vyhodnotit. Přestože většina práce bude na vysílající, resp. hostitelské organizaci, budete muset celý projekt zhodnotit s koordinátorem vaší vysílající organizace.

Koordinátor vám také pomůže se znovuzačleněním do „normálního“ života a nalezením příležitostí, jak nejefektivněji uplatnit a rozvinout dovednosti, které jste se během ESC naučili.

 

Kolik mě to bude stát?

ESC je přístupná všem mladým lidem, kteří mají dostatečnou motivaci něco se naučit a pomáhat, a to bez ohledu na jejich finanční situaci. V praxi to znamená, že jako dobrovolník si platíte pouze část cestovních nákladů do a ze země konání projektu. Zbytek cestovních nákladů, ubytování, strava, jazykový kurz, povinné pojištění dobrovolníka u pojišťovny Cigna, místní doprava a kapesné bude hrazeno z grantu.

Můžu se ESC zúčastnit vícekrát?

Na dlouhodobou individuální ESC lze vyjet pouze 1x za život. Avšak na dobrovolnické týmy (krátkodobé dobrovolnictví) lže vyjet bez jakéhokoliv omezení (kolikrát chcete).

Pokud jste se nejdříve zúčastnili krátkodobého individuálního dobrovolnictví (trvající max. dva měsíce), pak můžete ještě následně vyjet na dlouhodobou ESC (až roční). Dohromady tak vaše účast na ESC nesmí přesáhnout délku 14 měsíců. I po dosažení 14 měsíců v rámci individuální ESC se pak stále můžete účastnit dobrovolnických týmů a to bez omezení. 

Více o tomto v přehledné tabulce kombinací aktivit pro účastníky Evropského sboru solidarity:

Seznamte se prosím s našimi zásadami pro poskytování, zpracování a uchování osobních údajů.

 

Prosím seznamte se také s pokyny v sekci Chci vyjet na projekt, které se v přiměřené míře vztahují i na zájemce o ESC!