Info o organizaci

Evropské centrum mládeže Břeclav (EYCB) je nevládní nezisková organizace založená mladými lidmi pro mladé lidi v 15. března 2007. Centrum vzniklo za finančního příspěvku Nadace Vodafone a sídlí v budově Gymnázia Břeclav, které mělo na jejím vzniku nemalý podíl.

Naše hlavní cíle a činnosti jsou informování a zvyšování povědomí o Evropské unii a jejích vzdělávacích programech; podpora seberealizace a osobního rozvoje mladých lidí prostřednictvím vzdělávacích programů Evropské unie a rozvoj neformálního vzdělávání, mezikulturního dialogu, mezinárodní spolupráce a aktivní občanské společnosti.

Od našeho založení jsme do zahraničí vyslali více než 2300 mladých lidí, kteří se zúčastnili více než 950 projektů, které se konaly ve 43 zemích. Kam konkrétně jsme poslali české skupiny na projekty, se můžete podívat na naší projektové mapě. Od roku 2007 jsme také uspořádali 9 projektů (výměn mládeže a tréninkových kurzů), které byly podpořeny granty z programů Mládež v Akci a ERASMUS+: Mládež. Od roku 2013 také vysíláme mladé lidi z ČR na Evropskou dobrovolnou službu, díky které mělo možnost dobrovolničit v neziskové organizaci v zahraničí už více než 30 dobrovolníků. Dále jsme zcela ze svých zdrojů financovali dobrovolnický tříměsíční výjezd zdravotnice Jany Ondrejkové do neziskové organizace OSDA v Ghaně. Můžete si přečíst blog o poznatcích z jejího dobrovolnického výjezdu.

V roce 2013 jsme založili grantový program na podporu ekonomicky znevýhodněné mládeže, který má za cíl umožnit vycestovat na zahraniční projekty nabízené na tomto webu všem mladým lidem, kteří o to stojí, ale nemají dostatečné finanční prostředky na to, aby si mohli koupit jízdenku či letenku, která by jim účast na projektu umožnila. Tento fond dopředu hradí cestovní náklady, pojištění, atp. mladému člověku, který podporu z tohoto fondu získá + od naší organizace ještě dostane kapesné na tento projekt (na náklady — jídlo, pití, po cestě na/z projektu atp.). Více o fondu se dozvíte zde.