Chci dobrovolničit pro EYCB

Líbí se ti, co děláme? Chceš se také do naší činnosti zapojit? Výborně! Pak neváhej a vyplň přihlášku. Za každého nadšeného a aktivního člověka jsme vděční! 

Práce a pozic máme spoustu. Chceš jen jednorázově nebo občasně s něčím vypomoct? Nebo se naplno zapojíš do chodu a zanecháš v EYCB nesmazatelnou stopu? Bereme obojí. 

Co bys u nás mohl dělat?

 

 • překládat informační stránky projektů z Aj do Čj
 • pořádat besedy nebo informativní prezentace o Erasmu+ na školách 
 • pustit se do fundraisingu a pomoci nám zajistit náš chod finančně
 • pomáhat s koordinováním zahraničních projektů nebo navazováním patnerství se zahraničními organizacemi 
 • pomáhat nám s agendou reflexí z projektů, postování reportů a fotek na naše stránky
 • zapojit se do našeho marketingového týmu, tvořit obsah, dohledávat informace, vládnout hashtagům 
 • pomáhat s právními záležitosti a pomoci nám mít paragrafy pod kontrolou 
 • pustit se do organizace domácího projektu Erasmus+ Mládež (viz Domácí projekty).
 • připravovat volnočasové aktivity pro mládež  (viz Další akce)
 • proměnit pod naší záštitou nějaký svůj nápad v realitu
 • cokoli jiného, co tě právě napadá a bylo by to v souladu s cíli našeho spolku. Ty najdeš v našich stanovách.

Začneš u nás jako dobrovolník a když tě to chytne a budeme za jedno, brzy z tebe může být řádný člen spolku. Co to znamená? 

Řádní členové centra mají povinnost účastnit se členských schůzí, a mohou tak svým hlasovacm právem ovlivňovat chod spolku. Mají také právo volit a být voleni do orgánů spolku (rada a revizor). Očekává se jejich přímé zapojení do pořádání projektů, prezentací, a dalších aktivit. Jejich odměnou při aktivním podílení se na naší činnosti je přednost při výběru účastníků na jednotlivé projekty v zahraničí.

Dobrovolníci se mohou účastnit členských schůzí (jejich účast však není povinná a také nemají hlasovací, ale pouze poradní právo), pomáhat při pořádání projektů a dalších aktivit. Pokud se aktivně podílejí na činnosti spolku, mají výhodu při výběru účastníků na jednotlivé projekty v zahraničí. Míra jejich zapojení je na jejich vůli.

Ať tak nebo tak, obojí je záruka skvělého pocitu, práce v nové partě mladých lidí a zajímavého řádku v životopise. Pošli nám přihlášku.

Pokud se chceš pouze zúčastnit některého ze zahraničních projektů nabízených na tomto webu, nemusíš nám tuto přihlášku posílat. Děkujeme.