Chci vyjet na projekt

1. Jak vlastně takový projekt vypadá?

Evropské centrum mládeže vám nabízí možnost vycestovat na několik druhů projektů. Drtivou většinou projektů jsou vzdělávací mládežnické projekty financované v rámci EU programu ERASMUS+: Mládež – výměny mládeže, tréninkové kurzy, semináře a strukturované dialogy. Dále přes nás můžete také vyjet na projekty v rámci programů Visegrádský fond či Evropa pro občany. Aktivity všech projektů probíhají pomocí metod neformálního vzdělávání. Více o tom, co je neformální vzdělání se dozvíte zde.

Dále můžete také vyjet na ESC (evropský sbor solidarity) na dobu od 2 do 12 měsíců a pomáhat v neziskové organizaci v zahraničí. Více Chci vyjet na ESC.

Chtěli byste vyjet na takovýto projekt do zahraničí, ale stále ještě nevíte, co si pod tímto pojmem představit? Doporučujeme vám, abyste si pročetli reporty z uplynulých projektů, které najdete kliknutím na libovolný projekt v sekci Uplynulé projekty. Prosím mějte na paměti, že mezi jednotlivými akcemi (tj. výměna mládeže, tréninkový kurz, seminář, strukturovaný dialog atp.) jsou velké rozdíly v intenzitě projektu. 

U výměn mládeže je běžné, že téma projektu se zaměřuje na lehčí tematiku či těžkou tematiku zpracovává méně náročnými aktivitami. Program je tímto volnější, na výměnách mládeže je také více aktivit zaměřených na poznávání kultury země, kde se výměna koná. Účastníci výměn mládeže jsou mnohdy mladí lidé, kteří se teprve dostávají do problematiky tématu projektu, či jsou na projektu poprvé a chtějí se zdokonalit v jazyce, poznat novou kulturu a dozvědět se více o tématu daného projektu. Více o výměnách mládeže (s konkrétními příklady) najdete na stránkách Domu zahraniční spolupráce.

Tréninkové kurzy a semináře jsou daleko intenzivnější, mají daleko méně volného času (někdy prakticky žádný), účastníci o problematice už mnohé ví a trenéři/školitelé daného projektu jsou nejenom experti v neformálním vzdělávání, ale i experti v tématu projektu. Semináře a tréninkové kurzy jsou tedy vhodnou volbou pro ty, kteří už se už projektu v minulosti zúčastnili, jsou pracovníci s mládeží, či se dlouhodobě zajímají o dané téma projektu a mají zájem se o něm do hloubky dozvědět více, diskutovat nad problematickými otázkami tématu s lidmi z celé Evropy. Více o těchto mobilitách najdeš na stránkách Domu zahraniční spolupráce.

2. Rozhodl jsem se zúčastnit projektu v zahraničí. Jak se k němu můžu dostat?

Pokud jste se rozhodli zúčastnit projektu v zahraničí a chcete si prohlédnout naši aktuální nabídku, pokračujte do sekce Zahraniční projekty — Chystané projekty, kde najdete přehled a základní informace o chystaných zahraničních projektech včetně možnosti účasti na nich. V sekci Zahraniční projekty – Uplynulé projekty poté najdete fotky, reportáž a informace o projektech, kterých se skupiny vyslané naší organizací úspěšně zúčastnily v minulosti.

Vedle základních informací o pořadatelské zemi, datu a místu konání, či počtu účastníků, najdete v nabídce chystaných zahraničních projektů ve většině případů ke stažení také původní pozvánku zaslanou hostitelskou organizací, ve které si můžete přečíst detailnější informace o konkrétním projektu.

Pokud vás některý z projektů zaujal, důkladně si přečtěte jak se na projekt můžete přihlásit (a jaký profil účastníků na daný projekt organizátoři hledají) a pokud máte jakékoliv dotazy či nejasnosti, prosím kontaktujte nás na e-mailové adrese [email protected]. Následně se s vámi spojí naše koordinátorka zahraničních projektů. Jestli vám ani jeden z nabízených projektů nevyhovuje, nezoufejte. Nabídka se pravidelně obměňuje, a pokud nám dáte k dispozici svou e-mailovou adresu, budeme vám zasílat nové nabídky projektů přímo tam. Či ještě lépe, pokud dáte „like“ naší Facebookové stránce, budou se vám zobrazovat nejnovější nabídky našich zahraničních projektů.

Pro to, abyste se na projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od data začátku vámi vybraného projektu). Toto je z toho důvodu, že se již několikrát stalo, že několik dní před projektem účastníci ztratili svůj občanský průkaz a na projekt nemohli vyjet, protože nevlastnili pas. Dále také kvůli tomu, že během projektu účastníci umí ztratit svou občanku a pak (pokud nevlastní pas) je velký problém získat od české ambasády v dané zemi nový cest. pas včas, aby se účastníci dostali na svůj zpáteční let z projektu domů.

Zaslání vaší přihlášky ale automaticky neznamená, že na projekt jedete. Dostáváte se tím do výběru uchazečů, kteří mají o projekt zájem stejně jako vy. Kritériem výběru je v tomto případě především vaše motivace proč se projektu chcete zúčastnit, vaše zkušenosti s daným tématem a jak znalosti/dovednosti a informace získané na tomto projektu plánujete využít po příjezdu z projektu. Pokud nebudete vybráni, nenechte se ale touto možností odradit a přihlaste se na naše další projekty. Informace o výsledku výběrového řízení a vašeho přijetí či nepřijetí na projekt vám podáme hned, jakmile bude o výsledcích výběrového řízení rozhodnuto, což může trvat týden až měsíc od deadlinu pro přihlašování na daný projekt.

3. Přihlásil(a) jsem se na projekt a byl(a) jsem vybrán(a). Co dál?

Hurá, byl(a) jsem vybrán(a)! V první řadě se prosím pořádně rozmyslete, zda se skutečně můžete projektu zúčastnit. Berte na vědomí, že potvrzení vaší účasti je závazné. Potvrďte svou účast až máte (např.) schválenou dovolenou od svého zaměstnavatele/školy/univerzity/souhlas rodičů s Vaší účastí (v případě nezletilých účastníků). Pokud svou účast potvrdíte, ale později zrušíte, budete nám muset zdokladovat, že to bylo ze závažného důvodu (potvrzení od doktora). Pokud zrušíte svou účast bez doložení závažného důvodu, bohužel s vámi nebudeme moct nadále spolupracovat. Prosím berte na vědomí, že závažný důvod není, pokud vám zaměstnavatel dovolenou zruší. Dále závažným důvodem není, že nejste naočkovaní, změnily se restrikce a vy nechcete být po příjezdu z projektu v karanténě. 

Pokud jste se přihlásili na projekt a byli jste vybráni, nastává pro vás fáze příprav. Budete kontaktováni naší projektovou koordinátorkou, která vám podá komplexní informace o samotném projektu v hromadném přípravném e-mailu pro celou českou skupinu, kde najdete kontakty na zbytek českého týmu, informace o proplácení cestovních nákladů, samotné cestě, informace o letenkách, co vzít s sebou na projekt a co vše si připravit. Je to také vhodný okamžik seznámit se podrobněji s pravidly účasti na zahraničních projektech.

Poté se ve skupině můžete začít domlouvat zda na projekt pojedete společně dle navržených letenek od naší projektové koordinátorky a organizátorů projektu, či pojedete každý o své ose. Pamatujte ale, že pořádající organizace vám sice platí 100% cestovních nákladů (do max. stanoveného limitu) tato částka se ale proplácí až na místě/či několik týdnů/měsíců po vašem návratu z projektu domů a letenku nebo jízdenku si tak musíte nejprve zaplatit celou ze svého. Požadováno je také využití nejúspornějšího druhu dopravy, tedy 2. třídy v případě železniční dopravy a ekonomické třídy v případě dopravy letecké. Pokud jste ze socio-ekonomicky slabých poměrů, neváhejte využít našeho fondu výjezdu pro ekonomicky slabou mládež.

Prosím berte na vědomí, že podmínkou vaší účasti na jakémkoliv projektu je zakoupení komplexního cestovního zdravotního pojištění vč. pojištění výloh souvisejících s onemocněním COVID-19 v případě, že onemocníte před projektem či během projektu a také zakoupení pojištění storna letenek/cesty. Tato pojištění si hradíte sami (není možné vám je proplatit).

Součástí programu jednotlivých projektů bývá obvykle také prezentace České republiky a našich klasických národních pokrmů a nápojů. I toto necháváme čistě na vaší domluvě, přičemž naše projektová koordinátorka vám zašle seznam nejtypičtějších českých pochutin a nápojů, které na projekty české skupiny vozí. Od všech členů české skupiny se očekává, že rovným dílem přispějí pochutinami a nápoji, které budou jako skupina prezentovat na tzv. „Mezinárodním večeru“ na samotném projektu.

Kdo je to group leader? Podle definice České národní agentury je to „dospělá osoba, která doprovází mladé lidi účastnící se Výměny mládeže za účelem zajištění jejich efektivního učení, ochrany a bezpečnosti“. Jeho úkolem je postarat se o bezproblémovou účast skupiny na daném projektu. S group leadery se tedy setkáte prakticky jen na výměnách mládeže. Pozice group leadera neexistuje u seminářů či tréninkových kurzů.

Do role group leaderů se v první řadě snažíme vybírat některého ze členů naší organizace, případně lidi, kteří už mají s účastí na podobných projektech vlastní zkušenosti. Pokud nikdo takový o účast na daném projektu zájem neprojeví, případně tato úloha „nejzodpovědnější“ osobě z dané účastnické skupiny.

4. Jak takový projekt probíhá?

Náplň a průběh jednotlivých projektů záleží čistě na pořadatelích projektu (a často také na aktivitě jednotlivých účastníků). Obsah projektu je obvykle tvořen řadou aktivit, které spojuje téma projektu, rozehřívacích her, interaktivních workshopů nebo nejrůznějšími výlety a společnými volnočasovými aktivitami. Určitý prostor je vždy věnován také národním prezentacím jednotlivých účastnických skupin. Doporučujeme vám, abyste si pročetli reporty z uplynulých projektů, které najdete kliknutím na libovolný projekt v sekci Uplynulé projekty

Organizační informace o průběhu projektu sdělují obvykle pořadatelé účastníkům skrze jejich vysílající organizace, přímo, či přes group leadery národních skupin. Group leader má také na starost zajištění řádného navrácení 100% nákladů za dopravu, případně naopak vybrání a zaplacení účastnického poplatku (participation fee), který si pořadatelé mohou stanovit (jeho výše se obvykle pohybuje v rozmezí 20-50 euro na osobu, nevyskytuje se však vždy). O přítomnosti povinnosti zaplatit účastnický poplatek jsou účastníci informováni předem.

Každá osoba, které se zúčastnila některého projektu programu ERASMUS+: Mládež, které zprostředkováváme, má navíc nárok získat certifikát Pas mládeže, který popisuje a uznává neformální a informální učební zkušenosti získané během projektu. Prostřednictvím Pasu mládeže zajišťuje Evropská komise uznání účasti v programu jako vzdělávací zkušenosti a období neformálního učení a informálního učení. Tento dokument může být velkým přínosem pro další vzdělávací nebo profesní dráhu účastníka. Více o certifikátu Pas mládeže najdete zde.

5. Po návratu domů

Projekt skončil a vy jste se úspěšně vrátili domů. Pořád ale ještě zbývá dořešit několik povinností, jejichž vyřízení opět leží na každém účastníkovi či na group leaderovi. Zároveň mají všichni účastníci povinnost naskenovat všechny své originální zpáteční jízdenky a poslat je e-mailem jak své vysílající české organizaci (tj. nám) a organizátorům a dále originální zpáteční jízdenky a poslali je doporučeně na poštovní adresu pořadatele/organizátora projektu, který je potřebuje pro úspěšné vyúčtování a odevzdání své Národní agentuře, která mu na pořádání projektu poskytla finance. Zároveň je každý účastník projektu povinen nám podat základní informace o projektu (např. seznam dalších účastnických zemí), seznam kontaktů na ostatní účastníky. Všichni účastníci projektů jsou povinni napsat reflexi (tj. osobní dojmy) z projektu a zaslat nám je. Dále jsou všichni účastníci povinni napsat anebo zajistit napsání krátké reportáže o průběhu projektu v češtině či v angličtině a také nám dodat několik reprezentativních fotek z jeho průběhu budou-li o to požádáni. Obsahem reportů jsou informace​, o čem projekt byl/co bylo jeho náplní, jeho cíle (a jak jich bylo dosaženo) a co jste se na projektu naučili​, aby si lidé, kteří na projekt nejeli, mohli poměrně přesně představit, o čem projekt byl. ​Reflexe slouží pro naší vnitřní evidenci a reporty zároveň slouží k informovanosti veřejnosti o činnosti naší organizace prostřednictvím těchto webových stránek. Účastí na projektu účastníci také souhlasí s uvedením svého jména na našich stránkách.

Souhlasíte s poskytnutí, zpracování a uchování osobních údajů.

Pozor!

Při účasti na projektech v zahraničí hraje Evropské centrum mládeže Břeclav pouze roli zprostředkovatele! Zajišťování dopravy a odpovědnost za bezpečnost účastníků či průběh samotného projektu už nesou pouze sami účastníci v čele se svým group leaderem, respektive pořádající organizace. Účastníci vyslaní naší organizací musí mít zároveň na paměti, že na projektech reprezentují její dobré jméno a na základě toho je také potřeba se chovat. Nepatřičné chování, či chování poškozující dobré jméno Evropského centra mládeže Břeclav, může mít za následek uzavření dveří pro další spolupráci naší organizace s provinilými jedinci!