Naše činnost

Přečtěte si, co v průběhu jednotlivých čtvrtletí děláme. Níže budeme zveřejňovat newslettery, v nichž najdete vše podstatné o naší činnosti.

 

Příprava a realizace projektů v rámci evropských vzdělávacích programů

Hlavní prioritou Evropského centra mládeže Břeclav je účast, příprava a realizace projektů v rámci evropského vzdělávacího programu ERASMUS+: Mládež. ERASMUS+ Mládež je vzdělávací program, který Evropská unie vytvořila pro mladé lidi.

Jeho cílem je podnítit smysl pro aktivní evropské občanství, solidaritu a toleranci mezi mladými Evropany a zapojit je do vytváření budoucnosti unie prostřednictvím podpory a rozvoje neformálního vzdělávání. Je určen mladým lidem primárně ve věku 13—30 let, s důrazem na věkovou skupinu 15—28 let.

Program ERASMUS+: Mládež nabízí zájemcům výměny mládeže, tréninkové kurzy, strukturované dialogy, dobrovolnou službu, podporu místní komunity, zapojení do demokratických projektů, školení a semináře pro pracovníky s mládeží, spolupráci s partnerskými zeměmi EU a další zajímavé aktivity. Strukturně je program rozčleněn do pěti tzv. akcí, které se dále člení podle svého konkrétního charakteru. Více o programu a jednotlivých akcích naleznete na stránkách Domu Zahraniční Spolupráce.

Primární náplní činnosti našeho centra je poté realizace a účast na projektech konaných v rámci současného programu ERASMUS+: (a předcházejícího EU programu Mládež v akci, který probíhal v letech 2007-2013). Zaměřujeme se především na dva druhy projektů – Výměny mládeže a Tréninkové kurzy a semináře. Tyto projekty umožňují mladým lidem z různých evropských zemí zúčastnit se projektu na určité téma pořádaného skupinou z jiné země.

Projekty zahrnují aktivní účast mladých lidí a jsou navrženy tak, aby účastníkům umožnily objevit a uvědomit si různé aspekty sociální a kulturní reality, navzájem se od sebe učit a posílit pocit, že jsou evropskými občany. Účastníci projektů dostávají příležitost diskutovat a konfrontovat různá témata, zatímco se učí o svých zemích a kulturách a navazují nové vztahy se zahraničními přáteli.

Velkou výhodou takovýchto projektů je to, že jejich účastníci mají mají proplaceno 100% celkových cestovních nákladů na dopravu na místo konání projektu a zpět a to do maximálního stanoveného limitu proplatitelných cestovních nákladů. Veškerou stravu, ubytování a aktivity zařizuje a hradí pořádající subjekt z grantu přiděleného Evropskou unií, tudíž jsou finančně dostupné prakticky pro každého.

Sekundárně pracujeme také s programem Europe for Citizens, Višegrádský fondEuro-Mediterranean Partnership (EUROMED) a dalšími.

Skupinová i individuální školení, přednášky a team-buildingové aktivity

Státním i nestátním organizacím, skupinám i jednotlivcům nabízíme školení a přednášky na témata týkající se předmětu naší činnosti, přednostně pak na program ERASMUS+: Mládež a možnosti jeho využití. Zároveň nabízíme team-buildingové kurzy se zaměřením na vzájemné poznávání, týmovou spolupráci, komunikaci, respekt a odpovědnost.

Všeobecné informování o Evropské unii a možnostech, které nabízí

Nedílnou součástí naší činnosti je i informování o Evropské unii a možnostech, které mladým lidem a nejenom jim nabízí. K tomuto informování jsme v minulosti využívalipředevším náš informační blog EU 4 U, tyto stránky a další formy komunikace. V současnosti hlavně využíváme soc. média: Instagram | Facebook.

Navazování mezinárodních sítí a kontaktů mezi neziskovými organizacemi

Další formou naší činnosti je navazování mezinárodních sítí a kontaktů mezi neziskovými organizacemi. Organizace se na nás mohou obrátit v případě, že hledají partnera pro mezinárodní projekt či jinou aktivitu.