Say No to Racism — Rumunsko

single-image

ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Místo konání: Arcus, Rumunsko

Termín konání: 3.—12. listopad 2024

Počet volných míst: 5 účastníků (ve věku 18-30 let) + 1 group leader (ve věku 18+, bez horního věkového limitu).

Termín konání přípravného předprojektového setkání (Advance Planning Visit = APV): 20.—23. květen 2024. Tohoto přípravného předprojektového setkání se zúčastnil jeden účastník za ČR. 

Před tím, než se přihlásíte na jakýkoliv náš projekt, důkladně si přečtěte všechny informace v sekci Chci vyjet na projekt a seznamte se s Pravidly účasti na zahr. projektech.

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím důkladně si přečtete info-pack a shrnutí obsahu projektu. Prosím zamyslete se, jak do tohoto projektu zapadáte vy (viz „participants‘ profile“ níže). Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím odešlete vyplněnou přihlášku co nejdříve, nejpozději do 1. září.

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €275 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět.

Hostitelská organizace: Inno Edu

Popis projektu:

This project, developed by InnoEdu and its European partners, is designed to address the growing concerns of racism and the need for enhanced intercultural dialogue among youth in the EU. It leverages music, dance, and other artistic forms as innovative non-formal learning tools. The initiative aims to empower 66 young individuals from diverse cultural backgrounds to develop their intercultural competencies and improve the youth work capacities of 11 youth organizations. These organizations will be equipped to offer high-quality, culturally-sensitive youth work through creative methods.

The project includes the development of guidelines for using music to foster intercultural dialogue, the creation of a photoblog, and a short film to inspire young people to engage in multicultural environments actively and to combat racism. Additionally, it seeks to promote values of freedom, tolerance, respect for human rights, and the benefits of cultural diversity.

Aligned with several Erasmus+ objectives, the initiative underscores the role of music in empowering disadvantaged youth, promoting active European citizenship, and enhancing participants‘ transversal skills. A youth exchange program in Sfantu Gheorghe, Romania, is a key component, offering workshops, group activities, and cultural events aimed at combating racism and supporting intercultural dialogue.

Participants will include youth and leaders from minority, migrant, and Roma communities, particularly those engaged in using arts to combat prejudice. The project also emphasizes gender balance and the appreciation of diverse perspectives from different cultural backgrounds.

Outcomes of the project will include an e-book and a photoblog on using music for intercultural dialogue, a short film, and at least ten pieces reflecting participants‘ views on combating racism with music. Additionally, 3-5 interactive musical workshops will be conducted in various villages to further engage rural youth and minorities.

Participants will receive Youthpass certificates, and at least 7 youth exchanges will be initiated to continue the project’s goals. A cooperation agreement among 10 partner organizations will solidify future collaborative efforts.

Možná se ti bude líbit