Často kladené dotazy

1. Chci se přihlásit na projekt, ale nemám platný pas/dostatečně dlouhou platnost pasu.

Pokud víš, že ti pas má propadnout/nesplňuje naše podmínky platnosti (= být platný min. ještě 150 dní od datumu začátku tebou vybraného projektu), přihlášku podat můžeš, ale buď si vyřídíš nový pas, než nám svou přihlášku pošleš a pokud do deadlinu není dost dlouho, aby sis vyřídil(a) nový pas, je nutné, abys nám do deadlinu/max. den po odeslání své přihlášky poslal(a) na [email protected] fotografii/sken potvrzení o zaplacení správního poplatku za žádost o nový pas z tvého městského úřadu.

2. Chci se přihlásit na výměnu mládeže, ale jsem starší, než povoluje věkový limit pro účastníky:

Pokud se chceš zúčastnit výměny mládeže, ale už nesplňuješ horní věkový limit, vždy se můžeš přihlásit jako group leader. Co obnáší group leaderování najdeš níže na této stránce. U tréninkových kurzů pak nebývá horní věkový limit vůbec (můžeš se tedy účastnit, i kdyby ti bylo 100 let).

3. Jsem nezaměstnaný/pracující/ne-student. Můžu se zúčastnit Erasmus+/Visegrádský fond/Evropa pro občany mobilit?

Erasmus+ vzdělávací příležitosti zdarma pro nestudenty? Ano, je to tak. Erasmus+/Visegrádský fond/Evropa pro občany jsou programy příležitostí vzdělání pro lidi ve všech životních situacích. Není tedy faktorem, zda jsi student, pracující, či nezaměstnaný (je to úplně jedno). Účastnit se může naprosto kdokoliv.

4. Chci se přihlásit na projekt, ale jsem mladší, než povoluje věkový limit pro účastníky

Není problém, abys poslal(a) přihlášku na projekt tvého výběru, i pokud jsi mladší, než povoluje věkový limit. Pokud máš dostatečně silnou motivaci, splňuješ profil účastníků a dáš nám to v přihlášce vědět, není problém, abys na projekt jel(a), pokud si tě organizátoři projektu vyberou.

Pokud tě zajímají pouze projekty jen pro tvou věkovou skupinu, vytvořili jsme pro tebe  štítek „Projekt pro nezletilé“. Kliknutím na tento štítek tak vždy uvidíš aktuální vzdělávací mobility/výměny mládeže, které pro tvou věkovou skupinu aktuálně máme v nabídce.

Pokud jsi mladší 18 let, než odešleš svou přihlášku, prosím promluv nejprve s rodiči, zda s tvou účastí na projektu budou souhlasit (budeme od nich potřebovat podepsat souhlas rodičů s tvou účastí na projektu), abychom předešli případnému rušení tvé účasti na projektu z důvodu rodičovského nesouhlasu.

5. Co obnáší pozice group leadera?

Prosím přečtěte si kdo je group leader v sekci „Chci vyjet na projekt“, sekce 3. Group leadeři se během výměny mládeže účastní tzv. leader meetings, ve kterých během samotné výměny group leadeři komunikují spokojenost/připomínky české skupiny k programu projektu. Group leadeři také vysbírají za celou českou skupinu všechny lístky na vlak/bus z cesty na projekt a zpět z projektu, atp.  Někdy group leadeři mohou vést některé aktivity projektu (energisery, ice-breakingy, atp.). 

6. Co je APV/přípravné předprojektové setkání (advance planning visit)?

Přípravné předprojektové setkání (nebo-li APV = advance planning visit) je krátké (2-3 dny) setkání zástupců jednotlivých skupin z každého účastnícího-se národa s organizátory v místě konání samotného projektu. APV se koná několik týdnů či měsíců před samotným projektem. Zástupce skupiny, který se APV účastní, se pak zúčastní i samotné výměny mládeže. Během APV organizátoři se zástupci národních skupin projdou místo konání, proberou se praktické věci typu co si s sebou musí účastníci vzít (např. pokud je naplánován výšlap do hor, tak trekové boty, atp.). Dále se se zástupci národních skupin probere program aktivit projektu a určí se, co si má každá skupina připravit (např. energisery, ice-breakingové aktivity, či workshop na určité téma – např. euroskepticismus mládeže v ČR).
APV má svůj rozpočet na proplácení cest. nákladů. Tzn., že APV účastníkovi budou proplaceny cest. náklady na APV do max. výše (např.) € 275 / osoba a dále mu budou také proplaceny cest. náklady na samotný projekt opět do max. výše € 275 / osoba. 

7. Co mám dělat v hypotetickém případě, že onemocním těsně před projektem?

Od všech účastníků vyžadujeme, aby měli komplexní cestovní pojištění, které zahrnuje pokrytí nákladů na zrušení/storno cesty ze strany účastníka. V takových případech si letenky/jízdenky zrušíš a takto zrušené cestovní náklady ti proplatí přímo pojišťovna. Cenu samotného pojištění ti bohužel není možné proplatit. Pokud na projekt chceš jet, komplexní pojištění storna ceny tvé cesty je ale podmínkou tvé účasti. Od jaké pojišťovny a jaké konkrétní pojištění si zakoupíš je však zcela na tobě.

8. Jsem občan SR, mohu se zúčastnit Erasmus+ projektu přes EYCB?

Není problém zúčastnit se Erasmus+ projektu jako člen české skupiny pokud máš přechodný či trvalý pobyt v ČR (a máš platnou kartičku povolení k pobytu). Pokud kartičku povolení k pobytu nemáš, tak to u většiny projektů i tak problém nebývá pokud svou cestu na projekt zdokladovatelně (jízdenkami/letenkami) začneš a skončíš na území ČR. Toto ale neplatí u všech zemí; konkrétně u: Turecka, Lotyšska a Litvy. U těchto zemí je možná účast jen a pouze pokud máš platnou kartičku povolení k pobytu na území ČR.