Chci uspořádat projekt

Láká vás zkusit si zorganizovat vlastní projekt v rámci programu Erasmus+, máte nápad na téma, ale nevíte si moc rady s žádostí o grant nebo s tím, kde vlastně začít a jak postupovat? Pak jste na správném místě.

Následující kroky vás postupně provedou tím nejdůležitějším, co byste měli vědět, než se pustíte do vlastního psaní žádosti o grant, se kterým vám, když budete chtít, pomůžeme.

 

1. Seznamte se se základními dokumenty

Nejdříve byste se měli zamyslet, jak chcete, aby váš projekt vypadal – má jít spíše o setkání mladých lidí z různých zemí nad určitým tématem, nebo o výměnu zkušeností z konkrétní oblasti a školení „odbornějšího“ rázu? Podle toho si vyberte vhodný typ projektu: výměnu mládeže, seminář, tréninkový kurz, vytváření partnerství a další. Pokud zatím nemáte s organizováním projektu zkušenosti, doporučujeme vybrat si výměnu mládeže.

Základním dokumentem, s nímž byste se měli seznámit, je Průvodce programem. V něm najdete všechny důležité informace od charakteristiky jednotlivých akcí a typů projektů, přes detailní informace o tom, kdo může žádat o grant, ke které instituci a kdy, jak dlouho může projekt trvat, jaké jsou věkové limity účastníků, kolik partnerů ze kterých zemí se musí minimálně daného projektu zúčastnit, až po přesná pravidla financování. Aktuálního Průvodce programem najdete vždy na oficiálních stránkách programu Erasmus+.

Další důležité dokumenty (formuláře žádosti o grant, tabulky aktivit, vzory smluv s partnery apod.), které budete potřebovat, najdete buď na výše zmíněném webu (v angličtině) nebo v češtině na stránkách www.naerasmusplus.cz (např. v sekci Projekty mobility osob ® Mládež ® Dokumenty; pro ostatní typy projektů obdobně). Na stejném webu si také můžete nastudovat, jak postupovat při vyplňování žádosti o grant. Pro výpočet cestovních nákladů v žádosti o grant budete potřebovat ještě tzv. Distance calculator, podle něhož určíte pásma vzdálenosti, kam spadají vaši jednotliví partneři.

 

2. Zaregistrujte se na Účastnickém portále

Každý subjekt, ať organizace nebo neformální skupina mladých lidí, který chce žádat o grant (nebo být partnerem projektu) v rámci programu Erasmus+: Mládež v akci, se musí nejprve zaregistrovat v tzv. Účastnickém portále URF (Unique Registration Facility) a obdržet jedinečný číselný kód (PIC – Participant Identification Code), pomocí něhož se vyplní základní údaje o žadateli/partnerovi v žádosti o grant na váš projekt.

Zjednodušeně popsáno sestává registrace do Účastnického portálu ze tří kroků:

  1. registrace v Ověřovací službě Evropské komise, kterou získáte přístupové údaje do Účastnického portálu;
  2. vyplnění základních údajů o vaší organizaci/neformální skupině mladých lidí;
  3. nahrání formulářů Právní formy a Finanční identifikace, dokumentů potvrzujících existenci vaší organizace/neformální skupiny vnitrostátními orgány (např. u spolku výpis ze spolkového rejstříku) a výpisu z bankovního účtu.

Podrobný návod (instruktážní video), jak se zaregistrovat v Účastnickém portále, najdete zde.

Protože získání potřebných dokumentů (např. výpisu ze spolkového rejstříku) může trvat delší dobu, je vhodné začít s registrací na Účastnickém portále s dostatečným předstihem před uzávěrkou, k níž chcete žádat o grant.

 

3. Najděte si zahraniční partnery pro svůj projekt

Při hledání zahraničních partnerů byste si měli nejprve promyslet, se kterými zeměmi chcete (a můžete) spolupracovat – viz také Průvodce programem. Pro nalezení vhodných konkrétních organizací se nabízí použít několik způsobů, které lze vzájemně kombinovat:

S hledáním potenciálních partnerů byste měli začít minimálně dva měsíce před uzávěrkou, k níž chcete žádat o grant. V tomto okamžiku už je třeba mít konkrétní představu o podobě projektu, kterou svým potenciálním partnerům předložíte.

Pokud chcete poradit s některou částí žádosti o grant, zkonzultovat konkrétní projektový záměr nebo zkontrolovat některou z částí žádosti, můžete využít služeb české Agentury pro mládež (kontakty najdete zde), která Vám na Váš projekt poskytne odbornou zpětnou vazbu. Pracovníci Agentury také připravili hezký a přehledný dokument „Jak se zapojit… E+ Mládež v akci“.

Jestliže vám po prostudování výše zmíněného textu a odkazů není cokoli jasné, kontaktujte nás prosím na našem e-mailu [email protected].

S veškerými dotazy a žádostmi o revizi se na Dům zahraniční spolupráce (DZS) a na nás obracejte prosím včas, tj. nejméně dva měsíce před uzávěrkou, k níž chcete podávat žádost o grant!

Důležité upozornění

Vezměte prosím na vědomí, že z kapacitních důvodů vám nebudeme schopni se žádostí pomoct, pokud se nám ozvete později než 2 měsíce před uzávěrkou, k níž chcete žádat o grant nebo v případě většího počtu zájemců o pomoc.

Plnou a výlučnou odpovědnost za případné neschválení žádosti o grant, s níž jsme vám pomáhali, za okolnosti jakkoli související s průběhem a uzavřením (vyúčtováním) vašeho projektu, který jsme vám pomohli připravit, nese pouze vaše organizace či neformální skupina jako žadatel! Evropské centrum mládeže Břeclav nemůže být s vaším projektem jakkoli spojováno.