Evropské centrum mládeže Břeclav
Evropské centrum mládeže Břeclav

Chci dobrovolničit pro EYCB

Líbí se vám, co děláme? Chcete se také do naší činnosti zapojit? Výborně! Pak neváhejte a vyplňte přihlášku, kterou najdete níže - za každého nadšeného a aktivního člověka jsme vděční!

Evropské centrum mládeže Břeclav nabízí 2 možné druhy zapojení do našich aktivit. Jsou jimi členství dobrovolnictví.

Členové centra mají povinnost účastnit se členských schůzí, a mohou tak svým hlasovacm právem ovlivňovat chod spolku. Mají také právo volit a být voleni do orgánů spolku (rada a revizor). Očekává se jejich přímé zapojení do pořádání projektů, prezentací, a dalších aktivit. Jejich odměnou při aktivním podílení se na naší činnosti je přednost při výběru účastníků na jednotlivé projekty v zahraničí.
Vzhledem k nutné účasti na schůzích spolku a ideálně také podílu na organizaci akcí na Břeclavsku je členství vhodné především pro lidi z tohoto regionu.

Dobrovolníci se mohou účastnit členských schůzí (jejich účast však není povinná a také nemají hlasovací, ale pouze poradní právo), pomáhat při pořádání projektů a dalších aktivit. Pokud se aktivně podílejí na činnosti spolku, mají výhodu při výběru účastníků na jednotlivé projekty v zahraničí. Míra jejich zapojení je na jejich vůli.

AKTUÁLNĚ! Moc děkujeme za Váš zájem přidat se k EYCB. V současné době preferujeme zájemce, kteří dlouhodobě pobývají v Břeclavi nebo jejím blízkém okolí a mají tak možnost aktivně se zapojovat do akcí zde pořádaných.

Pokud máte o některou z výše uvedených forem zapojení se zájem, vyplňte prosím tuto přihlášku.

Pokud se chcete pouze zúčastnit některého ze zahraničních projektů nabízených na tomto webu, nemusíte nám tuto přihlášku posílat. Děkujeme.

Jakými konkrétními způsoby se do naší činnosti můžete zapojit?

  • Pořádáním informativních prezentací/besed o programu Erasmus+: Mládež v akci, o naší činnosti a o Evropské unii a přířležitostech, které nabízí mladým lidem, na (středních) školách.

  • Organizováním (nebo pomocí s organizací) mezinárodních projektů v rámci programu Erasmus+: Mládež v akci v České republice (pro insspiraci viz sekci Domácí projekty).

  • Přípravou a realizováním volnočasových (dobrovolnických a jiných) aktivit pro mládež (pro inspiraci viz sekci Další akce).

  • Informováním veřejnosti o činnosti spolku psaním tiskových zpráv, komunikací s médii a dalšími subjekty, aktualizací webu, apod. - předpokládá dobrou znalost dění ve spolku a aktivní zájem o něj.

  • Navazováním spolupráce s obdobně zaměřenými organizacemi v České republice i v zahraničí.

  • A dalšími způsoby - nápadům a vlastní iniciativě se meze nekladou! (pokud nejsou v rozporu s našimi cíli - viz prosím Stanovy spolku.) ;)