Evropské centrum mládeže Břeclav
Evropské centrum mládeže Břeclav

Chci dobrovolničit pro EYCB

Líbí se vám, co děláme? Chcete se také do naší činnosti zapojit? Výborně! Pak neváhejte a vyplňte přihlášku, kterou najdete níže - za každého nadšeného a aktivního člověka jsme vděční!

Evropské centrum mládeže Břeclav nabízí 2 možné druhy zapojení do našich aktivit. Jsou jimi členství dobrovolnictví.

Členové centra mají povinnost účastnit se členských schůzí, a mohou tak svým hlasovacm právem ovlivňovat chod spolku. Mají také právo volit a být voleni do orgánů spolku (rada a revizor). Očekává se jejich přímé zapojení do pořádání projektů, prezentací, a dalších aktivit. Jejich odměnou při aktivním podílení se na naší činnosti je přednost při výběru účastníků na jednotlivé projekty v zahraničí.
Vzhledem k nutné účasti na schůzích spolku a ideálně také podílu na organizaci akcí na Břeclavsku je členství vhodné především pro lidi z tohoto regionu.

Dobrovolníci se mohou účastnit členských schůzí (jejich účast však není povinná a také nemají hlasovací, ale pouze poradní právo), pomáhat při pořádání projektů a dalších aktivit. Pokud se aktivně podílejí na činnosti spolku, mají výhodu při výběru účastníků na jednotlivé projekty v zahraničí. Míra jejich zapojení je na jejich vůli.

Pokud máte o některou z těchto forem zapojení se zájem, vyplňte prosím tuto přihlášku a pošlete ji vyplněnou na adresu eycb.info@gmail.com. Pokud se chcete pouze zúčastnit některého ze zahraničních projektů nabízených na tomto webu, nemusíte nám tuto přihlášku posílat. Děkujeme.

Jakými konkrétními způsoby se do naší činnosti můžete zapojit?

  • Pořádáním informativních prezentací/besed o programu Erasmus+: Mládež v akci, o naší činnosti a o Evropské unii a přířležitostech, které nabízí mladým lidem, na (středních) školách.

  • Organizováním (nebo pomocí s organizací) mezinárodních projektů v rámci programu Erasmus+: Mládež v akci v České republice (pro insspiraci viz sekci Domácí projekty).

  • Přípravou a realizováním volnočasových (dobrovolnických a jiných) aktivit pro mládež (pro inspiraci viz sekci Další akce).

  • Informováním veřejnosti o činnosti spolku psaním tiskových zpráv, komunikací s médii a dalšími subjekty, aktualizací webu, apod. - předpokládá dobrou znalost dění ve spolku a aktivní zájem o něj.

  • Navazováním spolupráce s obdobně zaměřenými organizacemi v České republice i v zahraničí.

  • A dalšími způsoby - nápadům a vlastní iniciativě se meze nekladou! (pokud nejsou v rozporu s našimi cíli - viz prosím Stanovy spolku.) ;)