CAREER BOOST

single-image

Projekt CAREER BOOST pomáhá s osobním a kariérním rozvojem studentům ze sociálně znevýhodněného prostředí ve věku 17 až 26 let z celého Česka. Projekt trvá 5 měsíců a pro účastníky je zdarma.

Doposud bylo uspořádáno 21 kol projektu a podpořeno  více než 900 mladých lidí. Program je určen i studentům z běžných rodin a díky tomu projektu jsou propojeni mladí lidí z odlišného prostředí. Organizace podporuje diverzitu a sociální empatii. Projekt má pro účastníky přínos nejen v oblasti osobního a kariérního rozvoje, ale také rozvíjí jejich dovednosti (soft i hard skills). Údaje níže jsou z posledního 21. kolo projektu. Více informací najdete v reportu. Další kolo projektu právě běží.

 

Deadline pro přihlašování: 7.2.2022

Přihlášky zde:

Více o projektu CAREER BOOST

Náplň projektu
Projektové aktivity na sebe logicky navazují a u každého účastníka dbáme na osobní přístup. Projekt zahrnuje:
 • testování silných stránek (testy Salmondo)
 • individuální kariérní poradenství 
 • 4 víkendové workshopy v Praze
  • zaměřené na osobní rozvoj (efektivní nakládání s časem, kritické myšlení – lektoři z GrowJOB Institute)
  • zaměřené na kariérní rozvoj (tvorba CV s personalisty, simulace pohovorů, vzdělávací workshopy)
  • zaměřené na rozvoj soft a hard skills (práce s grafikou, Google nástroje, cybersecurity, sebeprezentace)
  • motivační přednášky
 • 3 exkurze do společností pro každého účastníka (tzv. CAREER DAYS)
 • pětiměsíční skupinová práce na vlastním projektu (za využití metody pro tvorbu inovací – design thinking)
 • doplňující aktivity: mentoring (propojení s mentory v oboru), možnost účastnit se víkendových workshopů o prázdninách

Přínos pro účastníky

 • osobní a kariérní rozvoj
 • lepší přehled o možnostech dalšího studia a zaměstnání 
 • vyšší šance uplatnit se ve vysněném oboru
 • exkurze do firem a společností, podle vlastní volby nebo zaměření
 • cenné kontakty na profesionály v oboru
 • rozvoj soft a hard skills 
 • vyšší sebeuvědomění a sebevědomí
 • osamostatnění se 

Více informací zde.

Možná se ti bude líbit