Connecting Through Science

single-image

Termín konání: 24.—31. října

Místo konání: Lednice

Program a akce: program ERASMUS+, výměna mládeže

Projekt Connecting through Science byl podpořen grantem ve výši 11 508 EUR  programu Erasmus+: Mládež v akci. Tato výměna mládeže se bude konat od 24. do 31. října 2014 v Lednici na jižní Moravě a bude spojovat mladé lidi, kteří mají zájem nejen o vědu, ale i o sebevzdělání, aktivní občanství a poznávání nových lidí z celé Evropy, konkrétně z: České republiky, Estonska, Chorvatska, Nizozemí, Slovenska a Slovinska.

Publicita projektu

Stránky Jihomoravského kraje zveřejnily zprávu o přijetí projektu Connecting through Science na krajské radnici JMK dne 29. října. Zprávu si můžete přečíst zde.

Pokud vás zajímá, jak výměna mládeže probíhala, zavítejte na jeho blog, kde si projekt budete moci projít den po dni.

Zde je ke stažení brožurka projektu.

Informace o projektu

Erasmus+: Výměna mládeže „Connecting through Science“ je zaměřena na mladé účastníky, kteří mají zájem o svět kolem sebe, zajímají se tedy o vědu, hledají příležitost poznat evropské země a naučit se něco nového nejen z oblasti vědy, ale i aktivního občanství. Tento projekt nabízí účast i takovým mladým lidem, kteří jsou nějakým způsobem ve společnosti znevýhodněni (specifickými potřebami, poruchami učení, ekonomickými a sociálními překážkami či kulturními odlišnostmi).

Hlavní cíle této výměny mládeže jsou

  1. zvýšení příležitosti mobility spojené s objevováním nových kultur, zvyků, životních stylů (učení se jeden od druhého)
  2. zlepšení úrovně klíčových kompetencí a dovedností mladých lidí umožňující jim rozšíření jejich profesních vyhlídek (růst osobnosti jako celku)
  3. prezentace vědy jako ideálního prostředku pro rozvinutí schopností a kompetencí účastníků formou neformální a informálního vzdělávání (jsem okouzlen přírodou + učení hrou)

Výměna mládeže CtS se také zaměřuje na osobností růst jednotlivých účastníků: podpora vyjádření jejich vlastního názoru a prezentace jejich nápadů, představ, myšlenek a obohacení jejich mysli.

Během šesti pracovních dní této Výměny mládeže se účastníci budou setkávat s následujícími tématy: integrace, sdílení nápadů a zkušeností, bioetika, fyzické a vizuální postižení, interaktivní genetika a aktivní občanství. Všechna témata a aktivity povedou k rozvinutí klíčových kompetencí účastníků a k dosažení všech výše vytyčených cílů budou použity metody neformálního vzdělávání, simulace postižení (k získání empatie) a diskuze s experty v oblasti vědy.

Důležitou částí výměny mládeže je „učení se děláním“. Naši účastníci budou mít příležitost prezentovat jejich vlastní práci a akční plány, posilujíc tak jejich sebevědomí. Navíc budou mít otevřenou možnost vyjádření se v připravované brožurce projektu, která bude zároveň i shrnutím proběhnuté výměny mládeže včetně uvedení prováděných aktivit, jejich cílů, metodiky a kompetencí, na které se zaměřují a snaží se je rozvinout. V této brožurce budou také základní informace o programu Erasmus+: Mládež v akci a zúčastněných organizacích. Další součástí budou postery účastníků a jejich další nápady a iniciativa.

Rámcovým cílem projektu je rozšíření povědomí o dané problematice mezi veřejnost. Během našeho projektu proběhne také diskuze s politiky z našeho regionu, konkrétně s krajským radním, Ing. Jaroslavem Parolkem, který nás seznámí s činností na úrovni politiky k podpoře neformálního vzdělávání, vědy, mladých vědců a aktivního občanství.

Po skončení projektu rozvinou účastníci své kompetence a získají nové kamarády z celé Evropy. Vyvrcholením celého projektu bude aktivita Poster Fair, na které účastníci zábavnou formou budou prezentovat připravené postery a později o nich diskutovat nejen s účastníky projektu, ale i s přizvanými hosty. Místem této akce bude město Brno spojené se slavnou osobností vědy, J. G. Mendelem.

Součástí naše projektu bude třicet tři účastníků z šesti národů zastupující: Českou republiku, Slovenskou republiku, Slovinsko, Estonsko, Chorvatsko a Nizozemí.

Možná se ti bude líbit