EVROPSKÝ TÝDEN MLÁDEŽE

single-image

Oslavovat a propagovat mládežnické aktivity prostřednictvím akcí organizovaných ve všech zemích zapojených do Erasmus+, a také propojit mladé lidi, účastníky programu, mládežnické organizace a tvůrce politik. To je cílem Evropského týdne mládeže, který je již nyní v plném proudu! 

Kdy?

27. květen  – 11. červen 2021 (převážně od 8:30 do 13:30)

Kde? 

online prostřednictvím platformy Zoom.

Kdo se může zůčastnit?

Workshopy jsou určené až 30 účastníkům ve věku od 15 do 22 let. Přihlašování probíhá prostřednictvím přihlašovacího formuláře (odkazy jsou níže u každého z míst konání).

Co je náplní workshopů?

Každý z workshopů bude zahájen úvodním představením projektu, programu workshopu a realizačního týmu a seznámením účastníků. Následně bude představen nový program Erasmus+, kdy hlavní důraz bude kladen na možnosti relevantní pro studenty, a také na případné osobní zkušenosti s programem účastníků daného workshopu. Součástí úvodního bloku pak bude také představení a diskuse o třech hlavních tématech letošního Evropského týdne mládeže i nového programu Erasmus+, kterými jsou ekologie, digitalizace a participace

Při samotných workshopech bude kladen zásadní důraz na rozvoj osobních kompetencí účastníků. Ti si osvojí základy projektového myšlení a získají kontakty na organizace ve svém okolí. Toto bude cílem zejména poobědové části, kdy mladí lidé za přítomnosti třech hostů zastupujících organizace v regionu, zabývající se jednotlivými tématy aktuálními pro Evropský týden mládeže, budou nejprve identifikovat problémy, které je trápí v jejich kraji, a poté se v týmech pokusí navrhnout proveditelné řešení tohoto problému, přičemž budou mít k dispozici hosty pro konzultaci. 

Co můžeš získat?

Po ukončení každého z workshopů budou mít účastníci 5 dní na odevzdání jednoduché projektové žádosti, kterou následně realizační tým ve spolupráci s partnery posoudí s tím, že 2 nejlepší týmy postoupí na závěrečnou jednodenní konferenci. Ta je naplánována na 21. června 2021 a bude mít za cíl účastníkům představit širší možnosti participace ve společnosti. Účastníci, kteří na konferenci postoupí, budou rovněž prezentovat své projekty, které budou hodnoceny expertní porotou složenou z partnerů a oslovených osobností. Nejlepší projekty získají věcné ceny!

Termíny konání workshopů a přihlašování

Program workshopů:

8:30 Zahájení on-line workshopu

9:30 Co se stane, když se to nestane?

10:45 Projektový management v praxi

11:00 Přestávka na oběd

11:45 Diskuze s hosty o lokálních problémech a práce na projektech

13:30 Zakončení workshopu

Workshopy připravuje Dům zahraniční spolupráce, příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ve spolupráci s organizací EUTIS, o.p.s.

Na Evropském týdnu mládeže se také podílejí organizace Youth Centrum Radka, Centrum pro podnikání a zaměstnanost, Plán B, Petrklíč help, Dobrovolnické centrum 67, Knihovna města Hradce Králové, dále pak Eurocentra v Brně, Pardubicích, Ostravě, Českých Budějovicích a Hradci Králové. 

Jak se ještě více zapojit?

Zapojit do Evropského týdne mládeže se můžeš i na mezinárodní úrovni, například již 26. května na online setkání, kde se potkáš s: 

  • EU komisařkou pro mládež a vzdělávání Mariyou Gabrielovou
  • členkou Evropského parlamentu a zpravodajkou pro Evropský sbor solidarity Michaelou Šojdrovou
  • místopředsedou Evropského fóra mládeže panem Frédéricem Piccavetem
  • Hugem Rafaelem, bývalým dobrovolníkem z Evropského sboru solidarity z Portugalska

Diskuze bude zaměřená na to, jak nové programy posílí zapojení mladých občanů do rozhodování v oblasti aktivní občanské iniciativy, ekologie, digitální transformace či celkové obnově po COVID-19.

Své dotazy a náměty k diskuzi pošlete panelistům přes facebook European Youth Facebook či Instagram European Youth

A samozřejmě si nezapomeňte naladit přímý přenos – opět na FB či Instagramu. Začíná se v 13:30! 

Zdroj a více informací: Eurodesk.cz,Evropský portál mládeže

Možná se ti bude líbit