Info Integration – Center for Migration and Integration – Belgie

single-image

Termín konání: 29. září 2020 – 28. září 2021

Místo konání: Eupen, Belgie

Program a akce: Evropský sbor solidarity, dlouhodobý dobrovolnický projekt

Přečtěte si prosím infopack.

Dobrovolnice: Markéta Tvrdá

Pro to, abyste na tento projekt mohli jet je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu Evropský sbor solidarity jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů ESC je kompletně (ze 100 %) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, kapesné, povinné doplňkové pojištění u pojišťovny Cigna, jazykový kurz, místní doprava a cestovní náklady (v případě tohoto projektu) do max. výše €275, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu Evropský sbor solidarity a zařízeno organizátory. 

Téma: lidská práva, integrace, migrace, uprchlíci

Hostitelská organizace:  Rotes Kreuz Belgium – Info Integration

Report z ESC:

Můj rok u Info-Integration byl vše jen ne obyčejný. Nejen různé aktivity a projekty, ale také pandemie Corony a k tomu povodně ve východní Belgii přispěly k tomu, že na tento rok asi nikdy nezapomenu – což je také smyslem dobrovolnictví. 

Můj příjezd do Belgie se časově shodoval s druhým lockdownem, takže bylo jasné, že ne všechny projekty se mohou uskutečnit podle plánu. Přesto jsem tento čas využila k digitalizaci školních animací „Kultura a identita“, „Rasismus a předsudky“, „Útěk a azyl“ a „Lidská práva“.

Zároveň jsme se rozhodli pokračovat v projektu „Příchod a život ve východní Belgii“. Jedná se o projekt rozhovorů s účastníky integračního kurzu, kteří vyprávějí o svém novém životě ve východní Belgii. Poprvé tento projekt realizoval první dobrovolník Info-Integration a v loňském roce byl doplněn o nové rozhovory, které byly otištěny ve stejnojmenné brožuře. Jsem velmi ráda, že letos vyšla také brožura, ve které jsou všechny nové rozhovory. Celkem 13 rozhovorů s lidmi, kteří našli svůj nový domov v regionu Eifel ve východní Belgii. Zároveň jsem na jaře s pomocí svých kolegů zahájila nový projekt: projekt rozhovorů s mladými lidmi s migračním pozadím, z nichž většina přišla do Belgie jako nezletilí bez doprovodu.  Cílem projektu bylo zjistit, s jakými hlavními obtížemi se tito lidé potýkají.

Mezitím jsem pravidelně aktualizovala naši novou stránku na Instagramu různými příspěvky, například otázkami a odpověďmi, recepty nebo reklamami na různé akce. Stránka na Instagramu byla založena s cílem upozornit na práci společnosti Info-Integration i během pandemie Corony. 

Když se ohlédnu zpět, jsem si jistá, že navzdory všem okolnostem bylo rozhodnutí přijet do Eupenu a strávit zde rok správné. Moc děkuji milému týmu a všem ostatním, které jsem potkala!

Markéta Tvrdá

Možná se ti bude líbit