Supporting Youth Mental Wellbeing — Slovinsko

single-image

ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Místo konání: Brežice, Slovinsko

Termín konání: 4.—11. duben 2023

Český tým: Lukáš Rychetský, Eliška Kubovčíková, Pavel Hrdinka

Přečtete si info-pack & rozpis denních aktivit.

Hostitelská organizace: Cirkus La Bulle & Društvo CIK

Report z projektu:

Více než týden jsme strávili v zrekonstruovaném, hezkém hostelu a klubovém centru pro mládež ve městečku Březice ve Slovinsku. Projekt nesl název „Supporting your mental wellbeing“ a účastníci přijeli z mnoha zemí.

Jakožto účastník druhého projektu jsem si to moc užil. Překvapilo mě, jak otevření a milí lidé na projektu jsou, nejen účastníci ale i lektoři. Za lektory zde byli:
Anja – zástupce hostitelské organizace ve Slovinsku „Cirkus la Bulle“

Yaka – terapeut a poradce pro komunikaci

Špela – lektorka skupinové výuky

Účastníků bylo okolo 20 z těchto zemí: Belgie, Portugalsko, Česko, Kypr, Řecko, Itálie, Srbsko, Makedonie, Španělsko, Chorvatsko a Slovinsko. Ačkoliv jsou mezi námi určité kulturní rozdíly, nehledali jsme překážky. Naopak, přistupovali jsme jeden k druhému s respektem a s chutí navzájem se poznat a dozvědět se něco nového.

Na začátku celého projektu bylo potřeba se trochu poznat, prolomit ledy a naučit se společně fungovat jako skupina. Tímto nás provázela Anja a Špela, které v tomto ohledu odvedli profesionální práci. Věřím že celková pozitivní nálada projektu a skvělé prostředí bylo vytvořeno i díky nim. V prvních dnech jsme prováděli mnohé aktivity, které nás učili poznat sebe sama, naslouchat druhým, řešit věci s nadhledem a jak pracovat ve svých domácích organizacích. Co se mi líbilo, bylo rozdělení malých potřebných úkolů do skupinek. Každá skupina měla v určitý den na starosti ať už úklid, foto, organizaci skupiny nebo zapisování poznámek. Díky tomu jsme se všichni prostřídali a bylo zajištěno vše potřebné.

V následujících dnech jsme šli více do hloubky a Špela měla připraveno spoustu aktivit, kterými nás provedla. Není to jednoduché popsat slovy, ale aktivity vedli zejména k zamyšlení nad hodnotami, prioritami a naším nasměrováním. Každý se mohl pozastavit a popřemýšlet nad tím, co je v životě prioritní a důležité.

V polovině týdne bylo jedno volnější odpoledne, které mohli účastníci využít k relaxu, výletování nebo sportovním aktivitám. Jedna odvážná skupinka využila časový blok pro návštěvu Lublaně, to se jim však nečekaně protáhlo a dorazili až v noci. Někteří si užili volno a věnovali čas sobě a další hráli deskovky nebo sportovali.

V další částí týdne nás navštívil Yaka. Lektor pro komunikaci a terapeut ze Slovinska. Definoval bych ho slovy, že z něj „mluví zkušenosti“. Má zkušenosti s práci s uprchlíky, vedení skupin juda a mnohé prožitky, které nám pověděl. Ukázal nám také některé techniky a skupinové aktivity, které učí týmovou spolupráci, soustředěnost nebo seberelax. Zaujalo mě cvičení „shaking excercise“. Může to znít vtipně ale je to výborná technika jak se rychle a efektivně procvičit. Jak napovídá anglický název je potřeba se 3 minuty hýbat – pohyby připomínají třepání či poskakování. Možná to zní zvláštně ale tato aktivita mě opravdu zaujala, protože při dlouhodobé práci např. u PC nebo jiných sedavých činnostech je možné se takto rychle protáhnout a procvičit. 🙂

Za zmínku stojí i další aktivity. První z nich aktivita akrobalance, kterou vedla hlavní organizátorka Anja. Další kterou zmíním je lekce tanců, které vedl účastník z řecké Thessaloniki, jelikož se tomu dříve profesionálně věnoval. Neposlední aktivita která nás bavila, byl kahoot kvíz, který pro nás připravil Lukáš z českého týmu. Večery se trávili různě, někdy se více povídalo, jindy se tančilo nebo se hráli karty či deskovky.

Ačkoliv pro nás, účastníky z Česka, to do Slovinska není až tak daleko, byla to zkušenost, na kterou nelze zapomenout. Je to vždy „o lidech“ a naše mezinárodní skupina lidí byla naprosto skvělá. To, co v mnohých z nás rezonovalo je skutečnost, že jsme mohli svobodně být sami sebou a sdílet se s ostatními s věcmi které nás těší ale i tíží a vzájemně se tak podporovat. Navázali jsme přátelství a věřím že se budeme vídat dále. Uběhlý projekt byla zkušenost, ze které budu dlouho čerpat. Nabité zkušenosti použijeme jak ve svých domáckých organizacích tak v osobním životě. Pro čtenáře, kteří nebyli na žádném projektu a třeba se rozhodují, vřele doporučuji! Je to nepopsatelné a skvělá zkušenost!

Všechny čtenáře zdravím

Pavel Hrdinka

Možná se ti bude líbit