Pracovní příležitosti v EU I

single-image

Láká Tě práce v Evropské Unii? Ale jsi zmaten/a ze všech těch požadavků a vlastně nevíš kdy, jak a kam se přihlásit? Tak právě pro Tebe mu máme manuál pracovních příležitostí v rámci EU!

Orgány EU zaměstnávají více než 40 000 žen a mužů z 27 členských států EU. Otevřená výběrová řízení na stálá nebo dočasná pracovní místa pořádá Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO). Kromě stálých zaměstnanců zaměstnává EU také smluvní a dočasné zaměstnance. Unie rovněž nabízí stáže a udržuje databáze odborníků v různých oborech.

EPSO bude kouzelným slovíčkem celého našeho článku. Pokud chcete být stálým zaměstnancem EU, budete muset projít EPSO testy, assesment centrem a teprve poté osobním pohovorem.

EPSO totiž nabírá zaměstnance pro všechny orgány EU: Evropský parlamentRadu EU,Evropskou komisi,Soudní dvůr Evropské unie,Účetní dvůrEvropský hospodářský a sociální výbor,Výbor regionů Evropského veřejného ochránce práv  a Evropského inspektora ochrany údajů.

Na plný úvazek

Jak již bylo řečeno, nábor zaměstnanců zajišťuje úřad EPSO. V zásadě se úředníci na plný úvazek Evropské unie dělí do dvou kategorií: na administrátory (AD) a asistenty (AST, AST/SC). Dále pak můžete být zaměstnáni pod různými druhy jiných smluv.

Administrátoři

Pokud budete pracovat jako administrátor, budete se zpravidla podílet na tvorbě politik, provádění evropského práva a na analytické či poradní činnosti. Patří sem např. místa v oblasti správy, práva, financí, ekonomie, komunikací nebo výzkumu. Jako administrátoři jsou přijímáni i překladatelé a tlumočníci.

Rozpětí platových tříd na pozici administrátora se pohybuje od AD 5 do AD 16, přičemž AD 5 je vstupní úroveň pro absolventy vysokých škol. Výběr a nábor zaměstnanců na specializovaná místa může probíhat i do vyšších platových tříd AD 6 a AD 7, kdy však uchazeč bude muset prokázat několik let praxe v oboru. Do tříd AD 9 až AD 12 spadá střední management. Nábor zaměstnanců do těchto tříd předpokládá předchozí praxi v oblasti řízení.

Asistenti

Pokud budete v institucích EU pracovat jako asistent, budete obvykle vykonávat správní nebo technickou úlohu v administrativě, financích, komunikaci, výzkumu nebo v rozvoji a provádění politik.

Rozpětí platových tříd na pozici asistenta se pohybuje od AST 1 do AST 11 a zaměstnanci obvykle začínají v platové třídě AST 1 – AST 3. Uchazeči o třídu AST 1 musejí mít ukončené minimálně středoškolské vzdělání a mít relevantní praxi nebo odbornou kvalifikaci.

Sekretáři/Administrativní asistenti (podle konkrétního výběrového řízení)

Pokud budete pracovat jako asistent/sekretář, budete se většinou podílet na řízení chodu kanceláře nebo poskytování administrativní podpory v institucích EU.

Rozpětí platových tříd na pozici asistenta/sekretář se pohybuje od AST/SC 1 do AST/SC 6. Noví zaměstnanci obvykle začínají v platové třídě AST/SC 1. Kandidát pro nástup v třídě AST/SC1 musí mít doklad o dokončeném postsekundárním vzdělání v trvání nejméně 1 rok doložené diplomem přímo související s náplní práce, NEBO středoškolské vzdělání doložené vysvědčením, které umožňuje navázání postsekundárním vzděláním a minimálně 3 roky odborné praxe přímo související s náplní práce, NEBO odbornou přípravu v délce nejméně 1 roku a nejméně 3 roky odborné praxe. Vzdělání i praxe musí bezprostředně souviset s náplní práce.

Plat a zaměstnanecké výhody

Základní měsíční plat stálého zaměstnance se pohybuje v rozmezí přibližně od 2 300 eur měsíčně pro nově přijaté asistenty-sekretáře (AST/SC 1) – 4 500 eur pro nejnižší platovou třídu administrátorů s vysokoškolským vzděláním (AD 5) – až do výše 16 000 eur měsíčně pro omezený počet administrátorů na úrovni generálního ředitele (AD 16). Každá platová třída je rozdělena až na pět stupňů s odpovídajícím navýšením platu. Základní platy se každoročně upravují v souladu s inflací a kupní silou v zemích EU.

Navíc pokud jste museli kvůli zaměstnání v institucích EU odjet z vaší země, máte nárok na příspěvek za práci v zahraničí, který se rovná 16 % vašeho základního platu.

Stálí zaměstnanci dále mohou pobírat rodinné přídavky, a to v závislosti na jejich rodinné situaci. Patří sem příspěvek na domácnost, příspěvek na vyživované dítě, příspěvek na vzdělání a příspěvek na umístění do předškolního zařízení.

Jste-li evropským úředníkem, nepodléhá váš plat vnitrostátní dani z příjmu. Místo toho platy podléhají tzv. dani Společenství, která se odvádí přímo zpět do rozpočtu EU. Tato daň se odvádí progresivně a její sazba činí 8 % až 45 % zdanitelné částky vašeho platu. Kromě toho se v letech 2014 až 2023 uplatňuje další tzv. solidární odvod.

Jak podat přihlášku?

Evropské instituce vybírají zaměstnance na trvalé pracovní pozice prostřednictvím otevřených výběrových řízení, která se zveřejňují na těchto stránkách.

EPSO Testy

První kolo testů, kterých se budete muset zúčastnit, probíhá na počítači a zahrnuje testování vašich dovedností a psychometrická cvičení. Pokud tímto kolem projdete, budete pozváni do tzv. hodnotícího centra, kde budete ve skupině a před alespoň dvěma posuzovateli vykonávat řadu cvičení souvisejících s vaší budoucí prací. Schopnosti, které se budou posuzovat, obecně zahrnují tyto základní dovednosti požadované orgány EU: analýza a řešení problémů, komunikace, orientace na kvalitu a výsledky, vzdělávání a rozvoj, stanovování priorit a organizace práce, odolnost, práce v kolektivu a v případě vysokoškolských absolventů také schopnost vedení.

Uchazeči, kteří ve výběrovém řízení uspějí, jsou zařazeni na rezervní seznam, z něhož si instituce podle potřeby zaměstnance vybírají. Cílem výběrového řízení tak není obsazení konkrétního pracovního místa, ale vytvoření rezervního seznamu pro nábor pracovníků dle potřeby.

Počínaje datem oznámení trvá řízení obvykle 5 až 9 měsíců.

Pokud se ve fázi hodnocení zařadíte mezi nejúspěšnější uchazeče, budete umístěni na rezervní seznam. To znamená, že následně můžete být pozváni k pohovoru na konkrétní pracovní pozici v některé z evropských institucí.

Rezervní seznamy pro všeobecná výběrová řízení platí obvykle po dobu 1 roku. U jiných pracovních smluv se délka může lišit. Platnost rezervního seznamu lze prodloužit.

Za ideálního kandidáta jsou požadováni lidé, kteří žili, pracovali nebo studovali mimo domovskou zemi a nebo strávili nějaký čas v Bruselu či nějakém středisku/úřadu EU nebo absolvovali stáž v některé z institucí EU. Pokud ale nesplňujete některou z těchto podmínek, nezoufejte, samo o sobě to ještě nemusí nic znamenat.

Přípravu na EPSO nepodceňujte, jelikož nestačí, abyste je napsali nad požadovanou hranici, nicméně musíte být mezi těmi nejlepšími. Na internetu jsou dostupné příklady testů. Nezapomeňte, že pro každý typ kontraktu máte odlišný set testů.

Úřad EPSO neorganizuje pro svá výběrová řízení žádné oficiální přípravné kurzy, nevydává žádné knihy, letáky ani brožury, které by obsahovaly otázky k přípravě na testy nebo tipy na absolvování zkoušky, kromě informací, jež jsou k dispozici na jeho internetových stránkách. Toto suplují soukromé subjekty.

V online EU Bookstore (www.bookshop.europa.eu) nebo přímo v Bruselu si můžete objednat některou z publikací k EPSO testům, nebo si můžete pořídit knihu, kterou vydává András Baneth s názvem The Ultimate EU Test Book, a to na www.eu-testbook.com. András na své stránce také popisuje některé triky pro EPSO. 

V České republice byly v minulosti pořádány přípravné testy několika institucemi, počínaje vysokými školami (např. VŠE) nebo pražskou pobočka Nadace Konráda Adenauera, Hospodářskou komorou, Francouzským institutem, nebo ve spolupráci s Diplomatickou akademií MZV.

Pokud chcete zkusit své štěstí, projděte si pečlivě další materiály včetně brožurky o EPSO.

Pokud se o přijímacím řízení chcete dozvědět více, tak máte štěstí! Ministerstvo zahraničních věcí pořádá ve dnech 14. a 15. května 2020  specializovaný webinář na dané téma! Tak neváhej a přihlas se zde

 

 

Možná se ti bude líbit