ReACT Against Hate – Rumunsko

single-image

Termín konání: 18.-26. červenec 2021

Místo konání: Aninoasa, Dambovita, Rumunsko

Počet účastníků za národní skupinu: 3. 

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím důkladně si přečtete Infopack ReAct (datumy konání v info-packu jsou chybné. Projekt se bude konat ve výše uvedených datumech). Prosím zamyslete se, jak do tohoto projektu zapadáte vy. Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím odešlete vyplněnou přihlášku do 1. května (vč.)

Před tím, než se přihlásíte na jakýkoliv náš projekt, důkladně si přečtěte informaci v sekci Chci vyjet na projekt.

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €275 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět.

Hostitelská organizace: Asociația Be You

Věkový limit pro účastníky: 20+

Účastnící-se země: Rumunsko, Bulharsko, ČR, Francie, Itálie, Turecko, Chorvatsko, Portugalsko, Polsko

Popis projektu:

Nenávistná řeč neboli hatespeech komunikace, která napadá konkrétní osobu nebo skupinu. Tato nesnášenlivá provolání proti rase, pohlaví, etnické skupině, sexuální orientaci, náboženství se stala zásadním problémem v Evropě. Každodenní diskriminace vůči Romům, migrantům, rasovým a náboženským menšinám vyústila v násilí, které ohrožuje pevnost evropské komunity, lidská práva a demokracii obecně.

Není Ti tento problém lhostejný? Přidej se k nám a bojuj za rovnost společnosti!

Výsledky průzkumu EU-MIDIS provedený Agenturou Evropské unie pro základní práva ukazují, že velké množství respondentů čelí diskriminaci a projevům nenávisti. Projevy nenávisti se nejčastěji vztahují ke xenofobii (17,8 %), islamofobii (17,8 %), rase (15,8 %) a národnosti (9,1 %).

Hate speech také zásadně ovlivňuje mládež. Následky tohoto fenoménu jsou vyloučení jedince ze společnosti, sociální izolace, strach, úzkost, mentální problémy, radikalizace či sebevražda.

Cílem tohoto tréninkového kurzu je zvýšení vzdělanosti mládeže v oblasti lidských práv, aby byli schopni lépe bojovat s fenoménem hate speech, a to obzvláště v jím nejohroženějších skupinách (rasové menšiny, imigranti a uprchlíci).

Cíle projektu:

 • Zvýšit vzdělanost mládeže v oblasti lidských práv a pomoci tak mládeži řešit diskriminaci a nenávistivé výroky mířené na ně či jejich okolí;
 • Zlepšit schopnosti mládeže využívat metody neformálního vzdělávání pro organizování akcí s cílem řešit tento problém;
 • Poskytnout prostor pro sdílení příkladů využití vzdělávání v oblasti lidských práv v boji proti hate speech;
 • Rozšířit metody neformálního vzdělávání pro organizaci dalších projektů a aktivit proti diskriminaci a hate speech.

Profil účastníka

Hledáme 27 pracovníků s mládeží (3 z každé vysílající organizace) starších 20 let. Zvláště pak hledáme účastníky, kteří v oblasti vzdělávání mládeže pracují vice než rok, pracují se znevýhodněnou mládeží ať už ekonomicky nebo sociálně), mládež patřící do rasové menšiny či mládež, která emigrovala. 

Schopnosti účastníka:

 • Alespoň základní znalost problematiky hate speech;
 • Alespoň základní znalost z oblasti lidských práv;
 • Zkušenosti s neformálním vzděláváním;
 • Schopnost řešit problém fenoménu hate speech aktivitami v místní komunitě;
 • Facilitátorské schopnosti;
 • Otevřená povaha, dobré komunikační schopnosti;
 • Schopnost komunikovat v Aj na komunikační úrovni.

Možná se ti bude líbit