Stáž v ACER

single-image

Kdo se může přihlásit?

  • mladí absolventi vysokých škol z EU, Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska
  • uchazeči s velmi dobrou znalostí alespoň dvou jazyků EU, jedním z nich by měla být angličtina (C1)
  • uchazeči, kteří neabsolvovali žádný druh stáže nebo zaměstnání v žádném z evropských orgánů nebo institucí po dobu delší než 6 týdnů

Program stáží:

Stáže trvají minimálně 3 a maximálně 6 měsíců a lze je jednorázově prodloužit až o 6 dalších měsíců (ceková doba trvání tak může být až 1 rok)

Finanční odměna:
Měsíční grant ve výši 1 058,45 € plus proplacené cestovní náklady a veřejná doprava

Jak se přihlásit?

Máte-li zájem o přihlášku, vyplňte přihlášku zde​, připojte kopii svého diplomu a zašlete ji na [email protected]. Přihlášky se přijimají průběžně během celého roku a není stanoven deadline.

Více info zde.

Možná se ti bude líbit