STÁŽ v ESMA

single-image

Baví tě finance a právo? Třeba právě Ty dostaneš příležitost zkusit si práci v ESMA!

O ESMA

Posláním evropského úřadu pro cenné papíry a finanční trhy je posilovat ochranu investorů a podporovat stabilní a dobře fungující finanční trhy v EU. Aby toho dosáhl, vytvořil jednotný soubor pravidel pro finanční trhy v Evropské unii a dbá na jeho uplatňování.

Místo konání

Paříž, Francie

Délka trvání

6–12 měsíců

Měsíční odměna

(orientační výpočet pro 2019): 1 117,37 € (studentská stáž)

1 676,06 € (absolventská stáž)

Deadline:

31.12 2020

ODDĚLENÍ, VE KTERÝCH MŮŽE PROBÍHAT STÁŽ

 1. Analýza rizik & ekonomické oddělení
 2. Tržní oddělení
 3. Oddělení investorů a eminentů
 4. Oddělení dohledu
 5. Oddělení práva, sjednocování a prosazování
 6. Oddělení firemních záležitostí
 7. Oddělení zdrojů
 8. Nejvyšší vedoucí tým

DRUHY STÁŽÍ

 • Legal profile /právní profil/ (2; 3; 4; 5; 6); stážista bude např.:
  • Pomáhat danému oddělení v každodenních činnostech
  • Pod dohledem navrhovat a revidovat různé dokumenty
  • Spolupracovat s interními i externími zúčastněnými stranami v právních otázkách
  • Zkoumat a analyzovat právní zdroje, jako nařízení EU, právní předpisy, články, smlouvy apod.
  • Asistovat při schůzích
  • Přispívat k interním zpravodajským úkolům aj.
 • Financial markets profile /profil finančních trhů/ (1; 2; 3; 4; 5; 6); stážista bude např.:
  • Pomáhat s přípravou briefingů, prezentací a/nebo projevů o činnosti ESMA
  • Podporovat odborníky ve výzkumu/politice/dohledu, provádět sjednocovací práce a analýzu vývoje v oblasti a operacích finančního trhu
  • Sbírat a analyzovat data, monitorovat trendy (data management)
  • Pomáhat s přípravou příruček, dokumentace, zpráv apod.
  • Navrhovat a aktualizovat zprávy/statistiku/různé databáze aj.
 • Transversal profile /průřezový profil/ (6; 7; 8); stážista bude např.:
  • Pomáhat v oblasti lidských zdrojů:
   • Vytvářet externího vzdělávacího programu
   • Podporovat koordinaci a organizaci vzdělávacích akcí, workshopů apod.
   • Přispívat ke zlepšení přijímacích řízení ESMA aj.
  • Pomáhat v oblasti rizika a kontroly:
   • Přispívat k rozvoji postupů a pracovních pokynů napříč všemi odděleními
   • Pod dohledem kompletovat zprávy, dokumenty a prezentace
   • Pomáhat př organizaci Interních Auditů, sledovat výsledné nesoulady, zpětnou vazbu zákazníků/zúčastněných stran a návrhy na zlepšení
  • Pomáhat v oblasti komunikace:
   • Reorganizovat externí webové stránky (grafický design, přepracování článků, publikování z domova, …)
   • Úzce spolupracovat s externími zúčastněnými stranami (média, obchodní sdružení, …)
   • Podporovat přítomnost ESMA v klíčových programech sociálních médií aj.
  • Pomáhat v oblasti financí, veřejných zakázek nebo účetnictví:
   • Sestavovat rozpočet a monitorovat podporu
   • Zadávat údaje o financích do IT nástrojů
   • Reorganizovat stávající fyzické a digitální soubory aj.
  • Pomáhat v oblasti IKT & facility management:
   • Asistovat při instalaci a konfiguraci pracovních stanic uživatelů
   • Poskytování přímé pomoci koncovým uživatelům (všechny druhy řešení problémů i praktické poradenství)
   • Hloubkové testování počítačů a/nebo aplikací aj.
  • Pomáhat v oblasti plánování a podávání zpráv
   • Asistovat při vypracovávání, organizaci a přípravě měsíčních, čtvrtletních a ročních zpráv
   • Koordinovat informace o činnosti oddělení zdrojů
   • Jménem oddělení zdrojů připravovat interní zpravodaj aj.

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

  • Obecné
   • Národnostní příslušnost k jednomu z členských států EU nebo EEA (Evropský Ekonomický Prostor): Island, Norsko, Lichtenštejnsko
   • Výborná znalost angličtiny
   • V případě absolventské stáže mít alespoň bakalářský titul, v případě studentské stáže oficiální potvrzení od příslušné univerzity

LEGAL PROFILE

 • Vysokoškolský titul z práv (specializace na finanční a/nebo správní právo je velkou výhodou)
 • Znalost finančních trhů
 • Dobré slohové schopnosti v angličtině (zahrnuje přípravu prezentací, projevů, článků, revizi dokumentů apod.)
 • Znalost standardních aplikací Microsoft

Financial markets profile:

   • Vysokoškolský titul na poli ekonomiky, financí, matematiky nebo srovnatelných oborů
   • Dobré slohové schopnosti v angličtině (zahrnuje přípravu prezentací, projevů, článků, revizi dokumentů apod.)
   • Znalost finančních trhů (doložená zkušenostmi či vzděláním)
   • Znalost základních aplikací Microsoft
   • Schopnost extrahovat a analyzovat data pomocí aplikací Excel, Access, EViews, Stata nebo podobných
   • Obeznámenost se statistickým nebo matematickým softwarem
   • Programovací schopnosti
  • Transversal profile:
   • Vysokoškolský titul na poli podnikové administrativy, ekonomiky, financí, IT nebo srovnatelných oborů 
   • Dobré slohové schopnosti v angličtině (zahrnuje přípravu prezentací, projevů, článků, revizi dokumentů apod.),,
   • Znalost základních aplikací Microsoft
   • Znalost specifických aplikací (př. v oboru financí: ABAC, SI2, SAP)
   • Pracovní zkušenost se strategiemi HTML a webového marketingu

Více informací o stážích naleznete zde: legal profile; financial markets profile; transversal profile

Možná se ti bude líbit