STÁŽ v Evropském centru pro prevenci a kontrolu nemocí

single-image

Zajímáš se o mikrobiologii a akorát jsi ukončil/a bakalářské studium? Stáž v ECDC Ti může pomoci začít úspěšnou kariéru!

Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) shání stážisty na příští rok. Získej teoretické i praktické znalosti a přijď si vyzkoušet práci vědce ve službách Evropské Unie.

O ECDC:

Hlavním cílem ECDC jako organizace EU je posílit evropskou obranyschopnost proti infekčním onemocněním. Publikuje vědecké články a pořádá mezinárodní vědecké konference, snaží se sjednotit a zpřístupnit informace o infekčních onemocněních, spolupracuje se všemi státy EU na předvídání a vyhledávání hrozeb či distribuci prostředků pro prevenci, pomáhá členským státům čelit prudkému šíření infekčních nemocí posíláním expertů, poskytuje odborné rady, tréninkové programy, analýzy současné epidemiologické situace konkrétních nemocí a mnoho dalšího.

Stáže ECDC se snaží seznámit účastníky s úlohou ECDC v aktivitách Evropské Unie a zároveň jim poskytnout příležitost získat praktické znalosti i profesionální zkušenosti.

ECDC přijímá uchazeče na základě rovných podmínek, nehledě na věk, rasu, politické, filosofické či náboženské přesvědčení, pohlaví nebo sexuální orientaci a bez ohledu na zdravotní postižení, materiální nebo rodinnou situaci.

Délka trvání: 5-9 měsíců 

Všichni přijatí stážisté musí nastoupit mezi březnem a červnem 2021. Jestliže Ti Tvá situace nedovoluje nastoupit nejpozději v červnu 2021, rádi Tvou přihlášku uvidí příští rok.

Finanční odměna: 1471, 04 € měsíčně

ECDC vyplácí stážistům měsíční plat, jehož hodnota se stanovuje vždy na začátku roku, ve kterém proběhnou stáže. Shora uvedená výše byla vyplácena v loňském roce a pro rok 2021 by se neměla příliš měnit.

Deadline pro podání přihlášky: 9.12.2020

Druhy stáží:

Pro rok 2021 nabízí ECDC stáže v několika profesních oborech. Každý uchazeč smí podat přihlášku pouze na jeden z nich.

 1. Komunikace
 2. Evropská a mezinárodní spolupráce
 3. Nově vznikající nemoci a nemoci šířené jídlem a přenašeči (EFVED – emerging, food- and vector-borne diseases)
 4. Pohlavně přenosné nemoci, viry šířící se krví a tuberkulóza
 5. Digitální transformační služby
 6. Dohled – epidemická inteligence
 7. Připravenost a trénink zdraví veřejnosti
 8. Lidské zdroje
 9. Právní služby
 10. Vědecký proces a metody
 11. Kancelář redakce evropského dohledu

Požadavky:

 • Národnost jednoho z členských států EU, Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska
 • Ukončené bakalářské studium zakončené obdržením plnohodnotného titulu (před deadlinem pro poslání přihlášek)
 • Výborná znalost angličtiny (znalost dalšího evropského jazyka výhodou)
 • Neúčastnil/a jsi se žádné předchozí stáže EU ani jsi nebyl/a Evropskou Unií dříve zaměstnán/a (ať už formálně nebo neformálně, s výplatou nebo bez)

Z důvodu velkého počtu přihlášek budou kontaktováni jen uchazeči postupující k pohovoru.

Vice informací hledej na stránkách ECDC, v prospektu o přihlašování nebo o stážích

Možná se ti bude líbit