STÁŽ v NATO od MZV

single-image

Jsi studentem nebo čerstvým absolventem diplomacie, politologie, bezpečnostních studií či mezinárodních vztahů? Hledáš si stáž na příští rok? Tak právě pro tebe je tu následující nabídka‘ 

Začátek:

září 2021

Délka trvání:

6 měsíců

Finanční odměna:

€ 1400 měsíčně

Deadline pro přihlašování:

21. 6. 2020 (23:59)

Kdo se může přihlásit? 

 • absolvent či student následujících oborů: diplomacie, politologie, bezpečnostní studia, evropská studia, mezinárodní vztahy a mezinárodní právo

Všeobecné podmínky přijetí: 

 • Minimální věk 21 let (v den podání přihlášky)
 • Občanství ČR
 • Probíhající vysokoškolské magisterské studium v prezenční formě nebo absolventi do 1 roku od ukončení studia v den podání přihlášky
 • Vynikající znalost angličtiny doložená jazykovým certifikátem, aktivní znalost francouzštiny výhodou, nikoli však nutností
 • Dobrá uživatelská znalost aplikací Microsoft Office
 • Silné analytické a komunikační dovednosti
 • Dobrá znalost současného bezpečnostního prostředí
 • Aktivní zájem o českou zahraniční politiku
 • Časová flexibilita pro absolvování celé doby trvání stáže (6 měsíců). Zkrácení stáže nebude s výjimkou závažných zdravotních důvodů umožněno.

Vybrat si můžeš z následujících oddělení: 

 • Emerging Security Challenges Division –the Innovation Unit: oddělení zkoumá důsledky nových a rušivých technologií (emerging and disruptive technologies) a napomáhá při tvorbě příslušných aliančních politik k řízení souvisejících rizik a příležitostí.
 • Defence Policy and Planning Division – Enablement and Resilience Section: sekce rozvíjí alianční politiky k podpoře národní odolnosti (rezilience) prostřednictvím civilní připravenosti a k podpoře rozvoje vojenských sil NATO.

Přihlášky se podávají prostřednictvím elektronické pošty a výběrové řízení je tříkolové. Do prvního kola budou zařazeni uchazeči splňující všeobecné podmínky přijetí. Ve druhém kole budou přihlášky vybraných kandidátů posouzeny zástupci sekretariátu NATO, v kole posledním pak budou nejlepší uchazeči přizváni k osobnímu pohovoru na MZV ČR.

Vybraní uchazeči musí být Národním bezpečnostním úřadem ČR prověřeni na stupeň T (tajné). Získání bezpečnostní prověrky na tento stupeň zpravidla trvá 6-7 měsíců.

Přihláška musí obsahovat:

 • strukturovaný životopis v angličtině (maximální rozsah: 2 strany A4)
 • motivační dopis v angličtině (maximální rozsah: 1 strana A4)
 • kopie jazykových certifikátů
 • jednu preferovanou pozici z výše uvedené nabídky s odůvodněním výběru
 • potvrzení o studiu nebo kopii vysokoškolského diplomu

V případě všech odevzdávaných dokumentů (zejména životopisu a motivačního dopisu) je nutné dbát na precizní zpracování. Dokumenty musí být kvalitně formátované a formálně zcela bezchybné. U absolvované praxe uveďte v příslušné části životopisu konkrétní činnosti a úkoly, jimiž jste byli pověřeni. Věnujte přitom zvláštní pozornost tzv. klíčovým slovům, která jsou relevantní pro NATO a zaujmou personalistu, který bude posuzovat Vaši přihlášku. Přihlášky zasílejte pouze ve formátu .pdf, a to v jednom souboru PDF s názvem „NIP [Jméno Příjmení] – [název vybrané pozice]“.

 Uzávěrka přihlášek je 21. 6. 2020 (23:59). Kompletní přihlášky zasílejte na adresu [email protected] a v kopii na adresu [email protected] Do předmětu emailu uveďte „NIP [Jméno Příjmení] – [název vybrané pozice]“. Pouze uchazeči, kteří postoupí do druhého kola, budou kontaktováni. Děkujeme za pochopení.

 Další užitečné informace ke stážím ve strukturách NATO naleznete na webových stránkách:

Pro více informací klikni zde.

Možná se ti bude líbit