The Wellbeing of Youth Workers — Německo

single-image

Program: ERASMUS+: Mládež, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Místo konání: Garlstedt, Osterholz-Scharmbeck, Německo

Termín konání: 8.—16. prosinec 2022

Počet volných míst: 4 účastníci (ve věku 18+)

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím důkladně si přečtete info-pack.

Prosím zamyslete se, jak do tohoto projektu zapadáte vy (viz „participants‘ profile“ níže). Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím odešlete vyplněnou přihlášku co nejdříve, nejpozději do 16. října.

Před tím, než se přihlásíte na jakýkoliv náš projekt, důkladně si přečtěte všechny informace v sekci Chci vyjet na projekt a seznamte se s Pravidly účasti na zahr. projektech.

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €275 (v případě projektu v Německu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět. 

Prosím seznamte se s podmínkami pro vstup do Německa (nutnost testů, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde.

Prosím seznamte se s podmínkami pro návrat do ČR ze zahraničí (nutnost testů, karantény, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde. 

Hostitelská organizace: NaturKultur e.V.

Popis projektu:

Být pracovníkem s mládeží není snadná práce. I přes spoustu výhod má své negativní stránky. S prací se pojí plno zodpovědnosti doprovázené stresem a krizovými situacemi. To je důvodem, proč oproti jiným oborům dochází při práci s mládeží častěji k pracovnímu vyhoření, což vede ke snížení kvality práce s mládeží, nebo dokonce ke změně povolání pracovníků s mládeží.

Pracovníci s mládeží jsou převážně závislí sami na sobě a musí se sami vypořádat s výzvami, kterým čelí, s emocemi, které tyto výzvy přináší a s následnou ztrátou motivace. Protože pracovníci s mládeží nemají možnost mít neustále někoho po ruce, kdo by jim pomohl když potřebují, věříme, že řešením by mohl být rozvoj kompetencí pracovníků s mládeží a poskytnutí nástrojů, jak zlepšit jejich psychické a mentální zdraví, aby rozvíjeli svou odolnost, naučili se zavčasu zaznamenat a bojovat proti profesnímu vyhoření a použít své hodnoty k překonání výzev, kterým čelí.

Cíle:

  1. Informovat a školit účastníky o odolnosti, profesním vyhoření a emoční inteligenci za účelem zlepšení jejich fyzického a mentálního zdraví.
  2. Rozvíjet odolnost mezi pracovníky s mládeží s cílem zlepšit jejich spokojenost s prací a předcházet úbytku pracovníků v této oblasti.
  3. Vytvořit prostor pro sdílení znalostí a výměnu zkušeností a osvědčených postupů.
  4. Zvýšení znalostí a dovedností pracovníků s mládeží.

Profil účastníka:

  1. 18+
  2. Obyvatel účastnické země.
  3. Účastníci by měli být začátečníci v oblasti práce s mládeží, být z malé nebo střední organizace, být součástí nově založené organizace, nebo pracovat s mládeží skrze neformální skupiny
  4. Komunikativní úroveň angličtiny.
  5. Předchozí zkušenosti s programem Erasmus+ není povinná, ale účastníci by měli mít zájem o tvorbu nových partnerství a psaní Erasmu+ a Evropského sboru solidarity.

Možná se ti bude líbit