Evropské centrum mládeže Břeclav
Evropské centrum mládeže Břeclav

Zahraniční EVS projekty - uplynulé

Re-Imaginers - Kypr
8. 10. 2019

Be Active, Be Creative - Portugalsko
1. 10. 2019

#glocal - Litva
23. 9. 2019

Mutual Aid - Bulharsko
15. 5. 2019

The Vintage Project - Kypr
19. 3. 2019

Hives Project Volunteering - Řecko
3. 12. 2018

VEEhYcLE - Volunteers in European Solidarity Corps as an Engine (for social inclusion) of young peopLE - Portugalsko
1. 11. 2018

Photo & Video Volunteering in Valmiera - Lotyšsko
3. 9. 2018

Opportunities for Development - Velká Británie
25. 8. 2018

Volunteers Own Volition for a Wonderful World - Turecko
1. 7. 2018

Take part! - Francie
14. 1. 2018

Volunteers for youth, seniors and philanthropy in Valmiera 2017/18 - Lotyšsko
1. 10. 2017

Creative Innovative non-Formal - Itálie
1. 9. 2017

GIVE - Kypr
1. 9. 2017

European Volunteers in Sport - Bulharsko
15. 8. 2017

Master the Game - Lotyšsko
13. 8. 2017

International Communication and Innovative Education - Španělsko
1. 3. 2017

V.I.D.A. II (Volunteering Is a Defining Action II) - Španělsko
15. 1. 2017

Opening Borders Through Volunteering - Itálie
5. 12. 2016

LIVE - Kypr
1. 12. 2016

European Youth Voice (EVS) - Turecko
1. 12. 2016

Un an autrement - An EVS and beyond - Francie
2. 10. 2016

Youth Support for Community - Kypr
5. 9. 2016

Green living in the rural area - Řecko
1. 6. 2016

Volunteer Innovation Project for Society - V.I.P.S. - Kypr
10. 5. 2016

Meeting Point Saxony VI - Německo
2. 5. 2016

We Volunteer with FUN (OSDA – Organization for Strategic Development in Africa) - Ghana
14. 9. 2015

Experiencing Theatre and Cultural Management - Německo
1. 9. 2015

Together Strong for Environmental Protection and International Understanding - Německo
1. 5. 2015

Action for Youth and Volunteerism - Kypr
20. 4. 2015

All Together - Španělsko
22. 9. 2014

Youth Mobility and Dynamisation of the Youth Information in our town - Španělsko
7. 9. 2013

Connecting Cultures 2013-14 - Dánsko
1. 8. 2013

Take part! - Francie
14. 1. 2018

Termín konání: 14. 1. 2018 - 13. 1. 2019

Místo konání: Amiens, Francie

Program, akce: Erasmus+, KA1, Evropská dobrovolná služba - dlouhodobá

Přečtěte si prosím infopack.

Dobrovolník: Barbora Svobodová

Pro to, abyste na tento projekt mohli jet je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu)

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů EVS je kompletně (ze 100 %) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, povinné pojištění u pojišťovny Cigna, jazykový kurz, místní doprava, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (v případě tohoto projektu) ve výši max. €275 z místa bydliště do místa konání projektu a zpět.

Hostitelská organizace: Europe Direct Picardie

Report z EVS:

O existenci Evropské dobrovolné služby jsem se dozvěděla více méně náhodou během Erasmus pobytu v Belgii, který jsem absolvovala v rámci svého studia. A protože jsem velký obdivovatel francouzské kultury, toužila jsem nějaký čas v mé vysněné zemi žít a poznat ji skutečně důkladně. Když se mi nepovedlo jako studentce dějin umění a literatury najít žádnou stáž v některém z francouzských muzeí, rozhodla jsem vystoupit z hranic svých oborů, zkusit něco úplně jiného a dát se na EDS. Rok 2018 jsem tak strávila v severofrancouzském Amiens, kde jsem jako dobrovolník pracovala v místní pobočce evropské informační kanceláře Europe Direct, jejímž primárním cílem je přibližovat Evropskou unii občanům, vysvětlovat její fungování a vůbec všechny aspekty evropské politiky a její dopad v každodenním životě lidí.

Spolu s dalšími třemi dobrovolníky z Německa, Španělska a Itálie jsem byla součástí malého mezinárodního týmu a naše pracovní náplň spočívala především v tom, že jsme připravovali tzv. intervence – přednášky, debaty a animační programy pro školy a vzdělávací zařízení různých stupňů od mateřských školek až po lycea, kde jsme prezentovali témata z historie evropské integrace, programy mobilit, práva a povinnosti vyplývající z evropského občanství a často jsme také mluvili o svých zemích původu, o jejich kulturách a zvycích. Některé z intervencí probíhaly i v angličtině, ale dominantním komunikačním jazykem byla primárně francouzština. Kromě toho jsme také jezdili po různých studentských veletrzích i obecněji kulturních akcích, kde jsme poskytovaly nejširší veřejnosti informace o cestování v rámci Evropy nebo o práci a studiu v zahraničí. A v neposlední řadě jsme se věnovali i kancelářské práci, vymýšlení a tvorbě různých popularizačních aktivit, her a kreativních ateliérů nebo zejména v mém případě také přípravě drobných grafických výstupů – plakátů, letáků, grafiky na sociální sítě atd.

Mnoho času jsme strávili na cestách, jelikož amienská Europe Direct má ambici působit po celém regionu Hauts-de-France, jehož rozloha odpovídá téměř polovině rozlohy České republiky, a často jsme i jeho hranice opouštěli. Spolu s kolegy jsem se takto zúčastnila setkání evropské mládeže EYE 2018 ve Strasbourgu a kromě toho jsem hodně cestovala i soukromě ve svém volném čase. Svou milovanou Francii jsem tak měla možnost poznat opravdu důkladně, na vlastní kůži jsem pocítila, že některá klišé o Francouzích nejsou tak daleko od pravdy a že jiná jsou skutečně jen stereotypy. Snad mohu říct, že jsem se i zlepšila ve francouzštině, kromě každodenní komunikace jsme spolu s ostatními kolegy navštěvovali i jazykový kurz na amienské univerzitě. Navíc mě má italská kolegyně inspirovala k tomu, abych se začala učit italsky. S ostatními dobrovolníky jsme vůbec měli velmi pěkné vztahy, bydleli jsme ve společné rezidenci, často spolu trávili večery a volné víkendy a věřím, že spolu zůstaneme v kontaktu i nadále. Jsem velmi vděčná, že jsem je mohla poznat.

Ačkoliv projekt jako takový a aktivity, kterým jsme se věnovali, byly rozhodně zajímavé a pro mě osobně přínosné, protože jsem se toho mnoho naučila – jak v teoretické rovině ohledně fungování EU, tak v praktické rovině v rámci setkávání se s lidmi a konfrontování se s trochu odlišnou kulturou a také různými sociálními skupinami – musím také upřímně říct, že jsme se potýkali i s problémy v hostitelské organizaci, které mi můj pobyt ve Amiens v mnohém znepříjemnily. Ale i tyto obtíže nemůžu hodnotit jako čiré negativum, protože jsem se právě kvůli nim dozvěděla mnoho o sobě samotné, o svých osobních hranicích a prioritách, což mi bude jistě ku prospěchu jak v mém osobním životě, tak i v budoucím profesním směrování. Už nyní mimo jiné vím, že bych se chtěla více zapojit do dobrovolnických aktiv doma v Brně.

Člověka mohou mrzet některé dílčí jednotlivosti, ale celkově svého roku ve Francii rozhodně nelituji, přestavuje důležitou etapu v mém dosavadním životě a velmi si vážím toho, že jsem měla možnost tuto zkušenost zažít. Ráda bych také poděkovala své vysílající organizaci Evropskému centru mládeže v Břeclavi a zejména Jakubovi Miklínovi, který mi v průběhu celého roku byl velkou oborou a pomocí.

Barbora Svobodová

 

 Zobrazeno: 431 x