Evropské centrum mládeže Břeclav
Evropské centrum mládeže Břeclav

Akce

Unlocking Dreams aneb příběhy z Kypru
10. 10. 2019

Workshopy v rámci projektu Visegrádského fondu
3. 5. 2019

Jak na ERASMUS+ nejen ve Francii
16. 4. 2019

Beseda o migraci a dobrovolničení v uprchlických táborech
23. 11. 2018

Pilotní realizace workshopu o EU
28. 3. 2018

Dobrovolnicí v německém divadle - beseda o EVS
22. 2. 2018

Prezentace na Setkání romských stipendistů
4. 3. 2017

Dobrovolně v Ghaně
8. 4. 2016

Ukliďme Břeclav
2. 4. 2016

Břeclavané sobě
20. 9. 2015

Beseda s ex-dobrovolníkem EDS
7. 9. 2015

Ochutnávka Evropské dobrovolné služby
9. 1. 2015

Beseda "Jak poznat Evropu a ušetřit"
15. 4. 2014

My pro vodu - voda pro nás
5. 4. 2014

Děti ze ZŠ Horácké náměstí s námi objevovaly pestrý svět
20. 11. 2013

EYCB na Veletrhu sociálních služeb
10. 10. 2013

Maraton sálových cvičení
15. 12. 2012

Perníčky pro dobrou věc
2. 12. 2012

Beseda o dobrovolnictví
27. 11. 2012

Workshopy v rámci projektu Visegrádského fondu
3. 5. 2019

Termín konání: květen 2019

Aktivity byly realizovány v rámci projektu "You(TH) Decide! - Civic Engagement of V4 Youth" (projektové číslo 21820204) podpořeného Visegrádským fondem (www.visegradfund.org).

Země Visegrádské čtyřky se v současnosti potýkají s nedůvěrou mladých lidí v politiku a jejich nezájmem o věci veřejné. Změnit tento postoj je cílem řady workshopů uskutečněných partnery projektu "You(TH) Decide" mezi mládeží v jejich komunitách.

První workshop realizovaný EYCB se tak zaměřil na fungování obecní samosprávy a možnosti mládeže, jak se do politiky na místní úrovni aktivně zapojit. Nejprve jsme se studenty zopakovali, jak je vlastně obec řízena a jaké je rozdělení pravomocí mezi jednotlivé orgány obce. Poté se účastníci workshopu seznámili s metodami, jak sami mohou ovlivňovat veřejné dění a politické rozhodování. Ve druhé, praktické části měli za úkol vybrat problémy nebo záležitosti, se kterými nejsou ve své komunitě spokojeni a navrhnout konkrétní kroky, kterými by situaci mohli změnit k lepšímu.

Postřehy účastníků: "Workshop byl zajímavý a poučný." "Cítím se teď být více motivovaný něco pro svoje město dělat." "Myslím, že to pro studenty bylo zajímavé, takové zpestření běžné výuky."

V rámci druhého worksopu jsme mladým lidem představili fungování, cíle a činnost EYCB, jako příklad občansky aktivní neziskové organizace působící v Břeclavi. Dále byly účastníkům prezentovány možnosti účasti na neformálně-vzdělávacích projektech programu Erasmus+ Mládež, přičemž díky ukázce aktivit typických pro tyto projekty si studenti mohli vyzkoušet, jak tyto vypadají v praxi.

Třetí workshop měl podobu diskuse se členy EYCB nad tématy aktivního občanství, možností zapojení do aktivit EYCB a dobrovolnictví, a to jak na místní tak mezinárodní úrovni.Zobrazeno: 363 x