A Step Forward Towards a Gender Equality – Itálie

single-image

Termín konání: 13.-18. červenec 2015

Místo konání: Montemaggiore, Belsito, Palermo, Itálie

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: Tréninkový kurz

Účastníci: Šimon Fic, Michaela Stenzelová, Monika Pospíšilová

Hostitelská/pořádající organizaceEprojectconsult

Report z projektu:

Projekt A Step Forward Towards a Gender Equality se konal od 13. – 18. 7. 2015 v malém sicilském městečku Montemaggiore Belsito. Přestože toto městečko neleží přímo u moře, nikomu tento zdánlivý nedostatek nevadil, ba naopak všechny účastníky si Montemaggiore  Belsito okamžitě získalo, a to zejména díky svému přátelskému a pohostinnému obyvatelstvu, které se neustále snažilo všem účastníkům pobyt co nejvíce zpříjemnit.

První den kurzu byl brán čistě jako příjezdový. Po příjemné uvítací večeři jsme se odebrali do svých útulných pokojů, které byly poskytnuty přímo místními obyvateli. Následující tři dny byly zaměřeny na samotné téma a hlavní náplň tohoto kurzu, které se soustředilo na Gender Equality. Po výborné typické italské snídani začínal každý den „ice- breaking games“, jež poté střídaly různé skupinové aktivity s gender tématikou s cílem vtáhnout nás naplno do tématu kurzu. Mimo ně jsme měli možnost zhlédnout zajímavá videa demonstrující jak panující předsudky, jež jsou přikládány mužům i ženám a jejich životním rolím, ale také ukázky ilustrující nelehkou situaci LGBT menšin v současné společnosti. Aktivity připravené organizátory byly skutečně kreativní a různorodé. Bylo evidentní, že si s jejich tvorbou dali organizátoři skutečně práci. Zahrnovaly mimo jiné tvorbu společných projektů, práci ve skupinkách i s místními, ale také například divadelní činnosti.

Projekt A Step Forward Towards a Gender Equality nás zasvětil především do bohaté terminologie a současných problémů vtahujících se k této problematice i možným řešením přispívajícím k vyšší rovnoprávnosti žen a mužů. Nechyběly ani zajímavé diskuze podložené zkušenostmi i rozlišnými názory jednotlivých účastníků, ke kterým tato kontroverzní témata přímo vybízela. Mimo to jsme mohli zjistit jaké postoje panují ve společnosti ve vztahu k této problematice, a to napříč evropskými zeměmi a také odlišnosti mezi nimi.

Poslední den oficiálního programu nám organizátoři skutečně zpříjemnili výletem do nedalekého přímořského městečka Cefalu, které se řadí mezi jedny z nejvyhledávanějších míst na Sicílii. V tomto krásném historickém centru jsme měli možnost projít si nejvýznamnější památky, jejichž historie sahá až do 11. století. Většinu přítomných však více zlákala možnost stráveného dne u moře, jehož azurové barvě málokdo odolal. Poslední večer v Montemaggiore Belsito se nesl v duchu loučení s místními obyvateli i novými přáteli.

Poslední dva volné dny se naše malá česká skupinka rozhodla strávit v nedalekém Palermu, nabízejícím nesčetné množství možností. Po důkladné prohlídce města a návštěvě jeho nejvýznamnějších dominant, jsme si doslova užívali azurového moře a slunečného počasí na Mondello Beach, jakožto jedné z nejkrásnějších pláží Sicílie.

Závěrem lze pouze říci, že projekt A Step Forward Towards a Gender Equality byl skutečně vydařený. Kromě obohacení o nové znalosti a hlubší zasvěcení do gendrové problematiky nám účast na tomto projektu přinesla především nezapomenutelný týden strávený v krásném prostředí a v neposlední řadě také nové přátele.

Za sebe, Šimona i Moniku bych chtěla poděkovat vysílající organizaci European Youth Centre Břeclav za jedinečnou možnost účasti na tomto projektu, hostitelské organizaci Europrojectconsult, stejně tak jako městečku Montemaggiore Belsito za svou pohostinnost a přátelskost.

Michaela Stenzelová

Možná se ti bude líbit