Alternative Communication – Francie

single-image

Termín konání: 28. září – 9. říjen 2015

Místo konání: Bédeille, Ariège, Francie

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Prosím pročtěte si shrnutí projektu, info-pack a projektovou brožuru

Účastníci: Marek Doseděl, Gabriela Zmeškalová, Barbora Jurašková

Účastnící se země: ČR, Itálie, Bulharsko, Estonsko, Rumunsko, Kypr, Francie

Hostitelská organizace: SolAfrika

Report z projektu:
Tréninkový kurz na téma “Alternative Communication” pořádaný francouzskou asociací SOLAFRIKA proběhl ve dnech 28. září – 9. října v jihofrancouzském Bédeille asi 150 km od Toulouse.
Celý kurz měli na starosti 4 animátoři z “francouzského týmu” – Adele, Joe, Nora a Raoul. Organizační a technickou stránku zvládli na jedničku. Připravili pro nás celkem 4 workshopy, které mělo v průběhu kurzu na starosti několik odborníků z různých zemí. Mezi konkrétní témata, která kurz pokrýval, spadaly Clown activism, Hijack advertising, Interkulturalismus a Theatre of the Oppressed (divadlo utlačovaných). Zajímavé pro nás bylo nejen samotné téma, ale také přístupy různých lektorů z různých zemí.
Co se týče technického zázemí, ubytování bylo zajištěné v sídle asociace SOLAFRIKA – zvolit jsme si mohli mezi klasickým bydlením v pokojích nebo v nemalé mongolské jurtě na pozemku hned vedle domu – pro mnohé z nás pohodlnější (a kouzelnější) varianta, než klasické ubytko uvnitř.
První den měl spíše seznamovací charakter – proběhla spousta icebreakových her se snahou zapamatovat si alespoň dvě jména z cca 25 účastníků. Seznámili jsme se se strukturou celého kurzu – dopoledne a odpoledne byla většinou věnována konkrétním workshopům. Zároveň jsme byli během prvního dne rozděleni do tří týmů, podle konkrétních úkolů, se kterými jsme byli seznámeni už před kurzem. Týmového ducha jsme tak mohli rozvíjet nejen při workshopech samotných, ale také při úklidu a vaření (a že jsme si vařili výborně :)).
Cílem večerních aktivit pak bylo seznámení se s kulturou samotných účastníků během tzv. Intercultural nights. Během těchto večerů jsme měli možnost ochutnat typickou cuisine francouzských, bulharských, rumunských, kyperských, italských a estonských kamarádů (českou kuchyni nevyjímaje). Kromě připravených pokrmů nás někteří překvapili tradičními kroji, tanci, ale i poznávacími hrami.
S prvním tématem workshopu (clown activism) nás seznámil zkušený “klaun” a aktivista Jean-Phillipe, který jej představil jako alternativní a (hlavně) nenásilnou formu aktivismu. Během dvoudenního workshopu jsme si vyzkoušeli několik her a cvičení, během kterých jsme se postupně seznamovali s tím, jaké je to být klaunem samotným. Zároveň nám pomohly pochopit jeho celkový koncept. Díky těmto hrám jsme si tak dokázali mnohem lépe představit, jak silným způsobem může skupinka “klaunů” ovlivnit velmi napjatou atmosféru klasické demonstrace.
Několik nejodvážnějších čekala v půlce kurzu možnost vyzkoušet si clown activismus na vlastní kůži na místním trhu (nutno podotknout, že ne formou demonstrace, aktivita proběhla v tomto případě spíše z pozice “klauna”, než z pozice “aktivisty”).
Druhý workshop si vzali na starosti samotní francouzští animátoři – Adele, Joe, Nora a Raoul. Díky tzv. role game jsme si všichni vyzkoušeli na vlastní kůži aspekty alternativní komunikace. Přestože všichni pocházíme z různých zemí a z různého zázemí, díky angličtině jsme byli schopni spolu velmi jednoduše komunikovat. V rámci této hry jsme byli rozděleni do dvou týmů, kde se musel každý tým dorozumívat novým neexistujícím jazykem a musel pracovat s novým “zadaným” kulturním zázemím.
Během odpolene pak proběhla debata na téma interkulturalismu obecně. Debata o tom, jak chápeme koncept kultury v rámci našich zemí, ale i v rámci celé Evropy, z pozice každého z nás, byla asi nejzajímavějším aspektem celého workshopu. Na závěr (každého) workshopu proběhl feedback jak k dopolední hře, tak k odpolední debatě. Nutno podotknout, že tuto aktivitu oceňovali jak samotní účastníci, tak organizátoři celého kurzu.
V rámci třetího workshopu jsme se seznámili s pojmem Hijack advertising, jež nám představili mladí grafici z toulouské agentury – Suzanne a Sam. Během prvního dne jsme si v týmech vyzkoušeli vytvořit vlastní reklamní sdělení přetransformováním již existujících reklamních plakátů. Tato aktivita nám pomohla pochopit pojem reklama a její vliv na dnešní společnost. Během druhého dne už jsme se setkali přímo s pojmem Hijack advertising – jak lze využít umění ke změně reklamního sdělení. Po shlédnutí několika ukázek kampaní proti reklamě jsme si vyzkoušeli přetransformovat reklamní sdělení sami. Vzniklo tak několik zajímavých reklamních plakátů, které poukazovaly na různá politickosociální témata.
Získávání nových znalostí a spousty nových zkušeností si zasloužilo také volný den, který jsme společně strávili v blízkém městečku Saint-Girons. Někteří strávili dopoledne na místním tržišti nasáváním typické atmosféry francouzského venkova a nákupem dárků. Pár odvážných si zvolilo pro sobotní dopoledne zajímavější program – v čele s Jean-Phillipem, který nás během prvního workshopu seznámil s tématem clown aktivismu jsme se navlékli do nejšílenějších mundůrů a společně jsme vyrazili na tržnici jako banda barevných klaunů 🙂 Volný den jsme zakončili večeří v restauraci a během pravidelných “intercultural nights” jsme tak ochutnali i místní francouzskou kuchyni.
Posledním workshopem tohoto kurzu nás provázeli Natalia a Christos, kyperští odborníci na Theatre of the oppressed, tzv. divadlo utlačovaných. Během úvodu jsme pochopili teoretický koncept této alternativní formy učení, jež využívá divadlo jako nástroj ke změně. V současné době je používán po celém světě pro politický a sociální aktivismus, řešení konfliktních situací, komunitní práci, terapii, a legislativní otázky.
Vyzkoušeli jsme si jaké to je být součástí divadla samotného, zároveň jakým způsobem můžeme divadlo využívat ke “vzdělávacím” účelům. Tuto techniku jsme si pak měli možnost vyzkoušet v praxi – připravili jsme si krátké představení téměř beze slov, které jsme během posledního dne kurzu představili dětem v místní školce. Tzv. “joker”, neboli moderátor pak vedl s dětmi diskuzi o problému, na který měla hra poukázat.
Poslední odpoledne jsme se společně věnovali vyhodnocení celého kurzu a v neposlední řadě loučením se se všemi úžasnými lidmi, kteří se celého kurzu zúčastnili.
Tímto bych chtěla poděkovat nejen organizátorům celého kurzu – Adele, Joeovi, Noře a Raoulovi, kteří zvládli zajistit kurz perfektně po technické stránce, ale také byli obrovskou oporou, která nás všechny denně nabíjela pozitivní energií. Také bych chtěla poděkovat všem účastníkům celého kurzu, bez kterých by těch 12 dní nemělo tak úžasnou atmosféru, díky níž (a myslím, že mluvím za všechny) se nám podařilo odhodit všechny naše každodenní problémy a předsudky za hlavu a zase být alespoň na chvíli úplně sami sebou.
Na závěr patří (o nic menší díky) Janě Parolkové z organizace EYCB, koordinátorce projektu, která nás všechny zvládla na kurz perfektně připravit, některé z nás dokonce v rekordním čase 🙂

Gabriela Zmeškalová

Možná se ti bude líbit