Boal in Practice — Polsko

single-image

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Termín konání: 25. září—3. říjen 2021

Místo konání: Supraśl, Polsko

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím důkladně si přečtete info-pack a bližší info o projektu či call for participants na portálu SALTO

Prosím zamyslete se, jak do tohoto projektu zapadáte vy (viz „participants‘ profile“ níže). Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit jako náhradníci, prosím odešlete svou vyplněnou přihlášku (link v info-packu).

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €275 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět. 

Účastnící se země: Portugalsko, Španělsko, Litva, ČR, Severní Makedonie, Slovinsko, Bulharsko, Francie, Itálie, Estonsko, Německo

Hostitelská organizace: Drama Way Foundation

Popis projektu: Máš rád/a divadlo a chtěl/a bys aby se stalo větší součástí našeho života? Pojeď za to s námi bojovat a užij si k tomu týden v Polsku! Cílem tohoto projektu je vice zpřístupnit dramatické prvky mládeži a ukázat jim, že tyto prvky mohou vést k lepšímu mezikulturnímu pochopeni a podpoření práce rozdílných skupin lidí. Hlavní aktivitou tohoto tréninkového kurzu tak bude představení her a role-playing aktivit z knihy „Games for actors and non-actors “— manuálu trenérů dramatu. Účastníci projektu se naučí, jak lze tyto materiály využít při práci s mládeží a řešení problémů související s komunikací, komunitami, osobními hodnotami, konflikty, násilím a zneužíváním. Princip aplikovaného dramatu spočívá v používání kreativních a poutavých pracovních postupů: vymýšlení příběhů, metafor, symbolů a rolí. Tyto prvky dělají z dramatického workshopu interaktivní zážitek a možnou inspiraci pro jeho účastníky. Ti si pak informace z tohoto workshopu lépe zapamatují a budou je moci použít efektivněji ve srovnání s jinými učebními metodami.  Cíle projektu:

  • Poznat hry Augusta Boala; obohatit schopnosti trenérů o nekonvenční principy práce se skupinou
  • Prohloubit znalosti účastníků v oblasti využívání dramatických technik pro trénink facilitátorství
  • Umožnit účastníkům najít vhodné dramaticky-zaměřené aktivity v závislosti na potřebách jejich skupiny a poradit jim, jak uskutečnit následnou reflexi
  • Vytvořit prostor pro síťování a vzájemnou podporu účastníků
  • Zlepšit komunikační schopnosti účastníků v Aj

Profil účastníka: Hledáme trenéry, učitele, pedagogy, group leadry a facilitátory, kteří:

  • Se chtějí naučit nové metody práce se skupinou
  • Začínají uplatňovat dramatické prvky v práci se skupinou a shledávají je užitečnými
  • Zatím dramatické prvky neuplatňují, ale vidí potenciál, který může jejich používání představovat

Možná se ti bude líbit