Boal in Practice — Polsko

single-image

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Termín konání: 25. září—3. říjen 2021

Místo konání: Supraśl, Polsko

Pokud máte zájem o více informací, prosím důkladně si přečtete info-pack a bližší info o projektu.

Účastnící se země: Portugalsko, Španělsko, Litva, ČR, Severní Makedonie, Slovinsko, Bulharsko, Francie, Itálie, Estonsko, Německo

Hostitelská organizace: Drama Way Foundation

Český tým: Martin Zeman

Brožurka z projektu: Boal in Practice_broszura5

Report z projektu:

Tréninkový kurz,který pořádala organizace Drama Way foundation z Varšavy se konal ve dnech 25.9.2021 – 3.10.2021 v městě Suprasl,vzdáleném asi 15 kilometrů od Bialystoku a téma tréninkového kurzu bylo: Boalova metoda dramatu a divadla ve skupinové práci. Na projektu se sešlo 24 účastníků z Portugalska, Španělska, Litvy, České republiky, Severní Makedonie, Slovinska, Bulharska, Francie, Itálie, Estonska, Německa a domácího Polska a celou dobu projektu nás provázeli velmi zkušení a kamarádští trenéři Aldona a Adam z Polska. Organizace Drama Way pro nás nachystala úžasný týden plný všech možných informací a her. Ubytovaní jsme byli ve velkém pravoslavném klášteře na pokojích po 2-3 lidech a ubytování bylo velmi příjemné. Vegetariánské jídlo dovážené z místní vegetariánské restaurace bylo přímo úžasné. Navštívili jsme také místní restauraci, kde jsme měli možnost ochutnat „místní“ speciality. 

  První den projektu byl zaměřen na seznamování se všech účastníku projektu formou zábavných her podle Boala. Augusto Boal (1931 – 2009) byl brazilský divadelní režisér a levicový politik. Byl zakladatelem divadla utlačovaných (Teatro do oprimido, TO). Jeho metoda dramatu používá lidskou schopnost vstoupit do role. Základem je zkušenost účastníků z aktivit, využití divadelních technik a spolupráce. Boal řekl, že jeho aktivity cvičení jsou spojeny se sociálními otázkami.

  Uprostřed týdne jsme odpoledne spluli na dvojkajacích místní klikatící se říčku Suprašl. Při hezkém počasí se výukové aktivity odehrávali u této říčky, nebo jsme byli v klášterní konferenční místnosti s výhledem na okolní hvozdy. Večer se zde mohli zájemci o zpívací workshop seznámit s místní tradicí zpívaní písní, zkusit výuku tance, nebo si ráno přivstat a ponořit se v okolním lese s místní lektorkou do lesní lázně. Na předposlední odpoledne jsme se přesunuli do místní knihovny, kde jsme pro místní obyvatele a vlastně i sebe uspořádali zábavný kulturní program s ukázkami našich národních kultur, jídla a pití. Poslední den jsme se věnovali pospojováním všech kousku Boalovy filosofie do jednoho celku. Formami aplikovaného divadla jsou divadlo ve vzdělávání, komunitní divadlo, divadlo utlačovaných a divadlo. Lektor Adam nás také seznámil s jeho projektem „Tomigra“, kde ve Varšavě pracuje s mladými migranty z východu, mezi nimiž je hodně násilí. Náš tréninkový kurs byl z mého pohledu velmi užitečný pro každého, kdo se chce naučit metody pro aktivaci skupin, s nimiž pracuje, pro ty, kdo chtějí použít drama a divadlo ve skupinové práci, nebo se obohatit o nové znalosti, hodnoty, hry vyvinuté Augustem Boalem. Projekt nás také naučil jak tyto hry zavést do skupiny, kdy a v jaké kontextu. A také jak pracovat s reflexí po jejich skončení. 

 Po skončení kurzu jsem dojel mikrobusem do Bialystoku a odtud vlakem přes Varšavu a Katovice do Čech. Chtěl bych hrozně moc poděkovat organizaci Drama Way foundation za možnost zúčastnit se jejich projektu a hlavně Aldoně a Adamovi za perfektně připravený projekt, ubytovaní a jídlo a dalším účastníkům projektu za skvělou atmosféru, vysílající organizaci EYCB a její koordinátorce Janě Parolkové. 

                                                                                                                         Martin Zeman

Možná se ti bude líbit