Young Europe-Rethinking Democracy – Německo, Rakousko, ČR

single-image

Termín konání: 27. září – 1. října 2014

Místo konání: Berlín, Vídeň, Praha

Program: ERASMUS+, Key Action 1

Group leadeři: Eva Handlová, Tatiana Sinenkaia

Účastníci: Jan Devera, Jitka Mendová, Bohdana Andruškivová, Samir Avdibegović

Report z projektu:

Projekt Young Europe Rethinking Democracy byl už od samého začátku koncipován jako nezvykle velký, co se počtu účastníků týče. Celkem se nás mělo sejít přes 160 osob ze všech členských zemí EU. Společně s organizátory pak celá skupina čítala kolem 180 osob. Během projektu jsme strávili přes 20 hodin ve vlaku a přesunuli se z Berlína do Vídně, následně do Prahy a z Prahy zpět do Berlína. My group leadeři jsme si ve dvojicích připravili tématický workshop, který probíhal během jednotlivých jízd. Každý účastník si dopředu volil ze seznamu 6 workshopů, kterých by se rád účastnil, a na základě jeho preferenčního listu mu organizátoři tři workshopy přidělili.

Celý projekt začínal v Berlíně, kam jsme dorazili v sobotu 27. 9. odpoledne. Od organizátorů jsme měli předem skvělé a jasné informace, jak se dostat do hostelu, kde jsme měli být ubytováni.  Organizátoři nám na první večer zařídili plavbu na lodi, kde jsme měli první příležitost se seznámit s ostatními účastníky a také vyřešit poslední organizační drobnosti.

Další den ráno jsme se přesunuli během desetihodinové jízdy vlakem do Vídně. Ve vlaku jsme stihli dva workshopy, které jsme vedli vždy dva group leadeři. Já jsem spolupracovala s Martou, zástupkyní Portugalska. První workshop během této jízdy byl úvodní na seznámení. Druhý byl pak již tématický, který jsme si s Martou předem připravily a pojmenovaly jej „ Open ticket to the future“. Naším cílem bylo informovat ostatní o možnostech, které jim EU poskytuje (Erasmus +, EVS, atd.). Po příjezdu do Vídně jsme se ubytovali a měli volný večer.

Další den pro nás byl před odjezdem do Prahy naplánován city quiz v národních skupinách. Dostali jsme papír s otázkami a mapu a vyrazili jsme vstříc vídeňským pamětihodnostem. Poté jsme se opět vlakem přesunuli do Prahy. Během této další jízdy se opět uskutečňoval tématický workshop. V Praze pro nás byla připravena večeře a po ubytování jsme se opět měli volný večer.

Další den dopoledne nás čekala návštěva německé ambasády a prohlídka po městě. Odpoledne jsme už opět všichni seděli ve vlaku směr Berlín a opět diskutovaly nad otázkami demokracie.

Poslední den jsme dopoledne měli závěrečnou prezentaci a „děkovačky“ organizátorům. Poté se jednotlivé týmy vydaly zpět domů.

Osobně hodnotím projekt jako velmi povedený. Občas se sice objevily jisté organizační nesrovnalosti, ale tomu se při takovémto počtu účastníků nelze divit. Organizátoři byli velmi milí a nápomocní, komunikace špičková.  Dostali jsme možnost poznat nové kamarády ze zemí napříč Evropou a projekt jsme si užili, jak nejvíce jsme mohli.

Eva Handlová

Možná se ti bude líbit