CENA Evropského občana

single-image

Evropský parlament každoročně uděluje „Cenu evropského občana“. Ucházet se o ni mohou sami občané, skupiny občanů, sdružení nebo organizace v souvislosti s  projekty, které uskutečnili, nebo na ni mohou nominovat jednoho jiného občana, skupinu, sdružení nebo organizaci. Nominace mohou podávat také poslanci Evropského parlamentu, přičemž každý poslanec může předložit jeden návrh ročně.

Vzhledem k letošní výjimečné situaci je možné nominovat také projekty zaměřené na boj s koronavirem.

Deadline pro nominace: 30. červen 2020

Tato cena je vyznamenáním za mimořádné výsledky dosažené v některé z následujících oblastí:

  • projekty prohlubující vzájemné porozumění a užší integraci mezi občany členských států nebo usnadňující přeshraniční či nadnárodní spolupráci v rámci Evropské unie,
  • projekty v oblasti dlouhodobé přeshraniční nebo nadnárodní kulturní spolupráce, jež posiluje myšlenku evropanství,
  • projekty vztahující se k aktuálnímu evropskému roku (v příslušných případech),
  • projekty, které jsou konkrétním projevem hodnot uvedených v Listině základních práv Evropské unie.

Nominovat sebe nebo někoho jiného můžete zde.

Více informací: [email protected]  

A kdo získal cenu v předchozích letech?

Ocenění za rok 2018 získali dva nominovaní z České republiky: nezisková organizace Post Bellum a Pražský studentský summit.

Ocenění za rok 2017 získali dva nominovaní z České republiky: Chatita ČR a mobilní HOSPIC Strom života.

Ocenění za rok 2016 získali dva nominovaní z České republiky: zakladatelka projektu Czechitas paní Dita Přikrylová a humanitární organizace ADRA CZ.

Ocenění za rok 2015 získali dva nominovaní z České republiky: Člověk v tísni a Marek Hrubec.

Ocenění za rok 2014 získali dva nominovaní z České republiky: Nadace Naše dítě a Evropský parlament mládeže v České republice.

Zdroj: Evropský parlament

Možná se ti bude líbit