STÁŽ v Evropském bankovním úřadu

single-image

Evropský bankovní úřad má za cíl zlepšovat fungování vnitřního trhu Evropské unie. Podporuje i veřejné hodnoty, jako je třeba stabilita finančního systému, transparentnost trhů a finančních produktů nebo ochrana investorů. Zasazuje se také při předcházení regulatorní arbitráži, poskytuje poradenství orgánům EU v oblasti bankovnictví a mnoho dalšího.

Místo konání:

Paříž, Francie 

Délka stáže:

6 měsíců (s možností prodloužení)

Oddělení:

dle výběru 

Finanční odměna:

€ 1 724,22

Termín pro podání přihlášky:

bez termínu, stážisté jsou nabíráni postupně

První zhodnocení přihlášek proběhne měsíc po zveřejnění vyzvání. Výběrová komise bude poté procházet přihlášky každé čtyři měsíce, nebo když bude v EBA volné místo stážisty (podle toho, jaká situace nastane dříve).

Druhy a náplň stáže:

 • Pomoc týmům EBA
 • Administrativní podpora, pomoc při koordinaci profesních týmů, plánování a organizace schůzek, workshopů a seminářů apod.
 • Osobní asistent
 • Administrativní, sekretářská a osobní výpomoc vedení EBA při jejich obchodních a osobních úkolech
 • Asistent v komunikačním týmu
 • Pomoc se správou a aktualizací veřejných internetových stránek EBA, organizaci tiskových a komunikačních akcí apod.
 • Asistent ve finančním oddělení a v oddělení veřejných zakázek
 • Administrativní podpora, správa příchozích faktur a dobropisů, příprava žádostí o závazky a platby apod.
 • Asistent na personálním oddělení
 • Pomoc se všemi aspekty náboru, včetně zlepšování přijímacího řízení a aktualizace šablon, pomoc s organizací akcí, poskytování hodnocení v oblasti výzkumu apod.
 • Asistent na oddělení IT
 • Pomoc při údržbě a zlepšování uživatelských rozhraní (mimo jiné interní webové stránky EBA SharePoint, při vytváření a udržování úložišť apod.)

Požadavky na uchazeče:

 • Národnost jednoho z členských států EU Islandu, Lichtenštejnska, Norska nebo kandidátské
  země
 • Vysokoškolský diplom v oboru podnikání, veřejná správa, politologie, evropská studia,
  ekonomie, statistika, žurnalistika, management aj. (podle druhu stáže)
 • Výborná znalost angličtiny a znalost alespoň jednoho dalšího evropského jazyka
 • Dobré slohové schopnosti v angličtině
 • Zkušenosti s používáním MS programů (PowerPoint, Excel, Word, Outlook)
 • Zkušenosti v multikulturním prostředí (studium v zahraničí, předchozí pracovní stáž, …

Přihlášky a více informací zde.

Zdroj: EBA

Možná se ti bude líbit