BLUE BOOK stáže v Evropské komisi

single-image

Program stáží je otevřen absolventům vysokých škol z celého světa, kteří mají:

  • minimálně bakalářský titul
  • velmi dobrá znalost angličtiny nebo francouzštiny nebo němčiny (úroveň C1/C2 v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky);
  • velmi dobrá znalost druhého úředního jazyka EU (požadováno pro státní příslušníky zemí EU).

Aby se účastníci mohli přihlásit, musí:
– být občany EU;
– mít ukončený první cyklus vysokoškolského studia (univerzitní vzdělání) a získat úplný titul nebo jeho ekvivalent do termínu uzávěrky přihlášek;
– neabsolvovali stáž v jiné instituci nebo orgánu Evropské unie nebo nepracovali déle než 6 týdnů v žádné evropské instituci, orgánu EU, výkonné agentuře EU, delegacích EU nebo pro členy parlamentu (EP).

Stáže jsou placené. Grant činí přibližně 1 229,32 EUR měsíčně a stážistům budou proplaceny cestovní náklady. Grant může být navýšen pro zdravotně postižené. 

Deadline: 31. leden 2022, 12:00 (poledne) SEČ.

Pro více info klikni zde.

Možná se ti bude líbit