Děti ze ZŠ Horácké náměstí s námi objevovaly pestrý svět

single-image

Termín konání: 20. 11. 2013

Místo konání: Brno, ZŠ Horácké náměstí

V rámci akce „Pestrý svět“ děti z brněnské Základní školy Horácké náměstí poznávaly, jak rozmanitý je život v různých evropských zemích. Během dne měly možnost navštívit několik workshopů, připravených pod organizačním vedenm tamních vyučujících jednak zahraničnmi studentry pobývajícími v ČR v rámci programu Erasmus, jednak členy Evropského centra mládeže Břeclav.

V průběhu našich workshopů se žáci seznámili se zajímavými fakty a zkušenostmi ze života v Nizozemí a vyslechly si také zážitky z cest do Rumunska, Turecka a Arménie. Velmi je zaujaly také kvízy o ceny, ve kterých si mohly ověřit, co si z prezentací zapamatovaly, a hádat, ve které evrropské zemi byla pořízena ta která fotografie. Druhá část workshopů byla věnována představení naší organizace a programu Mládež v akci.

Možná se ti bude líbit