DigitUp — Bulharsko

single-image

Program a akce: program ERASMUS+: Mládež, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Termín konání: 17.—24. červen 2021

Místo konání: Plovdiv, Bulharsko

Počet volných míst: 0. Můžete se hlásit jako náhradníci

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím důkladně si přečtete info-pack a bližší popis projektu. Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit jako náhradníci, prosím odešlete vyplněnou přihlášku nejpozději co nejdříve.

Před tím, než se přihlásíte na jakýkoliv náš projekt, důkladně si přečtěte všechny informace v sekci Chci vyjet na projekt a seznamte se s Pravidly účasti na zahr. projektech.

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

Prosím sledujte aktuální opatření (nutnost testů, atp.) pro vstup na území Bulharska na stránkách Ministerstva zahr. věcí (MZV).

Prosím sledujte aktuální opatření (nutnost testů, karantény, atp.) pro návrat do ČR ze zahraničí na stránkách MZV zde.

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €275 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět.

Proplácení PCR/antigenntích testů: náklady na Covid testy budou proplaceny každému účastníkovi z jeho individuální rozpočtu na cestovní náklady (= €275/účastník). PCR test stojí v Bulharsku aktuálně (23.3.2021) €60. Tzn., že pokud náklady na dopravu jednoho účastníka dosáhnou €80, zbude mu na proplacení PCR testů €195. Náklady na dopravu/Covid testy přesahující €275 si bude muset každý účastník zaplatit sám.

Hostitelská organizace: Connected for Future

Věkový limit pro účastníky: 16+ (věk není zásadní – nejdůležitější je splnění profilu účastníků – viz níže)

Účastnící se země: Bulharsko, Řecko, Itálie, ČR, Litva, Portugalsko, Severní Makedonie, Slovensko, Polsko, Rumunsko

Popis projektu:

Vypuknutí epidemie COVID-19 zjevně představuje od března 2020 velkou výzvu pro odvětví práce s mládeží. Téměř přes noc to změnilo způsob, kterým pracujeme, vyskytly se nové překážky mezi mladými lidmi a zásadní podporou, kterou tento sektor poskytuje. Digitalizace všech aspektů našich životů je samozřejmostí, takže je přirozené, že tím prochází i práce s mládeží a neformální výuka. Tento projekt si klade za cíl zvýšit kapacitu sektoru práce s mládeží a připravit pracovníky s mládeží na nové digitální nástroje, které budou zahrnuty v jejich denní práci s mládeží skrze následující kroky: 

 1. Definovat digitální kompetence a gramotnost pomocí Digital Competencies Framework 2.0 (DigComp), vytvořeného a provozovaného Evropskou komisí jako průvodce.
 2. Shromáždit, diskutovat a zdokonalit hlavní stížnosti, které máme (síť projektů organizací) ohledně online NFL a práce s mládeží, řešit problémy, které vyvolávají  a definovat kolektivní potřeby, z kterých vycházejí
 3. Upřesnit potřeby a problémy do cílů založených na řešení
 4. Rozepsat cíle do jasných a specifických souborů dovedností, kompetencí a know-how, které účastníci potřebují získat
 5. Vyjádřit požadované výsledky v přístupném multikulturním programu různých aktivit (akční plán) začleněním různých metod NFL, nástrojů digitálního učení, platforem a metodik, 8 klíčových kompetencí, cílů a hodnot, které jsou základem konkrétní klíčové akce (KA105) a Erasmus+ programu. Cíle projektu tak podpoří kvalitní práci s mládeží prostřednictvím podpory otevřených a inovativních postupů v digitální éře.

Jako základ mapujeme aktuální trendy, výzvy a způsoby učení v sektoru práce s mládeží v souvislosti s digitalizací. Chceme realizovat tento tréninkový kurz, abychom pomohli účastníkům vytvořit mechanizmy pro distanční vzdělávání skrze zatraktivnění a zpřístupnění jejich současných a budoucích aktivit místní mládeži a vytvořit kompendium o vývoji a implementaci online vzdělávacích aktivit.

Začneme krátkým úvodem do podrobností o tom, co je nezbytné abychom se stali digitálně  kompetentním pracovníkem s mládeží, aby si účastníci mohli být vědomí jejich stávající úrovně digitální kompetence a věděli, na které aspekty se více zaměřit během tréninku a po něm. Našim dalším cílem bude zavést některé standarty zatím co jsme online, tak jak to děláme na veřejnosti – odmítnutí posílení zneužívání a obtěžování v online prostoru.

Zaměříme se na téma hlouběji skrze úvodní prezentace a diskuze na téma distanční vzdělávání a další systémy, které jsou blízce příbuzné distanční výuce, které pomohou účastníkům porozumět proč je tato část digitálních kompetencí tak důležitá pro realizaci v práci s mládeží dnes a do budoucna. Dále budou účastníci připraveni na další workshopy a jiné typy aktivit, které budou realizovat.

Zaměření projektu:

 • Zlepšení digitálních kompetencí a dovedností pracovníků s mládeží
 • Posílení kapacity pracovníků s mládeží při jejich podpoře mladých lidí
 • Posílení mezinárodní dimenze mládežnických aktivit
 • Podpora zlepšování kvality práce s mládeží

Cíle projektu:

 • Poskytnutí nástrojů pro distanční výuku a alternativní cesty v NFL (neformální učení)
 • Zlepšení digitálních kompetencí a dovedností pracovníků s mládeží
 • Podpora kapacity pracovníků s mládeží, především v době pandemie 
 • Podpora zlepšování kvality práce s mládeží

Profil účastníka:

 • (Potenciální) pracovníci s mládeží, kteří potřebují zdokonalit své digitální kompetence, výukové nástroje a metody pro distanční výuku.

Od účastníků se očekává aby:

 • byl motivovaný k účastni na tréninkovém kurzu
 • se aktivně účastnil
 • byl schopný aktivně komunikovat v angličtině
 • se po uplynutí projektu podílel na šíření získaných znalostí

Možná se ti bude líbit