Dobrovolně v Ghaně

single-image

Termín konání: 8. 4. 2016

Místo konání: Městská knihovna Břeclav

V rámci šíření výsledků projektu „We volunteer with FUN“ jsme ve spolupráci s Městskou knihovnou Břeclav uspořádali besedu s vyslanou dobrovolnicí. Tedy – přesněji řečeno to byly besedy dvě: dopolední pro žáky Střední průmyslové školy Edvarda Beneše Břeclav, Obchodní akademi Břeclav a břeclavského gymnázia (celkem cca 100 žáků) a podvečerní pro zájemce z řad širší veřejnosti.

Jana Ondrejková, která strávila jako dobrovolnice v ghanském regionu Volta tři měsíce, se s příchozími podělila o své zkušenosti načerpané během svého působení coby zdravotnice na tamních klinikách, i dojmy a zážitky z každodenního života v Ghaně. Po velice zajímavém, poutavém a zároveň fundovaném výkladu následovala celá řada dotazů.

Možná se ti bude líbit