Eco-Citizen — Portugalsko

single-image

Termín konání: 21. říjen – 1. listopad

Místo konání: Serra da Estrela, Portugalsko

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Prosím důkladně si přečtete info-pack

Účastnící-se země: Portugal, Spain, Slovakia, Norway, Czech Republic, Italy, Romania

Účastníci českého týmu: Anna Bicanová, Tereza Beťáková, Markéta Vyroubalová, Jolana Petrů, Jakub Pavelka

Group leader: Dominika Čvančarová

Hostitelská organizace: Clube Nacional de Montanhismo Clube Alpino Português

Finální výstup z projektu zde.

Report z projektu:

 Projekt Eco – Citizen, konaný od 19. 10. do 1. 11. 2019 v Portugalských kamenných kopcích zvané Serra da Estrela v národním parku Serra da Estrela Natural Park a nad podhorským městem Covilhã.

Výběr účastníků byl pestrý a klasicky pro ERASMUS různorodý. Do Hvězdného Pohoří zavítali Norové, Italové, Španělé, Italové, Slováci i naše česká delegace složená ze 5 dívek a jednoho muže. Organizátoři byli z Clube Nacionalde Montanhismo  Clube Alpino Português.

Celý projekt se nesl ve víře lepšího životního prostředí a ekologie. Kromě zajímavých eko přednášek, došlo i na praxi.

Začínali jsme tak, jak už to bývá, seznamováním formou her. Po večerech jsme mívali kulturní noci, kdy se prezentovali jednotlivé národy formou tance, jídla i pití. Nezapomínali jsme si i kolegy vyzkoušet, co o jednotlivých národech vědí formou kahoot.

První 2 dny jsme kromě seznamování, hráli hry na posílení týmového ducha a spolupráce. Třetí den jsme navštívili GeoPark Estrela, kde jsme navštívili místní muzeum a uklízeli okolí lanovky. 

Další dny jsme se zabývali ekologií a rozkladem různých druhů odpadu. Kromě toho jsme v multi – kulti týmech pracovali na vymyšlení naší dokonalé země.

Další dny jsme se procházeli v Manteigaském pohoří. Komu to nic neříká, nevadí. Je to kopcovité pohoří, které kdysi dávno vytvaroval ledovec. Šli jsme z kopce po kamenech, brodili jsme se i křovisky i sem tam jsme nějaký potůček přeskočili. Po cestě jsme míjeli opuštěné kamenné domky.

Kromě chůzi po horách, jsme chodili i po podhorském městečku Covilhã. Navštívili jsme místní knihtisk i pana starostu.

Portugalci nás příjemně překvapili svými malůvky na zdech. Covilhã byla doslova plná různých kreseb i výtvarných děl na zdech domů. Asi nejtypičtější je pro ni tahle sova tvořená ze starého plechu.

Zbyl nám i čas na volné aktivity, jež jsme využili na prohlídku města i koupi místních suvenýrů jako je víno a kozí sýr.

Nesmím opomenout sázení stromů, které probíhalo v místním lese. Nasázeli jsme přes 160 stromů za jedno dopoledne.

Poslední dny jsme pobývali na našem hotelu, kde jsme prohlubovali naše vědomosti o ekologii, dokončovali a následně prezentovali naše dokonalé země.

Posledního dne ráno se naše cesty rozešli. My však doufáme, že se na dalších projektech znovu shledáme. Dokonce plánujeme mimoerasmové setkání v lednu, tentokráte ve slovenských Tatrách.

Doufáme, že nám to vyjde.

Markéta Vyroubalová

Možná se ti bude líbit