Eco Footprint – Bulharsko

single-image

Termín konání: 3.-12. květen 2017

Místo konání: Pazardzhik, Bulharsko

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Účastníci: Kristýna Liptáková, Zuzana Barešová, Tomáš Karlík, Anna Wojtková

Group leader: Jana Přepěchalová

Přečtete Info Pack a rozpis denních aktivit. Podívejte se také na projektový film!

Hostitelská organizace: Association Focus

Účastníci se země: ČR, Bulharsko, Itálie, Španělsko, Belgie, Turecko, Rumunsko, Chorvatsko

Report z projektu:

Na projektu s názvem Eco Footprint jsme strávili několik dní v bulharském Pazardzhiku. Za český tým nás vyjelo včetně team ledra pět účastníků. Podobně tomu bylo i u ostatních států – Chorvatsko, Turecko, Španělsko, Itálie, Rumunsko, Francie a samozřejmě Bulharsko. Bulharské členky skupiny nám byly nápomocné jak při komunikaci s místními, tak v organizačních záležitostech.

Během workshopů na téma ekologie padlo mnoho zajímavých nápadu, originálních ideí a vytvořilo se několik užitečných materiálů, se kterými se, doufejme, bude dále pracovat. Hlavním přínosem této výměny, myslím, bylo o něco větší rozšíření povědomí dané problematiky a to jak mezi námi samotnými, tak i mezi obyvateli Pazardzhiku. Do jaké míry se nám toto podařilo, nedokážu ohodnotit. Výměny mládeže, v každém případě, nemusí být jen přínosem pro nás účastníky, ale i pro místní komunitu. Doufáme proto, že se v Pazardzhiku obnoví provoz lednice, která sloužila jako úschovna potravin pro ty, kteří je potřebují a znovu se tak omezí plýtvání potravin. Dále, že se rozšíří systém třídění odpadu a přistoupí k dalším nezbytným krokům v oblasti ekologie. Díky opravdu aktivnímu přístupu organizátora tohoto projektu Iva, se městu úspěšně daří pozvednout životní úroveň v mnoha sférách. Za zmínku stojí také dlouhodobá pomoc lidem s postižením.

Za nejúspěšnější aktivitu celého projektu považuji spolupráci s místními obyvateli. Ta probíhala několikrát. Nejzajímavější pro většinu z nás bylo ale vytvoření produktů z ekologických – recyklovaných materiálů, které jsme šli měnit na místní trh. Ačkoli jsme byli upozorňováni na nevlídnost prodejců, setkali jsme se s velmi milým a přívětivým přístupem, který mě velmi příjemně překvapil. Efektivní bylo také rovnoměrné zvolení účastníků. Někteří se aktivně podíleli na ekologických aktivitách ve svých domovech (zemích), jiní měli povědomí o problému menší a tak se jedni učili od druhých.

Věřím, že si každý z nás z výměny něco odnesl, ať už po stránce znalostní nebo osobní. Velké díky proto patří Ivovi a všem dobrovolníkům, kteří nám byli po ruce po celou dobu konání projektu, a samozřejmě ECMB, bez kterého by získání této zkušenosti nikdy nebyla možné. Děkujeme.

                                                                                                                                                                                     Kristýna Liptáková

 

Možná se ti bude líbit