Empower Youth — Rumunsko

single-image

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Termín konání: 6.—15. září 2021

Místo konání: Aninoasa, Dambovita, Rumunsko

Počet volných míst: 0. Můžete se hlásit jako náhradníci.

APV = přípravné předprojektové setkání (advance planning visit) se bude konat v místě konání projektu v termínu 4.—7. srpen 2021. APV se zúčastní dva reprezentanti za český tým (group leader + 1 účastník). Tito reprezentanti se pak musí zúčatnit i samotné výměny mládeže (6.—15. září 2021). 

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím důkladně si přečtete info-pack. Prosím zamyslete se, jak do tohoto projektu zapadáte vy (viz “participants’ profile” níže). Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit jako náhradníci, prosím odešlete svou vyplněnou přihlášku co nejdříve.

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €275 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět. 

Věkový limit pro účastníky: 18-25

Celkový počet účastníků za národní skupinu: 4+1 group leader

Věkový limit pro group leadera: 18+

Účastnící se země: Rumunsko, ČR, Itálie, Portugalsko, Litva, Slovensko, Severní Makedonie

Hostitelská organizace: Asociatia Be You 

Popis projektu:

Zajímá Tě místní politika nebo politika Evropské unie? Chtěl/a bys zjistit více o tom, jak se do ní můžeš zapojit? Přihlas se na tuto výměnu mládeže, užij si týden v Rumunsku a zjisti, jak na to!

Kontext projektu:

Plenární zasedání o Konferenci o budoucnosti Evropy, uskutečněné 15. ledna 2020 je hlavní základnou tohoto projektu. Evropská komise, parlament a rada se sjednotili ve společném prohlášení partnerství za účelem určení nových dohod souviseních s budoucností evropské demokracie v letech 2020–2022 nebo dodatků k již existujícím dohodám. Usnesení tohoto zasedání zdůraznilo, že „lidé všech pozadí, zástupci občanské společnosti a zúčastněné strany na evropské, národní, regionální a místní úrovni musí být zapojeni do stanovování priorit EU v souladu s obavami občanů a za využití postupů, které jsou zdola nahoru, transparentní, participativní a vyvážené “. Tato iniciativa byla motivována vysokým počtem voličů v evropských volbách 2019. Občané, zejména mladí lidé, ukázali, že chtějí být slyšeni těmi, kdo vládnou a že chtějí dát slyšet svůj hlas.

V důsledku této iniciativy musí mládež získat soubor dovedností, který je zmocní v oblasti demokratické participace na místní, národní a evropské úrovni.

Cíle projektu:

  • Podpořit aktivní občanství a občanskou participaci mezi mladými lidmi;
  • Posílit zájem mladých o občanský život, politický život a rozhodovací proces na místní, národní a evropské úrovni;
  • Pochopit důležitost zapojení mládeže v utváření budoucnosti evropské demokracie;
  • Prozkoumat možnosti aktivního zapojení ve společnosti (dobrovolnictví, aktivace v neziskových organizacích, setkávání se s autoritami, účastnění se debat, vyjednávání apod.);
  • Pochopit roli hlavních činitelů (občané, vláda, neziskové organizace, média) v demokratické společnosti;
  • Získat soubor dovedností nápomocných k vytvoření tvůrců změn v místní komunitě a ve společnosti.

Profil účastníka:

Cílová skupina tohoto projektu se skládá z 28 mladých lidí (4 z každé účastnící se organizace, alespoň 2 z nich z řad lidí s omezenými příležitostmi) ve věku 18–25 let a 7 group leadrů (1 group leader starší 18 let pro každou národní skupinu).

Mladí lidé účastnící se tohoto projektu by měli mít zájem o téma projektu, občanskou participaci, rozhodovací proces, hodnoty EU a politiku mládeže. Může jít o mladé lidi, kteří jsou aktivní ve svých komunitách jako členové v neziskových organizacích či jako dobrovolníci, ale i mladé lidi, kteří takto aktivní nejsou, ale mají motivaci zjistit více ohledně tématu projektu a chtějí získat znalosti o tom, jak se lze zapojit do demokratického života.

Možná se ti bude líbit