Social Inclusion in Action: All Equal, All Special — Bulharsko

single-image

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Termín konání: 8.—15. duben 2022

Místo konání: Sofia, Bulharsko

Pokud máte zájem o více informací, prosím důkladně si přečtete info-pack.

Hostitelská organizace: Cooperation for Voluntary Service Bulgaria (CVS Bulgaria)

Účastnící-se země: Bulharsko,  Řecko, Španělsko, Itálie, Kypr, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Turecko, ČR 

Český tým: Terezie Kovářová, Anna Kristová, Nikola Havránková

Report z projektu: 

Tréninkový kurz, který nesl název Social inclusion in Action: All Special, All Equal, se konal ve dnech 8. 4. – 15. 4. 2022 ve městě Bankya v Bulharku, v městečku nedaleko hlavního města Sofia. Pořádala ho nezisková organizace CVS Bulgaria.
Hlavním tématem kurzu byla tedy sociální inkluze lidí s postižením. Projekt měl za úkol zlepšit znalosti o tom, jak oslovit a zapojit lidi s tělesným a mentálním postižením do každodenních aktivit. Dohromady se nás na projektu sešlo 27 účastníku z 10 zemí: z Itálie, Španělska, Slovenska, Portugalska, Rumunska, Srbska, Turecka, České republiky, Polska a hostujícího Bulharska. Celým kurzem nás provedly lektorky Katerina a Natalie neboli Kat a Nat. Během kurzu jsme se měli možnost setkat i s externími hosty, díky kterým jsme se dozvěděli zajímavé informace z praxe, nové metody práce s lidmi s postižením, a také jejich osobní zkušenosti. Ubytováni jsme byli v hotelu v pokojích s vlastní koupelnou většinou po 2–3 lidech. Velká část kurzu se odehrávala ve společenské místnosti, když počasí dovolilo, užívali jsme si aktivity i venku.
První den se vedl ve znamení příjezdu, seznamování a také her, takzvaných „ice breakers“, díky kterým jsme si zapamatovali jména alespoň některých z účastníků, a jak už název her napovídá, začali jsme mezi sebou takzvaně prolamovat ledy a navzájem se více poznávat. I další dny byly zaměřeny na vzájemné poznávání se, odstraňování bariér, ale byly také plné vzdělávání, her a práce v týmech. O sociální inkluzi jsme se tak učili nejenom z prezentací a přednášek, ale i formou her a týmových úkolů. Společně jsme tvořili projekty, kde jsme se zaměřovali mimo jiné na zapojení osob se zdravotním znevýhodněním. Mezi vzdělávacími bloky jsme měli během dopoledních přestávek možnost ochutnat tradiční jídlo, pití a pochutiny všech zúčastněných zemí. Každý den jsme se učili o jednotlivém druhu zdravotního postižení či znevýhodnění, zabývali jsem se také poruchami učení. Velmi jsem oceňovala reflextion teams, kdy jsme v malých skupinkách hodnotili uplynulý den, a také měli možnost říct, co bychom chtěli pro příští dny změnit.
V úterý nás celým dnem provázel Bojan, osoba se zrakovým postižením, který byl zároveň také účastníkem celého projektu. Vedli jsme debatu o pozitivních i negativních stigmatech, které se často lidem se zrakovým postižením přisuzují. Vyzkoušeli jsme si, jaké to je, ztratit zrak, a co za nástrahy ve světě nás čeká. Také jsme se naučili pravidla, jak správně nevidomého člověka vést a zopakovali si zásady komunikace a pomoci nevidomým.
Každý večer byl dobrovolný společný program, například deskové hry, tanec, nebo dokonce soutěž talentů, díky které jsme se ještě více seznámili s kulturou jiných zemí. Myslím si, že obrovsky silným nevšedním zážitkem pro nás pro všechny byla večeře ve tmavé restauraci Tenebris, kdy jsme večeřeli při naprosté tmě a byli vedeni a obsluhování nevidomými. Na vlastní kůži jsme tak na pár hodin zažili, jak se žije nevidomým.

Tímto bych chtěla moc poděkovat všem organizátorům, školitelů, a účastníkům projektu. Děkuji i EYCB, že mi dali možnost se tohoto nevšedního kurzu zúčastnit, moc si této příležitosti vážím. 

                                                                                                                              Anna Kristová

Možná se ti bude líbit