Social Inclusion in Action: All Equal, All Special — Bulharsko

single-image

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Termín konání: 8.—15. duben 2022

Místo konání: Sofia, Bulharsko

Počet volných míst: 2 

Před tím, než se přihlásíte na jakýkoliv náš projekt, důkladně si přečtěte všechny informace v sekci Chci vyjet na projekt a seznamte se s Pravidly účasti na zahr. projektech.

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím důkladně si přečtete info-pack.

Prosím zamyslete se, jak do tohoto projektu zapadáte vy (viz „participants‘ profile“ níže). Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím odešlete vyplněnou přihlášku (odkaz v info-packu) co nejdříve, nejpozději do 22. února.

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €275 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět.

Prosím seznamte se s podmínkami pro vstup do Bulharska (nutnost testů, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde.

Prosím seznamte se s podmínkami pro návrat do ČR ze zahraničí (nutnost testů, karantény, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde. 

Hostitelská organizace: Cooperation for Voluntary Service Bulgaria (CVS Bulgaria)

Účastnící-se země: Bulharsko,  Řecko, Španělsko, Itálie, Kypr, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Turecko, ČR 

Popis projektu:

Po úspěchu první části edice tohoto projektu “Social Inclusion in Action: the beauty of cultural diversity”, která proběhla v srpnu 2021 přináší CVS Bulgaria druhou část „Social Inclusion in Action: All Equal, All Special“

Cíle projektu

 • informovat pracovníky s mládeží o specifikách práce s tělesně postiženými lidmi (pohybově, zrakově, mentálně);
 • zvýšit povědomí o tom, jak lze zapojit mladé lidi s tělesným postižením do běžných aktivit partnerských organizací;
 • poskytnout pracovníkům s mládeží konkrétní nápady a nástroje pro začlenění znevýhodněné mládeže;
 • seznámit účastníky se specifickými metodami pro školení a podporu mladých lidí se speciálními potřebami, kteří se pak mohou účastnit různých aktivit na lokální a mezinárodní úrovni;
 • podpořit pozitivní přístup k realizaci projektů s účastí znevýhodněné mládeže;
 • rozvinout schopnosti účastníků v oblasti empatie a přijetí bez diskriminace;
 • zlepšit postoj účastníků vůči přijímání, solidaritě a podpoře sociální inkluze.

Profil účastníků

 • věk 18+;
 • pracovníci s mládeží, sociální pracovníci, mentoři, koučové mládežnických iniciativ a projektů zaměřených na solidaritu, koordinátoři dobrovolnictví, trenéři, facilitátoři, aktivisté;
 • účastníci mající zkušenosti s prací s fyzicky znevýhodněnou mládeží (pohybově, zrakově a mentálně), které by rádi sdíleli s ostatními účastníky a zvýšili tak jejich znalosti a kompetence nebo;
 • prozatím nemající žádné zkušenosti a přejí začít podporovat inkluzi mladých lidí s omezenými příležitostmi;
 • vůdčí osobnosti mládeže, kteří se mohou proměnit do osobností násobitelů vědomostí a peer trenérů;
 • ochotní sdílet znalosti, nápady, užitečné tipy;
 • ochotní podílet se na tvorbě „sady nástrojů“ pro sociální inkluzi;
 • schopní porozumět angličtině a vyjadřovat se v ní;
 • jsou připraveni se účastnit projektu v celé jeho délce;
 • jsou připraveni udělat poprojektovou diseminační aktivitu, která se uskuteční v jejich zemi.

Možná se ti bude líbit